• Hoe bereid ik mijn afspraak voor?

  De taak van de bedrijfsarts is vast te stellen of de klachten die je hebt te maken hebben met het werk. Vervolgens beoordeelt hij of je in staat bent om te werken.  Misschien een paar uur per week, misschien alweer volledig. Of wellicht kun je aangepast werk doen in het bedrijf.

  In jouw voorbereiding op het bezoek aan de bedrijfsarts kun je vast nadenken of je naar jouw idee wel of niet in staat bent om te werken en welk alternatief werk je eventueel zou kunnen doen. Graag vragen we je ook –mits je deze hebt - uitslagen van onderzoeken mee te nemen en medicijnen.

 • Hoe verzet of zeg ik een spreekuur bij ArboNed af?

  Ben je ziek en wil je een afspraak in verband met verzuimbegeleiding afzeggen of verzetten, dan kan dit uitsluitend via jouw werkgever. Die heeft van ons informatie gekregen hoe hij een afspraak bij ArboNed moet annuleren of verzetten. 

 • Ik heb een verzoek ontvangen (per e-mail of SMS) om een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat op een beveiligde pagina op de website van IT&Care. Wat voor een bedrijf is IT&Care en welke relatie heeft IT&Care met ArboNed?

  De vragenlijst wordt verstuurd door IT&Care. IT&Care is, net als ArboNed, onderdeel van HumanTotalCare en verzorgt voor ArboNed alle ICT-activiteiten.

  IT&Care werkt volgens de hoogste standaarden op het gebied van privacy, beveiliging van (persoons)gegevens en procesbeheersing. Ze zijn ISO 9001-, ISO 27001- en NEN 7510-gecertificeerd. Daarnaast is IT&Care geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Kan ik wisselen van bedrijfsarts?

  Dat kan, hoewel er geen vrije artsenkeuze is. Uitgangspunt is één (of meerdere) vaste bedrijfsartsen per werkgever. Het kan natuurlijk zijn dat er absoluut geen vertrouwen is in de toegewezen bedrijfsarts. En vertrouwen is van groot belang bij adviezen om verzuim te voorkomen en in het ingewikkelde traject van terugkeer naar werk na een ziekmelding. Het is altijd zinvol een mogelijk gebrek aan vertrouwen eerst met de betreffende arts zelf te bespreken. Als dat geen resultaat oplevert, kun je overwegen een klacht in te dienen, of je doet een verzoek om een andere bedrijfsarts toe te wijzen. Het is dan wel van belang dat verzoek goed te motiveren.

 • Waar vind ik de werknemersvragenlijst (bij verzuim)?

  De werknemersvragenlijst vind je hier. Met uw antwoorden informeert u ons snel en wordt duidelijk waarom u afwezig bent op uw werk. Met uw informatie kunnen wij u goed ondersteunen in uw herstel. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 2 tot 7 minuten.

 • Waarvoor dient de Lijst arbeidsmogelijkheden en beperkingen (LAB)?

   

  Met een Lijst arbeidsmogelijkheden en beperkingen wisselen bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige informatie uit over mogelijkheden en beperkingen bij het uitvoeren van werk. Wat kun je wel en wat niet? En als je iets wel kunt, gelden daar dan bijzondere voorwaarden bij? Het doel is om jou op basis van deze informatie zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van passend werk.

 • Wanneer moet ik naar de bedrijfsarts?

  Als je je werk niet meer (helemaal) kunt uitvoeren en hierdoor verzuimt, geeft je werkgever dit door aan ArboNed. Vervolgens nemen we contact met jou op, om informatie in te winnen over je verzuim. De informatie die jij ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om te beoordelen welke volgende stap gezet kan worden. Afhankelijk van de aard, ernst en duur van je klachten, ontvang je een uitnodiging voor het spreekuur.

 • Worden mijn reiskosten vergoed?

  Het is aan de werkgever te besluiten om reiskosten te vergoeden.