Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen (LAB)

Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen (LAB)?

Met een Lijst arbeidsmogelijkheden en beperkingen (LAB) wisselen bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en indien van toepassing de verzekeringsarts, informatie uit over de mogelijkheden en beperkingen bij het uitvoeren van werk. Het doel hiervan is de werknemer op basis van deze informatie zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van passend werk. Hiervoor wordt naast de LAB ook nog een spreekuurrapportage door de bedrijfsarts opgesteld. Conform alle privacyrichtlijnen bevatten deze documenten geen medisch inhoudelijke informatie.

Arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek (ARO)

De arbeidsdeskundige beoordeelt tijdens het Arbeidsdeskundig onderzoek (ARO) de belasting in werk in relatie tot de belastbaarheid, zoals weergegeven in de LAB. Daarnaast worden ook zaken als opleiding en werkervaring meegenomen. Hij komt zo tot een onderbouwd advies over de mogelijkheden van de uit te voeren (passende) werkzaamheden door uw werknemer.

Strikte protocollen

De LAB is zeker geen simpele afstreeplijst. Achter ieder onderdeel zit een uitvoerige systematiek: in totaal beslaat die wel 400 pagina’s. Mocht het verzuim leiden tot een WIA-aanvraag, dan gebruikt ook de verzekeringsarts de informatie uit de LAB over de mogelijkheden en beperkingen bij het uitvoeren van werk. Alle professionals die met de lijst werken moeten zich bij het invullen aan strikte protocollen houden. Deze werkwijze is vastgelegd in de wet en draagt bij aan een uniforme werkwijze en formulering rond de belastbaarheid van werknemers. Omdat de mogelijkheden en beperkingen in de loop van de tijd kunnen wijzigen, heeft de LAB een beperkte geldigheidsduur.

Een aandoening betekent niet automatisch beperkingen

Bij iedere aandoening in deze lijst is er niet automatisch tevens sprake van een functionele beperkingen. Dat is pas aan de orde als iemand door zijn aandoening(en) activiteiten niet goed kan uitvoeren die in het dagelijks leven regelmatig voorbij komen. In veel situaties is dat niet het geval. Zijn er volgens de lijst geen beperkingen, dan wil dit dus zeker niet zeggen dat de professionals die hem hebben ingevuld de klachten of problemen van de werknemer niet serieus nemen.