• Wat doet een (bedrijf)sarts?

  Een (bedrijfs)arts is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Hij biedt dienstverlening om mensen gezond aan het werk te houden en om mensen weer gezond aan het werk te krijgen. Bedrijven kunnen, veelal via een arbodienst, een (bedrijfs)arts inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De (bedrijfs)arts helpt jou om zo snel mogelijk en verantwoord weer te kunnen werken in geval van verzuim. Dat kan stapsgewijs, van gedeeltelijk herstel naar volledig herstel. Of – afhankelijk van de klachten – met alternatief werk. 

 • Wat doet een arbeidsdeskundige?

  Een arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen jij en jouw werkgever kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Daarnaast adviseert hij bij diverse vragen en onderwerpen, zoals: kan je re-integreren in jouw eigen werk? Welke andere werkzaamheden kan je doen? Of wat wordt er van de werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)?

 • Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker?

  De bedrijfsmaatschappelijk werker concentreert zich op problemen in jouw sociale omgeving. Wonen, werken, religie, en persoonlijke omstandigheden (zoals financiële problemen, scheiding of rouw). Hij benadert deze problematiek altijd vanuit de gevolgen voor het werk. Een gesprek met een van de bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed kan uitval voorkomen of jouw re-integratie bespoedigen.

 • Wat doet een psycholoog?

  Een psycholoog helpt bij psychische klachten, bijvoorbeeld als je last hebt van spanningsklachten, een burn-out of een depressie hebt. De psycholoog doet nader onderzoek naar de psychische klachten en ondersteunt bij herstel of het leren omgaan met de klachten.