Over de specialisten van ArboNed

 • Wat doet een arbeidsdeskundige?

  Een arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Daarnaast adviseert hij bij diverse vragen en onderwerpen, zoals: kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk? Welke andere werkzaamheden kan uw werknemer doen? Of wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)?

 • Wat doet een bedrijfsarts?

  Een bedrijfsarts is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven kunnen, veelal via een arbodienst, een bedrijfsarts inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts helpt tevens werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Dat kan stapsgewijs, van gedeeltelijk herstel naar volledig herstel. Dat kan ook – afhankelijk van de klachten – met alternatief werk. De bedrijfsarts biedt dienstverlening om mensen gezond aan het werk te houden en om mensen weer gezond aan het werk te krijgen.

 • Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker?

  De bedrijfsmaatschappelijk werker concentreert zich op problemen in de sociale omgeving van mensen. Wonen, werken, religie, en persoonlijke omstandigheden (zoals financiële problemen, scheiding of rouw). Hij benadert deze problematiek altijd vanuit de gevolgen voor het werk. Op tijd ingrijpen en zorgen voor de juiste begeleiding kan arbeidsongeschiktheid door psychische klachten voorkomen. Een gesprek met een van de bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed kan uitval voorkomen of de re-integratie van uw werknemer versnellen.

 • Wat doet een psycholoog?

  Een psycholoog helpt bij psychische klachten, als je bijvoorbeeld last hebt van spanningsklachten, een burn-out of een depressie. De psycholoog doet nader onderzoek naar de psychische klachten en ondersteunt bij herstel of het leren omgaan met de klachten.

 • Wat doet een vitaliteit & gezondheidsdeskundige?

  De vitaliteit- en gezondheidsdeskundigen weten hoe ze ingesleten gewoontes kunnen doorbreken. En hoe ze met soms kleine aanpassingen iemands leefstijl positief kunnen veranderen. Zij coördineren de medische onderzoeken en vitaliteitsprogramma’s. Op basis van de resultaten van de onderzoeken, geven ze gericht advies aan werkgevers en werknemers. En bieden op oplossingen om de fitheid van werknemers te verbeteren, bijvoorbeeld met leefstijlprogramma’s.

  Niet alleen werknemers geven zij inzicht in gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s. De adviezen van de vitaliteit- en gezondheidsdeskundige geven werkgevers een indicatie hoe gezond en vitaal hun organisatie is. En welke acties nodig zijn om verzuim te voorkomen en de productiviteit te verhogen.