Arbodienst

Een arbodienst is een adviseur en partner op het gebied van werk en gezondheid. ArboNed is een van de meest gerenommeerde arbodiensten van Nederland.

Een arbodienst moet in het bezit zijn van het 'certificaat arbodiensten'. Dit certificaat wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan verschillende eisen om haar deskundigheid te garanderen. De eisen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Het certificaat wordt verstrekt door certificerende instellingen die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn erkend. Daarnaast kunnen arbodiensten ervoor kiezen om ook ISO-gecertificeerd te zijn. ArboNed was in 1999 de eerste landelijke arbodienst met het certificaat ISO-9001.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een arbodienst?

Het inschakelen van een arbodienst voor verzuimbegeleiding, het beperken van de verzuimduur en het voorkomen van verzuim helpt zowel werknemers als werkgevers. Een werknemer heeft vaak te maken met vervelende persoonlijke gevolgen van (langdurig) verzuim, zoals achteruitgang in inkomen. Voor werkgevers komt de continuïteit van het werk in gevaar. En een werknemer die uiteindelijk de WIA bereikt, kost een organisatie gemiddeld 120.000 euro.

Stuur een e-mail of bel 030 299 64 44.