De bedrijfsarts als specialist

Leestijd
5 minuten

Een bedrijfsarts is adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven kunnen, veelal via een arbodienst, een bedrijfsarts inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Een bedrijfsarts helpt in het geval van verzuim ook om werknemers zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Dit wordt een open spreekuur genoemd. In de Arbowet zijn de randvoorwaarden vastgesteld. Zo bent u als werkgever verplicht uw werknemers actief te wijzen op het open spreekuur en heeft de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer. 

Taken en verantwoordelijkheden

Een bedrijfsarts is dus de specialist op het gebied van gezondheid en werk. Hij is er voor werknemer én werkgever en brengt onafhankelijk advies uit. Hij heeft een medisch beroepsgeheim en moet zich houden aan verschillende privacyregels. Zijn taken en verantwoordelijkheden:

 • Hij ondersteunt werkgevers bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden en re-integreren van zieke werkenden. 
 • Hij heeft te allen tijde vrije toegang tot de werkvloer om beter inzicht te krijgen in de werkomstandigheden en de belasting op de werkvloer.
 • Hij is bereikbaar voor vragen van werknemers (met of zonder gezondheidsklachten) over hun werk in relatie tot hun gezondheid
 • Hij kan overleg voeren met de preventiemedewerker, ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging. 
 • Wanneer een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, mag hij altijd een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts moet altijd aan dit verzoek gehoor geven, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Een second opinion kan niet door de werkgever aangevraagd worden.
 • Hij is verplicht beroepsziekten te melden bij Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

In de video hieronder worden de taken van de bedrijfsarts nog eens kort toegelicht. 

Bron: Arboportaal

Duurzame inzetbaarheid

De bedrijfsarts van ArboNed biedt meer dan alleen advies en ondersteuning op de verplichte gebieden van de Arbowet. Hij helpt mensen gezond aan het werk te krijgen en houden. We spreken hierbij van duurzame inzetbaarheid.

Wettelijke verplichting

De functie van bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. Sinds de nieuwe Arbowet is elke werkgever verplicht een basiscontract met een arbodienstverlener te hebben. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd. In de volgende drie gevallen is het wettelijk verplicht een bedrijfsarts in te schakelen: 

Bedrijfsarts, arbo-arts of basisarts?

Werkgevers en werknemers gebruiken de termen arbo-arts en bedrijfsarts soms door elkaar. Maar zijn deze artsen dan ook hetzelfde? Nee.

Bedrijfsarts

Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. Een bedrijfsarts is ingeschreven bij het BIG-register en heeft altijd een opleiding tot basisarts afgerond, gevolgd door een specialistische opleiding van vier jaar.

Arbo-arts

Een arbo-arts heeft geen specialisatie gevolgd. Bij de wettelijke verplichting vanuit de Wet verbetering poortwachter wordt bij de probleemanalyse ook een bedrijfsarts geraadpleegd. Een arbo-arts is hiertoe niet bevoegd. ArboNed heeft dan ook geen arbo-artsen in dienst en werkt alleen met gecertificeerde bedrijfsartsen en basisartsen.

Basisarts

Een basisarts is iemand die zijn studie geneeskundige met succes heeft afgerond. Basisartsen werken bij ArboNed altijd onder supervisie.

Samenwerking met andere professionals

Het advies van de bedrijfsarts is essentieel voor de re-integratie van uw werknemers. Hij helpt ze om snel en verantwoord weer aan het werk te kunnen. Enkele uitvoerende taken laat de bedrijfsarts door andere gespecialiseerde professionals binnen de arbodienstverlening uitvoeren. Dat noemen we taakdelegatie. Belangrijk om te weten: de kwaliteit van zorg en de privacy van uw werknemer zijn hierbij geborgd.

Alles over taakdelegatie

Bedrijfsarts samen met HR

Arts in opleiding Lianne Schouten beantwoordt in het HR Journaal een aantal vragen als:

 • Voor een zieke medewerker is een goede communicatie tussen werkgever, bedrijfsarts en hemzelf essentieel. Wat zijn dan de do’s en don’ts?
 • De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft de bedrijfsarts meer bevoegdheden op het gebied van preventie. Hoe maakt HR daar optimaal gebruik van, zodat verzuim kan worden voorkomen?

Wat zijn de voordelen?

Het werkveld van een bedrijfsarts is zeer divers, vanwege de verschillende branches, werkgevers en werknemers die hij bedient. Een werknemer heeft vaak te maken met vervelende persoonlijke gevolgen van (langdurig) verzuim, zoals achteruitgang in inkomen. Maar ook voor werkgevers zijn er negatieve consequenties. De continuïteit van het werk komt in gevaar. En als u weet dat één dag verzuim € 250 kost, is niets doen voor een werkgever geen optie.

 • De bedrijfsarts van ArboNed helpt bij het voorkomen van verzuim en het beperken van de verzuimduur.
 • Hij is er voor werknemers én organisaties.
 • Hij helpt arbeidsverzuim blijvend te verlagen door actieve verzuimbegeleiding en -beheersing.

Kerndeskundigen Arbowet

De bedrijfsarts is een van de vier kerndeskundigen binnen de Arbowet. De andere drie kerndeskundigen zijn de:

 1. arbeidshygiënist;
 2. veiligheidskundige;
 3. arbeids- en organisatiedeskundige.

De bedrijfsarts van ArboNed

De bedrijfsarts van ArboNed staat bekend om zijn gespecialiseerde kennis op het gebied van verzuim en re-integratie. Door onderzoek, trainingen, tests en andere wetenschappelijk onderbouwde methodes blijft hij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zodoende kan hij méér voor u bereiken op het gebied van verzuim en re-integratie.

Verzuimabonnement afsluiten

Met een abonnement bij ArboNed bent u aangesloten bij een van de meest gerenommeerde arbodiensten van Nederland. Na het afsluiten van een abonnement bent u in het bezit van het wettelijk verplichte basiscontract en heeft u ook toegang tot de bedrijfsarts.

Kies het abonnement dat bij u past 

Bedrijfsarts Klaartje van der Burgt over haar werk

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer