Gezondheid bevorderen

Leestijd
10 minuten
27 mei 2024 bijgewerkt

In deze krappe arbeidsmarkt heeft u uw medewerkers hard nodig. Het belang van een gezonde en vitale werkvloer is daarmee groter dan ooit. Want gezonde en vitale medewerkers verzuimen minder, zijn productiever en hebben meer plezier in hun werk. Als werkgever kunt u een actieve rol spelen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl bij uw medewerkers.

gezondheid-bevorderen

Op deze pagina

Wat houdt gezondheid bevorderen op de werkvloer in?

Hoewel leefstijl de keuze is van uw medewerker, kunt u bewustwording creëren onder uw medewerkers over hoe zij gezond werken en leven. Dat is van groot belang. Zeker nu we veel thuiswerken. Uiteindelijk beslissen uw medewerkers natuurlijk zelf of ze iets doen met een gezonde leestijl, maar u heeft er meer invloed op dan u wellicht denkt. We besteden immers veel van onze tijd op het werk.

Checklist

Checklist voor een gezond bedrijf

Doet u het maximale om uw bedrijf gezond en vitaal te houden? Ontdek het met deze checklist.

Waarom gezondheid bevorderen als werkgever?

Mensen die goed in hun vel zitten, hebben daar niet alleen privé maar ook op het werk profijt van. Ze zijn minder snel gestrest, hebben meer energie en hebben zin om te werken. Gezonde en vitale medewerkers zijn productiever en minder vaak ziek.

In onze data zien we dat medewerkers die goed scoren op vitaliteit, fors minder verzuimen dan medewerkers die ongunstig scoren. Voor u als werkgever zijn medewerkers met een gezonde leefstijl dus waardevol. Een vitale werkvloer kan een kostenbesparing betekenen.

pmo

Gezondheid bevorderen: juist nu

Aandacht voor de gezondheid van uw medewerkers is belangrijker dan ooit. Niet alleen het ziekteverzuim, en dan met name het verzuim door langdurige stressgerelateerde klachten, neemt toe. Ook de vergrijzing maakt van duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Het behoud van medewerkers is dan ook een groot goed. Een bedrijf dat laat zien dat het de gezondheid van zijn medewerkers belangrijk vindt, werkt aan een positief werkgeversimago. In de Arbowet neemt preventie daarom een prominente plek in.

Wettelijke verplichting

Het is niet alleen in het belang van werkgever en werknemer om bij te dragen aan de gezondheid van werknemers, maar het is ook een wettelijke verplichting. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het werk de gezondheid niet schaadt en moeten werknemers periodiek in staat stellen hun gezondheid te laten checken.

Er zijn twee belangrijke wettelijk verplichte instrumenten die inzicht geven in de mogelijke risico’s op verzuim:

Met de inzichten die daaruit voortkomen, kunnen u en uw medewerkers gericht maatregelen nemen om de gezondheid te bevorderen en verzuim te voorkomen. Over het PMO en de RI&E leest u verderop in dit artikel meer.

Ook met het Nationaal Preventieakkoord laat het kabinet zien dat het bevorderen van een gezonde leefstijl hoog op de agenda staat. De nadruk ligt op het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Ook over deze thema’s leest u later in dit artikel meer.

Mag ik mij met de gezondheid van mijn medewerkers bemoeien?

Uw medewerkers zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl. En er zijn natuurlijk grenzen aan de ‘bemoeienis’. U moet niet alleen voldoen aan arbowetgeving, maar ook aan de privacyregelgeving. Maar aangezien zowel werknemers als werkgevers profiteren van gezondheid en vitaliteit, is ons advies om er toch zeker aandacht aan te besteden binnen uw bedrijf.

gebaar

Zo werkt u aan de gezondheid van uw medewerkers

Gaat u proactief aan de slag met de gezondheid van uw medewerkers, dan levert dat voor alle partijen voordelen op. Maar hoe pakt u dat concreet aan? Grofweg kunt u uitgaan van drie pijlers:

 • De werkzaamheden van uw medewerkers zijn niet schadelijk voor hun gezondheid.
 • U besteedt aandacht aan het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van uw medewerkers.
 • Gedurende hun werkdag kunnen medewerkers gezonde keuzes maken (bijvoorbeeld afwisselend zittend en staand werken en/of gezond lunchen) en is er ruimte voor ontspanning (bijvoorbeeld een wandeling).

Verderop in dit artikel gaan we dieper in op de manieren waarop u concreet de gezondheid van uw medewerkers kunt helpen verbeteren. De vitaliteit- en gezondheidsdeskundige is hierbij een belangrijke partner.

Wat zegt Werkend Nederland over het Preventief medisch onderzoek?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) up to date houden

Om te achterhalen of de werkzaamheden binnen uw bedrijf schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van uw medewerkers, doet u een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hiermee brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. Het is wettelijk verplicht om een actuele RI&E met Plan van aanpak te hebben. Sterker nog, u kunt direct een boete ontvangen als u deze niet heeft. De hoogte van de boetes is aanzienlijk: € 4.500 als u geen actuele RI&E kunt overleggen, € 3.000 voor het ontbreken van het bijbehorende Plan van Aanpak

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Een goed middel om bewustwording rondom gezondheid te creëren, is het PMO. Een PMO kan u en uw medewerkers veel opleveren. Een goed uitgevoerd en opgevolgd PMO leidt tot gezonde en vitale medewerkers, minder verzuim en dus lagere verzuimkosten.

Behalve een verlaging van de verzuimkosten, heeft een PMO nog een ander voordeel. U laat ermee zien dat u de gezondheid van uw medewerkers belangrijk vindt. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en kunnen dankzij concrete actiepunten aan de slag met hun eigen vitaliteit. Kortom: het PMO is een mooi cadeau voor uw medewerkers.

Wilt u meer weten over het PMO en het PMO van ArboNed? Check dan ook onze veelgestelde vragen of neem contact op met de vitaliteit- en gezondheidsdeskundige in uw regio.

pmo

Video: positieve impact Preventief medisch onderzoek

Teamleider Milieustraten Jan Hak was enthousiast toen hij hoorde dat er een Preventief medisch onderzoek (PMO) zou worden aangeboden door zijn werkgever, afvalinzamelaar Avri. “Ik moet eerlijk zeggen: het heeft best wel een impact op mij gehad.” Bekijk snel de video om te zien wat Jan hiermee bedoelt.

Lees meer

Leefstijlworkshops inzetten

De invloed van een ongezonde leefstijl op verzuim dringt steeds meer door. Alle leefstijlfactoren hebben invloed op de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers. U maakt hen nog bewuster van hun leefstijl met onze leefstijlworkshops. Deze richten zich op verschillende leefstijlthema’s, die nauw aansluiten bij de thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord. Ook zijn er specifieke workshops voor medewerkers die in ploegendienst werken. U kunt de leefstijlworkshop of individuele coaching (voor u op maat) inzetten naar aanleiding van de uitkomsten van het PMO of op momenten dat u extra aandacht wilt besteden aan leefstijl, bijvoorbeeld tijdens een gezondheidsweek. 

Zelf aan de slag

Workshops zoals hierboven beschreven, kunnen uw medewerkers helpen, maar u kunt bij u op het bedrijf ook stimulansen inbouwen voor een gezonde leefstijl. Moedig uw medewerkers aan om de trap te nemen in plaats van de lift, stimuleer fietsen naar het werk, ontmoedig het roken en bied gezonde keuzes aan in het bedrijfsrestaurant. Denk bovendien niet alleen aan de fysieke gezondheid, maar zet ook in op de mentale gezondheid.

Keuringen

Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of uw medewerkers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk aan hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. Via een keuring wordt bepaald of uw medewerker gezond genoeg is voor zijn beroep. Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht.

Stress verminderen

Een medewerker die te veel en te lang stress ervaart, kan ziek worden. Ziekte door stress is verzuimoorzaak nummer één. Valt uw medewerker uit met psychische klachten, dan bent u hem gemiddeld ruim 9 maanden kwijt. Dat heeft een enorme impact op alle betrokkenen. En als u weet dat een verzuimdag gemiddeld ook nog eens € 310 kost, is niets doen geen optie. Gelukkig zijn er veel manieren om verzuim te voorkomen, bijvoorbeeld door het vroegtijdig herkennen van de signalen. Ook de uitkomsten van de RI&E en het PMO kunnen een leidraad zijn voor de aanpak van stress binnen uw bedrijf.

Slaap bevorderen

Slaap is een van de belangrijkste behoeften van de mens, net zo belangrijk als goede voeding en beweging. Tegelijk zorgen de 24-uursmaatschappij en de technologische ontwikkelingen ervoor dat het creëren van een goede waak-slaapbalans een hele opgave is.

Veel werkgevers denken hier niet over na, ze zien slaap als iets privés. Maar slecht slapen heeft wel degelijk impact op het werk. Een medewerker met een ernstig slaaptekort functioneert net zo slecht als iemand die dronken op zijn werk komt. Wat als een slecht slapende collega een ongeluk veroorzaakt of ziek wordt van te weinig slaap? Dan is het wel degelijk ook uw probleem.

Medewerkers die slecht slapen, verzuimen vaker, hebben concentratieproblemen, moeite met plannen en het houden van overzicht en hebben een grotere kans op het maken van fouten. Hierdoor nemen risico’s voor de veiligheid toe. Ook emotioneel heeft het slechte slapen invloed. Slechte slapers zijn prikkelbaar, minder bestand tegen de druk van werk, tijd of omgeving, vatbaarder voor kritiek en het algehele gevoel van welzijn daalt. Kortom, slecht slapen is slecht voor het werk.

laten-doen

(online) Vitaliteitsworkshops

De invloed van een ongezonde leefstijl op verzuim dringt steeds meer door. Hoe ongezond uw medewerkers eten, of ze roken, alcohol drinken, te weinig bewegen, slecht slapen. Al die leefstijlfactoren hebben invloed op hun gezondheid. Onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundige maakt uw medewerkers bewust van de impact van hun leefstijl en biedt praktische tips voor gedragsverandering.

Fysieke klachten voorkomen

Met een goede werkplek voorkomt u fysieke klachten en verzuim en draagt u bij aan de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. Een werkplek moet ‘kloppen’ om lekker te kunnen werken. Een fijne werkplek is voor iedereen anders, maar moet wel altijd op de juiste manier ingesteld zijn.

Om fysieke klachten te voorkomen moet u rekening houden met de volgende zaken:

1. Afwisseling

Afwisselen van houding (lopen, staan, zitten) is essentieel, zowel privé als op het werk. Stimuleer uw medewerkers om (vaker) met de fiets naar het werk te gaan, in plaats van met de auto of het openbaar vervoer. Maak ze ervan bewust dat het goed is om gedurende de dag regelmatig te lopen. Bijvoorbeeld tijdens het telefoneren, de trap te nemen in plaats van de lift en door minder te mailen en meer naar collega’s toe te lopen.

2. Afstemming van belasting en belastbaarheid

De mens is te vergelijken met een weegschaal, met aan de ene kant de belasting en aan de andere kant de belastbaarheid. De belasting mag niet zwaarder zijn dan de belastbaarheid. Is dit toch het geval, dan kunt u dit oplossen door aan de ene kant de belasting af te laten nemen en/of aan de andere kant de belastbaarheid iets te laten toenemen. De ergonoom en arbeids- en organisatiedeskundige kunnen u hierbij goed ondersteunen.

3. Prettige werkomgeving

Zorg voor een prettige werkomgeving. Hierbij is niet alleen de instelling en het gebruik van uw meubilair en/of machines van belang, maar ook factoren als verlichting, klimaat en geluid. Ook de psychosociale arbeidsbelasting speelt een grote rol. Denk hierbij aan een te hoge werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

Alles over gezond thuiswerken

Veel mensen werken hybride: deels thuis en deels op kantoor. Hoe zorgt u ervoor dat u en uw medewerkers prettig en gezond kunnen thuiswerken? Lees er hier alles over, bied uw medewerkers de workshop Gezond Thuiswerken aan, of doe de thuiswerkplek-check. ArboNed geeft bovendien de gids ‘Eerste hulp bij thuiswerken’ uit. Vraag hem hier aan.

Tips voor een gezonde werkhouding

Afwisseling staat op één bij het creëren van een gezonde werkplek. Hieronder geven we u tips hoe u voldoende kunt afwisselen.

Zittend werk

Om het lang zitten te doorbreken, zijn er diverse manieren. Zo maken uw medewerkers er een gewoonte van om meer te bewegen:

 • Staand vergaderen is efficiënt en gezond. Met zijn tweeën is wandelend overleggen een optie.
 • Telefoneer staand, of nog beter: lopend.
 • Zet de afvalbak verder weg van uw tafel.
 • Haal zelf koffie, thee of water en doe dat ook eens op een andere verdieping.
 • Gebruik de trap in plaats van de lift.
 • Ga bij een collega langs in plaats van te mailen of te bellen.
 • Parkeer uw auto wat verder weg.
 • Ga met de fiets naar het werk.
 • Maak een wandeling tijdens de lunch.

Werkt u thuis, zorg er ook dan voor dat u voldoende beweging en afwisseling krijgt en dat u gezond eet. Kunt u wel wat hulp gebruiken op het gebied van gezond thuiswerken? Volg dan onze workshop.

Bent u chauffeur, kraanmachinist, of bijvoorbeeld heftruckchauffeur, beweeg ook dan zoveel mogelijk. Kom minimaal iedere anderhalf uur even uit uw voertuig.

Staand werk

Ook bij staand werk is 'afwisseling' het sleutelwoord. Blijf goed afwisselen tussen de diverse werkzaamheden. Deze afwisseling zorgt voor tussentijds herstel van het lichaam. En verder:

 • Zorg voor een stabiele houding.
 • Blijf soepel bewegen en staan, ga niet 'in het lichaam hangen' en zet het niet 'op slot'.
 • Blijf nadenken tijdens het werk, zorg dat u bewust bent en blijft.
 • Ga dicht bij het werkvlak staan, draai zo min mogelijk vanuit de onderrug.
samen-doen

Mijn vitaliteitsexpert

Direct aan de slag met de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers? Schakel dan de hulp van onze professionals in. Belangrijk, want mensen die goed in hun vel zitten hebben meer energie, zijn minder snel gestrest en hebben meer zin om te werken.

Gerelateerde nieuwsberichten

gezonde leefstijl
09 maart 2023

Aandacht voor gezonde leefstijl via Preventief medisch onderzoek (PMO)

Lees meer
gezond ondernemen
01 februari 2021

Praktische checklist voor een gezond en vitaal bedrijf

Lees meer