Gezondheid bevorderen

Gezonde en vitale werknemers zijn productiever, hebben meer plezier in hun werk en verzuimen minder. Elke werkgever profiteert dan ook van werknemers met een gezonde leefstijl. U kunt hier een actieve rol in spelen. Want hoewel leefstijl de keuze is van de werknemer, kunt u uw werknemers wel degelijk bewust van maken hoe ze hun gezondheid positief kunnen beïnvloeden. Lees hier alles over het waarom en hoe van gezondheid bevorderen.

gezondheid-bevorderen

Wat houdt gezondheid bevorderen op de werkvloer in?

Het gaat er vooral om dat u bewustwording creëert onder uw werknemers over hoe zij gezond kunnen werken en leven. Uiteindelijk zijn zij er zelf voor verantwoordelijk dat ze er iets mee doen. U heeft er wel meer invloed op dan u misschien denkt. We besteden immers veel van onze tijd op het werk.

Gids Gezond bedrijfBeknopte, praktische gids: een gezond bedrijf

Ook in een kleiner mkb-bedrijf is het belangrijk uw werknemers fysiek en mentaal gezond te houden. Met deze beknopte, praktische gids kunt u direct aan de slag.

Download de gids

Waarom gezondheid bevorderen als werkgever?

Mensen die goed in hun vel zitten, hebben daar niet alleen privé maar ook op het werk voordeel van. Ze zijn minder snel gestrest, hebben meer energie en hebben zin om te werken. Gezonde en vitale werknemers zijn productiever en minder vaak ziek.

In onze data kunnen we zien dat werknemers die goed scoren op vitaliteit fors minder verzuimen dan werknemers die ongunstig scoren. Voor u als werkgever zijn werknemers met een gezonde leefstijl dus heel waardevol en uiteindelijk kostenbesparend.

pmo

Gezondheid bevorderen: juist nu

Aandacht voor de gezondheid van uw werknemers is nu zeker van belang. Het ziekteverzuim neemt de laatste jaren weer toe, door de vergrijzing wordt duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker en gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het behoud van medewerkers een groot goed. Een bedrijf dat laat zien dat het de gezondheid van zijn werknemers belangrijk vindt, werkt aan een positief werkgeversimago.

Voor het verlagen van het verzuim is het proactief bevorderen van de gezondheid van uw werknemers ook een goed middel. De beroepsbevolking wordt kleiner en de productiviteit in Nederland is al erg hoog, dus voor economische groei moet de nadruk ook wel liggen op preventie. Daar werkt de wet aan mee. In de Arbowet heeft preventie een prominente plek.

Wettelijke verplichting

Het is niet alleen in het belang van werkgever en werknemer om bij te dragen aan de gezondheid van werknemers, maar dus ook een wettelijke verplichting. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het werk de gezondheid niet schaadt en moeten werknemers periodiek in staat stellen hun gezondheid te laten checken.

Er zijn twee belangrijke wettelijk verplichte instrumenten die inzicht geven in de mogelijke risico’s op verzuim:

Met de inzichten die daaruit voortkomen, kunnen u en uw werknemers gericht maatregelen nemen om de gezondheid te bevorderen en verzuim te voorkomen. Over het PMO en de RI&E leest u verderop in dit artikel meer.

Ook met het Nationaal Preventieakkoord – ondertekend eind 2018 waarbij onder andere werkgeversorganisaties betrokken zijn – laat het kabinet zien dat het bevorderen van een gezonde leefstijl hoog op de agenda staat. De nadruk ligt op het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Ook over deze thema’s leest u later in dit artikel meer.

arbowet checklist

Alles over de Arbowet

Voldoet u aan de wettelijke verplichtingen? Voorkom boetes en check het hier.

Arbowet in 2020

Mag ik mij met de gezondheid van mijn werknemers bemoeien?

Uw werknemers zijn er uiteindelijk zelf voor verantwoordelijk dat ze daadwerkelijk gezond leven. En er zijn natuurlijk grenzen aan de ‘bemoeienis’. U moet niet alleen voldoen aan arbowetgeving, maar ook aan de privacyregelgeving. Aangezien zowel werknemers als werkgevers profiteren van gezondheid en vitaliteit, is ons advies om er toch zeker aandacht aan te besteden binnen het bedrijf.

gebaar

Zo werkt u aan de gezondheid van uw werknemers

Proactief aan de slag met de gezondheid van uw werknemers is zoals gezegd belangrijk en levert alle partijen voordelen op. Maar hoe pakt u dat concreet aan? Grofweg kunt u uitgaan van drie pijlers:

 • De werkzaamheden zijn niet schadelijk voor de gezondheid van de werknemer.
 • U besteedt aandacht aan het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers.
 • Onder werktijd kunnen medewerkers gezonde keuzes maken (ze kunnen bijvoorbeeld afwisselend zittend en staand werken en/of gezond lunchen) en er is ruimte voor ontspanning (er is bijvoorbeeld tijd voor een wandeling).

In dit artikel gaan we hieronder dieper in op de manieren waarop u concreet de gezondheid van uw werknemers kunt helpen verbeteren: de RI&E, het PMO, het bevorderen van een gezonde leefstijl (ook op het bedrijf), het verminderen van stress, het bevorderen van slaap en het voorkomen van fysieke klachten bij uw werknemers. De vitaliteit- en gezondheidsdeskundige is hierbij een belangrijke partner.

Wat zegt Werkend Nederland over het Preventief medisch onderzoek?

Sjoerd Teunissen
Pim van den Bos
Manya Hagenaars

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) up to date houden

Om te achterhalen of de werkzaamheden binnen uw bedrijf schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van uw werknemers, doet u een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Hiermee brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. Het is wettelijk verplicht om een actuele RI&E met Plan van aanpak te hebben. Sterker nog, u kunt direct een boete ontvangen als u geen RI&E en bijbehorend Plan van aanpak heeft. En die boetes zijn niet mals: € 4500 als er geen actuele RI&E is, € 3000 voor het ontbreken van het bijbehorende Plan van Aanpak

Preventief medisch onderzoek (PMO) aanbieden

Een goed middel om bewustwording te creëren rondom gezondheid is het Preventief medisch onderzoek (PMO). Het PMO geeft werknemers inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid, zodat eventuele risico’s gericht kunnen worden aangepakt. De opzet van het PMO sluit aan bij de uitkomsten van de RI&E.

Zo’n PMO lijkt een forse uitgave, maar het kan u en uw medewerkers veel opleveren. Een goed uitgevoerd en opgevolgd PMO leidt tot gezonde en vitale medewerkers, minder verzuim en dus lagere verzuimkosten. U kunt de gezondheidscheck vergelijken met een APK. Voor auto’s is het vanzelfsprekend om periodiek te checken of alles nog goed werkt.

Met het PMO laat u zien dat u de gezondheid van uw werknemers belangrijk vindt. Werknemers voelen zich gewaardeerd en kunnen aan de slag met hun eigen vitaliteit dankzij concrete actiepunten. Kortom: het PMO is een mooi cadeau voor uw werknemers.

Wilt u meer weten over het PMO en het PMO van ArboNed? Check dan ook onze veelgestelde vragen

avriPMO in de praktijk

“Het is fijn om te weten hoe ik en mijn team er fysiek en mentaal voor staan.”

Bekijk video

Leefstijlworkshops inzetten

De invloed van een ongezonde leefstijl op verzuim dringt steeds meer door. Alle leefstijlfactoren hebben invloed op de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers. 

U kunt uw werknemers bewust maken van hun leefstijl met onze leefstijlworkshops en -coaching. Deze richten zich op verschillende leefstijlthema’s, die nauw aansluiten bij de thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord. Denk hierbij aan stoppen met roken, of alcoholpreventie. Ook zijn er specifieke workshops voor medewerkers die in ploegendienst werken. U kunt de leefstijlworkshop of individuele coaching bijvoorbeeld (voor u op maat) inzetten naar aanleiding van de uitkomsten van het PMO.

Zelf aan de slag

Workshops zoals hierboven beschreven, kunnen uw werknemers helpen, maar u kunt bij u op het bedrijf ook stimulansen inbouwen voor een gezonde leefstijl. Moedig uw werknemers aan om de trap te nemen in plaats van de lift, stimuleer fietsen naar het werk, ontmoedig het roken en biedt gezonde keuzes aan in het bedrijfsrestaurant. Denk bovendien niet alleen aan de fysieke gezondheid, maar zet ook in op de mentale gezondheid.

Keuringen doen

Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of uw werknemers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk aan hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. Met een keuring kan worden bepaald of uw werknemer gezond genoeg is voor zijn beroep. Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht.

Interactieve kennissessie Een gezond bedrijf

Het PMO zorgt voor het nodige inzicht in de gezondheid van uw medewerkers, maar nog belangrijker is wat u hiermee doet. De rapportage helpt u om gericht in actie te komen. Zo draagt het PMO bij aan het verbeteren van de gezondheid van uw werknemers én daar profiteert ook uw organisatie van. Hoe u dat op een laagdrempelige manier doet, vertellen wij u graag tijdens deze interactieve kennissessie. Ook krijgt u de mogelijkheid tot inzicht in uw eigen gezondheid via onze gratis health check.

Data en locaties

Stress verminderen

Een werknemer die te veel en te lang stress ervaart, kan ziek worden. Ziekte door stress is verzuimoorzaak nummer 1. Valt uw werknemer uit met psychische klachten, dan bent u hem gemiddeld 220 dagen kwijt. Dat heeft een enorme impact op alle betrokkenen. En als u weet dat een verzuimdag gemiddeld ook nog eens € 250 kost, is niets doen geen optie. En dat is ook niet nodig. Veel verzuim is te voorkomen, bijvoorbeeld door vroegtijdig de signalen te herkennen die kunnen duiden op psychische klachten, met kans op uitval. Ook de uitkomsten van de RI&E en het PMO kunnen een leidraad zijn voor de aanpak van stress binnen uw bedrijf.

mindfulnessWorkshop Mindfulness@Work

Leer omgaan met lastige emoties en vergroot uw mentale en emotionele veerkracht op het werk met deze workshop.

Slaap bevorderen

Slaap is één van de belangrijkste behoeften van de mens, net zo belangrijk als goede voeding en beweging. Tegelijk zorgen de 24-uursmaatschappij en de technologische ontwikkelingen ervoor dat het bewaren van een goede waak-slaapbalans een hele opgave is.

Veel werkgevers denken hier niet over na, ze zien slaap als iets privés. Maar slecht slapen heeft wel impact op het werk. Een werknemer met een ernstig slaaptekort functioneert net zo slecht als iemand die dronken op zijn werk komt. Wat als een slecht slapende collega een ongeluk veroorzaakt of ziek wordt van te weinig slaap? Dan is het wel degelijk ook uw probleem.

Werknemers die slecht slapen, verzuimen meer en vaker, hebben concentratieproblemen, moeite met plannen en het houden van overzicht en hebben een grotere kans op het maken van fouten. Hierdoor nemen risico’s voor de veiligheid toe. Ook emotioneel heeft het slechte slapen invloed. Slechte slapers zijn prikkelbaar, minder bestand tegen de druk van werk, tijd of omgeving, vatbaarder voor kritiek en het algehele gevoel van welzijn daalt. Kortom, slecht slapen is slecht voor het werk.

slaap en werk

Oplossingen voor slaap en werk

Leidinggevenden kunnen de signalen van slaapproblemen bij werknemers leren herkennen en handvatten krijgen voor een effectieve, preventieve aanpak. Ook kunt u een slaapmodule opnemen in het PMO, of slaap als arbeidsrisico opnemen in de RI&E

Fysieke klachten voorkomen

Met een goede werkplek voorkomt u fysieke klachten en verzuim en draagt u ook bij aan de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers. Een werkplek moet ‘kloppen’ om lekker te kunnen werken. Een fijne werkplek is voor iedereen anders, maar moet wel altijd op de juiste manier ingesteld zijn. Waarmee moet u rekening houden bij het aanbieden van een gezonde werkplek?

1. Afwisseling

Afwisselen van houding (lopen, staan, zitten) is essentieel, zowel privé als op het werk. Stimuleer uw werknemers om (vaker) met de fiets naar het werk te gaan, in plaats van met de auto of het openbaar vervoer. Maak ze ervan bewust dat het goed is om gedurende de dag regelmatig te lopen. Bijvoorbeeld tijdens het telefoneren, door de trap te nemen in plaats van de lift en door minder te mailen en meer naar collega’s toe te lopen.

2. Afstemming van belasting en belastbaarheid

De mens is te vergelijken met een weegschaal, met aan de ene kant de belasting en aan de andere kant de belastbaarheid. Bij deze weegschaal mag de belasting niet zwaarder wegen dan de belastbaarheid. Is dit toch het geval, dan is het verschil op te lossen door aan de ene kant de belasting af te laten nemen en/of aan de andere kant de belastbaarheid iets te laten toenemen. De ergonoom en arbeids- en organisatiedeskundige kunnen u hierbij goed ondersteunen.

3. Prettige werkomgeving

Zorg voor een prettige werkomgeving. Hierbij is niet alleen de instelling en het gebruik van uw meubilair en/of machines van belang, maar ook factoren als verlichting, klimaat en geluid. Ook de psychosociale arbeidsbelasting speelt een grote rol. Denk hierbij aan een te hoge werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

ergocoachTraining Ergocoach beeldschermwerkplek

Leer alles over een gezonde werkplek en werkhouding in deze praktische training van één dag.

Tips voor een gezonde werkhouding

Zoals u kon lezen staat ‘afwisseling’ op 1 bij het werken aan een gezonde werkplek. Lees hier tips voor verschillende werkplekken.

Zittend werk

Om het lang zitten te doorbreken, zijn er diverse strategieën: op een dag minder zitten, minder lang aan één stuk zitten en beweging meer integreren op de werkvloer. Zo maken uw werknemers er een gewoonte van om meer te bewegen:

 • Staand vergaderen is efficiënt en gezond. Met zijn tweeën is wandelend overleggen mogelijk een optie.
 • Telefoneer ook staand, of beter: lopend.
 • Zet de vuilbak verder weg van uw tafel.
 • Haal zelf koffie, thee of water en doe dat ook eens op een andere verdieping.
 • Loop vaker naar de printer.
 • Gebruik de trap in plaats van de lift.
 • Ga bij een collega langs in plaats van te mailen of te bellen.
 • Parkeer uw auto wat verder weg.
 • Ga met de fiets naar het werk.
 • Maak een wandeling tijdens de lunch.

Bent u chauffeur, kraanmachinist, of bijvoorbeeld heftruckchauffeur, beweeg ook dan zoveel mogelijk. Kom minimaal iedere anderhalf uur even uit uw voertuig.

Staand werk

Ook bij staand werk is 'afwisseling' het sleutelwoord. Blijf goed afwisselen tussen de diverse werkzaamheden. Deze afwisseling zorgt voor tussentijds herstel van het lichaam. En verder:

 • Zorg voor een stabiele houding.
 • Blijf soepel bewegen en staan, ga niet 'in het lichaam hangen' en zet het niet 'op slot'.
 • Blijf nadenken tijdens het werk, zorg dat u bewust bent en blijft.
 • Ga dicht bij het werkvlak staan, draai zo min mogelijk vanuit de onderrug.

Gerelateerde nieuwsberichten