Arbeidsrisico's verminderen

Wanneer u weet welke risico’s uw werknemers in uw organisatie lopen, kunt u deze aanpakken en de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verkleinen. Dit leidt tot een vermindering van verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers.

Naar de top 5 arbeidsrisico's.

Wat u moet weten

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Met een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) brengt u alle risico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. Als de Inspectie SZW u benadert voor een steekproef, moet u met een actuele RI&E, inclusief Plan van aanpak, kunnen aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

De professionals van ArboNed ondersteunen u graag bij de toetsing of de gehele uitvoering én de vastlegging van de RI&E.

Offerte aanvragen

Geluid

Lawaaidoofheid staat bovenaan de lijst van beroepsziekten. Lawaaioverlast leidt tot geluidsoverlast en stress, concentratieverlies en ongelukken.

Het multidisciplinair gehoorzorgprogramma van ArboNed is gericht op geluid, gehoor, gehoorbescherming én gedrag. U krijgt praktische tips en concrete adviezen om het risico op lawaaislechthorendheid te verkleinen of zelfs te voorkomen.

Leaflet

Gehoorzorgprogramma

pdf, 86.9 kB

Klimaat

Een droge mond, geïrriteerde ogen, hoofdpijn, veelvuldige verkoudheid: klachten waarbij het klimaat de boosdoener kan zijn. Na onderzoek van het klimaatsysteem, de temperatuur en luchtvochtigheid, biedt de arbeidshygiënist u oplossingen om het klimaat binnen en rondom uw bedrijf te verbeteren.

Veiligheidstrainingen

Voor bedrijven die samen met hun werknemers willen werken aan een veilige werkplek, om (bedrijfs)ongevallen te voorkomen. Uw werknemers worden bewust van de arbeidsrisico’s, krijgen inzicht in het effect van hun gedrag en leren hoe ze risico’s kunnen verkleinen. Zo zorgt u ervoor dat uw werknemers veiliger werken, het aantal ongevallen vermindert en het verzuim daalt.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Met een Preventief medisch onderzoek (PMO) krijgen u en uw mensen inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid in combinatie met werk en leefstijl. En adviezen om dit te verbeteren. ArboNed biedt drie verschillende PMO's, afgestemd op uw wensen:

  • Het online ePMO.
  • Het PMO Persoonlijk, voor een uitgebreide gezondheidscheck voor uw werknemers.
  • Bij PMO Vitaal krijgt u maatwerk. 

Offerten aanvragen

Preventiemedewerker

De vernieuwde Arbowet die per 1 juli aanstaande ingaat, heeft onder meer gevolgen voor de rol van de preventiemedewerker. Er komt extra aandacht voor het voorkomen van verzuim, en de preventiemedewerker krijgt meer houvast bij de uitoefening van zijn taken.

Gevaarlijke stoffen

In veel bedrijven werken mensen met gevaarlijke stoffen, vaak zonder het zelf te beseffen. Denk aan verfsoorten, schoonmaakmiddelen of lasrook. Onze arbeidshygiënisten meten en beoordelen het risico en adviseren u over de beste werkwijze voor de omgang met gevaarlijke stoffen. Het advies varieert van opslag, registratie en milieu tot het dragen van beschermingsmiddelen en het voorlichten van werknemers.

Verlichting

Fel licht heeft een andere impact op de werknemer dan gedempt licht. Welk licht werkt stimulerend? En wat werkt het beste in uw werkomgeving? De arbeidshygiënist kan u hierbij adviseren.

Goed geregeld check


Met de Goed geregeld check weet u snel en makkelijk vragen of u voldoet aan de wettelijke verplichtingen, welke bedrijfsrisico’s u loopt en wat u moet regelen als werknemers ziek worden. In een paar minuten vult u de online vragenlijst in. U ontvangt direct advies over hoe u uw arbobeleid beter kunt regelen.


Keuringen


Elke functie stelt zowel mentale als fysieke eisen aan mensen. Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of uw werknemers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk aan hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht. 


Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen