Verzuim verlagen

Onze aanpak start met een analyse van het verzuim. Zo worden de problematieken per individu én organisatiebreed helder. De verzuimoorzaak, -frequentie en –duur van werknemers bepalen of een combinatie van individuele begeleiding en organisatiebrede verandering noodzakelijk is.

Lees meer over onze verzuimbegeleiding

Verzuimabonnementen

Verzuim verlagen en voorkomen, met een aanpak die bij u past. Bij ArboNed kiest u zelf hoe u verzuim wilt aanpakken. Wilt u zelf de volledige regie behouden, legt u de coördinerende rol liever bij ons of hebt u behoefte aan een meer intensieve aanpak dan alleen de Wet verbetering poortwachter voorschrijft? Wij helpen u graag om de meest geschikte keuze voor uw onderneming te maken.

Kort frequent verzuim

Er zijn werkgevers die het ‘dagje ziek zijn’ van de werknemer niet serieus nemen. Het probleem van kortdurend verzuim zit in de herhaling. Verzuim en vooral de frequentie van verzuim toont een patroon dat zich over de jaren herhaalt en dat in ongeveer 50% van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurig verzuim. Werkgevers in Nederland zijn gemiddeld 15% van de totale verzuimkosten kwijt aan kort verzuim.

Langdurig verzuim

De aanpak van ArboNed voor langdurig verzuim richt zich op een zo snel en verantwoord mogelijke re-integratie. Het benutten van de mogelijkheden voor re-integratie bij langdurig verzuim speelt hierbij een cruciale rol. ArboNed onderscheidt zich door actieve verzuimbegeleiding die al op de eerste dag dat uw werknemer verzuimverlof aanvraagt, start met een digitale vragenlijst. Door zowel te kijken naar de werk- als privésituatie realiseren wij een snelle, duurzame re-integratie.

Voorkom uitval door stress

20% van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door stress. Valt uw werknemer uit met een burn-out, dan bent u hem gemiddeld 242 dagen kwijt. Als je weet dat één verzuimdag al snel € 250 kost, dan is niets doen geen optie. Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, door vroegtijdig de signalen te herkennen en samen met uw werknemers aan te pakken. ArboNed helpt u hierbij.

Hulp bij psychische klanten

Eenderde van het verzuim heeft een psychische achtergrond. Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen ervoor zorgen dat iemand tijdelijk niet in staat is te werken. De bedrijfsmaatschappelijk werker leert de werknemer zijn problemen onder woorden te brengen, te hanteren en mogelijke oplossingen te vinden. 

Verzuimanalyse

Onze aanpak start met een analyse van het verzuim. Zo worden de problematieken per individu én organisatiebreed helder. De verzuimoorzaak, -frequentie en –duur van werknemers bepalen of een combinatie van individuele begeleiding en organisatiebrede verandering noodzakelijk is.

ArboNed helpt u bij het analyseren van die cijfers. We geven u inzicht in de oorzaken van verzuim. En ondersteunen u bij het ontwikkelen van een passend verzuimbeleid. 

Inloggen en verzuim melden

Als u een verzuimabonnement heeft bij ArboNed dan kunt u online uw verzuim melden. De portal die u kunt gebruiken is afhankelijk van welk verzuimabonnement u hebt afgesloten.

Verzuim protocol aanvragen

Als u uw gegevens invult ontvangt u van ons een e-mail met de download link van een voorbeeld verzuimprotocol. Dit voorbeeld kunt zelf nog aanpassen.

De bedrijfsarts als specialist

Een bedrijfsarts is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijven kunnen, veelal via een arbodienst, een bedrijfsarts inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts helpt tevens om werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen.

Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

Training verzuimmanagement

Verzuim is vervelend. Natuurlijk voor de medewerker zelf, maar zeker ook voor de organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en het vraagt om een flinke tijdsinvestering voor de juiste begeleiding. Allerlei vragen komen op u af. Hoe begeleid je iemand, wat mag wel en niet, welke stappen kent de Wet Verbetering Poortwachter en hoe ga ik effectief de diverse verzuimgesprekken aan met medewerkers? Tijdens de training verzuimmanagement zullen we uitgebreid stilstaan bij deze en alle andere vragen die u heeft, zodat u na afloop in staat bent om effectief om te gaan met verzuim. 

Keuringen

Elke functie stelt zowel mentale als fysieke eisen aan mensen. Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of uw werknemers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk aan hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen