Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Maar wat als er toch onverhoopt iemand ziek wordt? En wat als hij voor langere termijn niet aan de slag kan? ArboNed helpt. Met voorkomen, verlagen en oplossen van verzuim. Door een aanpak die past bij uw bedrijf. Bekijk hier onze mogelijkheden en diensten op het gebied van verzuim.

Neem direct contact met ons op voor advies op maat

Verzuimabonnementen

Hoe wilt u uw verzuim aanpakken? Bij ArboNed heeft u de keus. Volledige regie, coördinerende rol of alleen de Wet verbetering poortwachter? Maak de beste keus voor uw onderneming.

Direct een verzuimabonnement afsluiten

Kort frequent verzuim

Een dagje ziek lijkt niet erg. Maar het probleem van kortdurend verzuim zit in de herhaling. In ongeveer 50% van deze gevallen leidt het tot langdurig verzuim binnen vier jaar.

Voorkom verzuim door werkstress

Bijna een kwart van het totale verzuim wordt veroorzaakt door stress. Valt uw werknemer uit met een burn-out, dan bent u hem gemiddeld 8 maanden kwijt. U kunt dit voorkomen door op tijd de signalen te herkennen, én direct maatregelen te nemen.

De bedrijfsarts als specialist

U kunt een bedrijfsarts inschakelen voor advies en ondersteuning en natuurlijk om uw werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen.

Dit doet een arbeidshygiënist

Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving; het voorkomen van gezondheidseffecten op de (midden)lange duur.

De ergonoom

De (register) ergonoom helpt organisaties bij de duurzame inzetbaarheid, het vergroten van de productiviteit van medewerkers en het maximaal benutten van middelen.

Verzuim melden

Met een verzuimabonnement van ArboNed kunt u online uw verzuim melden. De portal die u gebruikt is afhankelijk van welk verzuimabonnement u hebt afgesloten.

Verzuimprotocol aanvragen

Is het voor uw werknemers duidelijk wat ze moeten doen als ze ziek worden? Als dat nog niet het geval is, kunt u bij ons een voorbeeld verzuimprotocol downloaden. U kunt dit document uiteraard zelf nog aanpassen.

Psychosociale begeleiding

Een derde van het verzuim heeft een psychische achtergrond. Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen ervoor zorgen dat iemand tijdelijk niet in staat is te werken. 

Verzuimbegeleiding

Uw werknemers zijn uw belangrijkste kapitaal. Dus wat als er iemand uitvalt? Niet iedereen of elke situatie is hetzelfde. Daarom hebben wij voor iedere vorm van verzuim een specifieke aanpak. 

Langdurig verzuim

Langdurig niet aan het werk kunnen is voor niemand leuk. ArboNed richt zich op een snelle en verantwoorde re-integratie. Een persoonlijke, extensieve en snelle verzuimbegeleiding speelt hierbij een cruciale rol.

Verzuimanalyse

Meten is weten. Door een duidelijke analyse van uw verzuimcijfers, aantallen en frequentie worden snel de eventuele problemen duidelijk. 

Vertrouwenspersoon

Werkgevers moeten werknemers een veilige werkomgeving bieden. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

De arbeids- en organisatiedeskundige als specialist

De arbeids- en organisatiedeskundige adviseert en stimuleert u en uw organisatie om een werkcultuur te creëren waar bevlogenheid en vitaliteit tot stand kunnen komen.

Arbeidsdeskundige

Soms is het noodzaak om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Zo voorkomt u langdurig uitval en bespoedigt u een verantwoorde terugkeer naar werk.

Verzuimtraining voor leidinggevenden

De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en allerlei vragen komen op u af. Tijdens de training Verzuimtraining voor leidinggevenden leert u verzuim beheersen en beperken zodat u meer grip heeft én aan al uw wettelijke verplichtingen voldoet.

Eigenrisicodragerschap ZW en WGA

De overheid ziet het terugdringen van verzuim als de verantwoordelijkheid van werkgevers. Voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kunnen werkgevers kiezen voor een publieke verzekering en begeleiding door UWV of voor eigenrisicodragerschap, al dan niet in combinatie met een private verzekering.

Keuringen

Uw werknemers moeten uiteraard wel in staat zijn om hun werk goed en veilig te doen. Daarom zijn keuringen belangrijk. Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht.  

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen