Training Voorkom uitval door ongezonde werkstress

Een gezonde werkdruk is de basis

De grens tussen werk en privé vervaagt en de (ervaren) werkdruk neemt toe. Een hoge werkdruk is niet erg en dat kunt u niet altijd veranderen. Wel heeft u invloed op hoe u ermee omgaat en hoe uw medewerkers ermee omgaan. Want als u weet dat een derde van het langdurende verzuim (> 6 weken) wordt veroorzaakt door psychische klachten, moet u voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Een gezonde werkomgeving creëren
  • Ongezonde werkstress herkennen
  • Actie ondernemen om verergering te voorkomen
  • Fases herkennen en er op aansluiten

In de middag oefent u gesprekstechnieken en gesprekken met een ervaren acteur.

Na de training weet u:

  • Hoe u zorgt voor een gezonde werkdruk en daarmee uitval voorkomt
  • Hoe u werkstress herkent
  • Welke invloed u op de (ervaren) werkdruk kunt uitoefenen
  • Wat u van uw mensen mag verwachten om overbelasting (van buiten het werk) te voorkomen
  • Wat u mag vragen aan een werknemer rondom stress en oorzaken die buiten het werkveld liggen

Inschrijven voor de training