Met een RI&E, risico-inventarsatie en evaluatie brengt u direct de risico's in uw bedrijf in kaart.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Waarom moet het?

  • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
  • Inzicht in-, bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s.
  • Een praktisch Plan van aanpak.
  • Kostenbesparing door verlagen verzuim en ongevallen en verhogen van de productiviteit.
  • Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

Offerte aanvragen

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

 

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Wat zijn nou de voordelen van een RI&E en wat moet er allemaal in staan? ArboNed vertelt u op deze pagina alles over de RI&E. 

VERPLICHT NUMMER OF

VEILIG GEVOEL?

De Risicio-inventarisatie en -evaluatie; verplicht nummer of veilig gevoel?

Bent u RI&E plichtig?

De Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). U kunt deze zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige. Voert u de RI&E zelf uit en maakt u geen gebruik van een goedgekeurd instrument of heeft u meer dan 25 werknemers, dan moet de RI&E getoetst worden. Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Met behulp van het RI&E stroomschema hiernaast kunt u bepalen of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen.

Download direct

Stroomschema RIE 2018

pdf, 199.0 kB

Hoe werkt de RI&E?

In de korte video hiernaast leggen we uit hoe de RI&E werkt. De RI&E is een zoektocht naar verbeterpunten. En met verbeteren ben je nooit klaar. Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw Plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Als er veranderingen zijn binnen het bedrijf (zoals nieuwe machines, een nieuw gebouw of een reorganisatie) moet er ook een nieuwe RI&E komen. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Aan de slag met de RI&E

Stap 1: Inventarisatie
Welke risico’s spelen er in uw organisatie? Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst. U kunt uw RI&E zelf opstellen, maar u kunt hierbij ook gebruikmaken van zogenoemde RI&E-instrumenten (kijk hiervoor op www.rie.nl).

Stap 2: Evaluatie
Als u alle risico's op een rij heeft gezet, maakt u een evaluatie. Hoe groot is het risico? Daarbij sorteert u de risico’s: de belangrijkste bovenaan. De digitale instrumenten helpen u bij het evalueren van de risico’s.

Stap 3: Plan van aanpak
Bij een Risico-inventarisatie en -evaluatie hoort een Plan van aanpak. Hoe gaat u uw risico’s aanpakken? Wie doet wat, en wanneer? In een Plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s op te lossen.

Stap 4: Toetsing
Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst of heeft u gebruik gemaakt van een niet erkend RI&E instrument? Dan moet u uw RI&E laten toetsen. ArboNed kan u daarbij helpen

Stap 5: Aan de slag!
Met alleen het uitvoeren en laten toetsen van de RI&E heeft u nog niets veranderd aan de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. In het Plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Tijd om aan de slag te gaan dus. De preventiemedewerker neemt het voortouw.

Wettelijke verplichting

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is dus verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Met een RI&E van ArboNed bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Wat doet ArboNed voor uw RI&E?

U kunt ArboNed naar wens inschakelen voor:

  • De gehele uitvoering van de RI&E in uw organisatie.
  • Het opstellen van het Plan van aanpak.
  • Het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E (niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument).

Lees meer

Klantvideo RI&E

Frans Kalkhoven is HR manager Toyota Material Handling Nederland, en verantwoordelijk voor de RI&E en het Plan van aanpak. In de klantvideo deelt hij zijn ervaringen op dit gebied.

Veel gestelde vragen en antwoorden RI&E

De RI&E levert soms ook nog vragen op. De antwoorden op de veel voorkomende vragen die wij tegenkomen, kunt u hier terugvinden.

Preventiemedewerker en de RI&E

Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In de Arbowet staat dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Naast een adviserende rol, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen. In de vernieuwde Arbowet, krijgt de preventiemedewerker een nóg belangrijkere rol. Lees meer over de rol en taken van de preventiemedewerker.

RI&E: van ‘het moet nou eenmaal’ naar ‘een kans die je moet grijpen’

De RI&E: iedere werkgever moet ‘m uitvoeren en up-to-date houden. Hoe klein of groot het bedrijf ook is. Een groeiend aantal werkgevers ziet méér in de RI&E dan puur een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. “En terecht”, vindt consultant en veiligheidskundige Ad van Zundert van ArboNed. “De RI&E is de onmisbare basis voor een goed arbobeleid.” Lees het hele interview met Ad van Zundert over de RI&E als de basis voor gezonde bedrijfsvoering.

Ad van Zundert

Week van de RI&E 11 - 15 juni

Van 11 tot 15 juni 2018 vond de 4e Week van de RI&E plaats. In aansluiting op het thema “Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E”, maakte Steunpunt RI&E het filmpje “De kosten en baten van de RI&E”.

Hulp nodig bij uw RI&E? Neem direct contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen