RI&E, risico-inventarsatie en evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De voordelen:

 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
 • Arbeidsrisico’s leren kennen en verminderen, ook in coronatijd.
 • Een praktisch Plan van aanpak.
 • Kostenbesparing: lager verzuim, minder ongevallen, hogere productiviteit.
 • Geringe investering in vergelijking met mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

RI&E direct afsluiten Training: Maak zelf uw RI&E

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op uw bedrijfskosten. Hoe gaat u aan de slag met een RI&E? Lees er hier alles over.

ZIJN UW WERKNEMERS

ZEKER VAN EEN VEILIGE WERKOMGEVING?

Uw mensen gezond, veilig en met plezier aan het werk houden, dat bevordert de productiviteit en prestaties en vermindert verzuim. Onze praktische gids over arbeidsrisico's verminderen en de RI&E kan u daarbij helpen. 

Download de gids

Risico-inventarisatie en evaluatie

Is de RI&E wettelijk verplicht? 

De Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Met behulp van het RI&E-stroomschema kunt u bepalen of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen.

U kunt de RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige. Voert u de RI&E zelf uit, bijvoorbeeld met een branche-RI&E, dan moet de RI&E in de meeste gevallen getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Heeft u 25 of minder werknemers in dienst én kunt u gebruik maken van een erkende branche-RI&E? Dan hoeft uw RI&E niet getoetst te worden. In alle overige situaties moet uw RI&E getoetst worden.

De RI&E moet altijd actueel zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E dan ook bijstellen. Om ervoor te zorgen dat  bedrijven een (kwalitatief goede) RI&E hebben, is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een meerjarenplan gestart. Zo gaat de Inspectie SZW onder andere strenger toezien op het naleven van de RI&E-plicht. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is, inclusief Plan van aanpak.

Leaflet

Stroomschema RI&E

pdf, 129.3 kB

Hoe werkt de RI&E?

De korte video hiernaast legt uit hoe de RI&E werkt en wat het u oplevert. De RI&E is een zoektocht naar verbeterpunten. En met verbeteren bent u nooit klaar. Het is verstandig om regelmatig - in ieder geval jaarlijks - uw Plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Als er veranderingen zijn binnen het bedrijf (zoals nieuwe machines, een nieuw gebouw of een reorganisatie) moet er een nieuwe RI&E komen, maar de huidige risico's rond het coronavirus neemt u bijvoorbeeld ook op in uw RI&E.

 

Aan de slag met uw RI&E

In een veilige en gezonde werkomgeving is de kans op uitval minimaal en zijn uw mensen vitaal en met plezier aan het werk. Dat betekent voor uw bedrijf een laag verzuim en een hoge productiviteit. Het bieden van een veilige werkomgeving start met inzicht in de risico's; met een RI&E.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

RI&E laten uitvoeren (inclusief toetsing)

U laat de RI&E volledig uitvoeren (toetsing is inbegrepen) door de professionals van ArboNed, inclusief het opstellen van het Plan van aanpak. Onze RI&E is inclusief een COVID-19-inventarisatie op hoofdpunten (organisatie, medewerkers en werkomgeving). Zo helpen wij u van A tot Z en weet u zeker dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting.

Meer informatie

RI&E zelf uitvoeren

U voert de RI&E zelf uit met behulp van een erkende branche-RI&E. Heeft u 25 of minder werknemers in dienst, dan hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen. In alle overige situaties moet uw RI&E getoetst worden. Heeft u in totaal voor maximaal 40 uur per week personeel in dienst, dan kunt u gebruik maken van de RI&E-checklist. Wilt u hulp van een deskundige bij het invullen van de branche-RI&E? Vraag het Mijn preventie-expert.

Vragen? Neem contact op

RI&E laten toetsen

De RI&E voert u zelf uit, maar de wettelijk verplichte toetsing laat u uitvoeren door ArboNed. Heeft u 25 of minder werknemers in dienst én kunt u gebruik maken van een erkend RI&E-instrument? Dan hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen. In alle overige situaties moet dat wel.

Meer informatie

Mijn preventie-expert

Met Mijn preventie-expert van ArboNed heeft uw organisatie een toegewijde deskundige die u kan ondersteunen, begeleiden en inspireren. Bij u op de zaak, of via de telefoon. U bent verzekerd van snelle en deskundige hulp, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van uw RI&E. U of uw preventiemedewerker krijgt praktische coaching om het arbobeleid blijvend naar een hoger plan te kunnen tillen.

Meer informatie over Mijn preventie-expert

COVID-19-inventarisatie

Inventariseer met onze nieuwe module alle COVID-19-gerelateerde arbeidsrisico’s en stel vast welke maatregelen u moet en kunt nemen voor een gezond en veilig bedrijf, waar uw werknemers 'coronaproof' kunnen werken.

Training: Maak zelf uw RI&E

In onze interactieve training van één dag ontvangt u de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met de RI&E. De training is geschikt voor zowel een kantoor- als productieomgeving en biedt u alle informatie die u nodig heeft voor het praktisch uitvoeren van de RI&E. Ook kunt u na de training zelfstandig een goed Plan van aanpak maken.

 

 

Veelgestelde vragen

RI&E

 • Hoe lang moeten de RI&E en het Plan van aanpak bewaard worden?

  In de Arbowet worden geen termijnen aangegeven voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Een wettelijke verplichting is er niet. Toch doet u er verstandig aan om de RI&E en de Plan van aanpak, zeker voor een termijn van ten minste vijf jaar te bewaren. De belangrijkste reden hiervoor is dat het bedrijf bij een (civielrechtelijke) aansprakelijkheidsclaim (bijvoorbeeld een schadevergoeding van een werknemer) moet kunnen aantonen dat het voldaan heeft aan de zorgverplichting richting de werknemers.

  Ook Inspectie SZW kan naar de RI&E vragen tijdens een bedrijfsbezoek. Bij een eventueel bedrijfsongeval zal de Inspectie vaak de RI&E opvragen.

 • Is een bedrijf met meerdere vestigingen verplicht om voor iedere vestiging apart een RI&E uit te voeren?

  De Arbowet kent geen onderscheid tussen filialen of vestigingen. De RI&E moet alle aspecten van het werk omvatten. Dat betekent dat voor iedere werkplek en dus voor elke vestiging de risico’s in kaart gebracht moeten worden. Juist omdat de risico’s kunnen verschillen per filiaal (denk aan brandpreventie, BHV, lawaai, et cetera). Dit neemt niet weg dat een aantal aspecten min of meer identiek kunnen zijn. Denk aan arbobeleid, arbeidstijden en werkdruk.

  Kortom: Ja, voor ieder afzonderlijke vestiging moeten de risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd worden in de RI&E. Sommige risico’s kunnen voor alle vestigingen identiek zijn.

 • Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief Plan van aanpak?

  Bijna iedere werkgever heeft de verplichting tot het opstellen van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), ongeacht de omvang van het bedrijf. Op basis van de RI&E moet u een Plan van aanpak opstellen. Bij de digitale RI&E-instrumenten is het Plan van aanpak een vast onderdeel van de RI&E. Het Plan van aanpak moet door u uitgewerkt en uitgevoerd worden.

  Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mogen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

 • Wanneer moet een RI&E worden bijgesteld?

  In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Het gaat erom dat de RI&E actueel blijft. Dus bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek (artikel 5 lid 4 Arbowet) bekijkt u opnieuw de risico's. Voorbeelden zijn: inrichting van een nieuwe productielijn; uitbreiding van het dienstenpakket; een ingrijpende verbouwing; ingrijpende wijziging van werknemerstaken.

  Ook bij nieuwe oplossingen op het gebied van techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeids- en bedrijfskunde, of nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving moet er worden gekeken naar de RI&E. In ieder geval is het van belang dat het bijbehorende Plan van aanpak aantoonbaar actueel wordt gehouden.

  In het kader van een certificering (bijvoorbeeld VCA) worden aanvullende eisen gesteld met betrekking tot de termijn waarop de RI&E getoetst moet worden.

 • Wat is een RI&E?

  De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van aanpak (PvA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen u gaat nemen, om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ook moet in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

 • Wat is een branche-RI&E?

  Een branche-RI&E is een voorbeeld-RI&E voor en door werkgevers en werknemers in een specifieke branche. De branche-RI&E is afgestemd op de risico’s die veel voorkomen in een bepaalde branche. U hoeft zodoende geen vragen te beantwoorden die voor uw bedrijf niet relevant zijn. Nadeel van een branche-RI&E is dat u mogelijk risico’s over het hoofd ziet als uw bedrijf ook afwijkende werkzaamheden doet.

Klantvideo RI&E

Frans Kalkhoven is HR manager Toyota Material Handling Nederland, en verantwoordelijk voor de RI&E en het Plan van aanpak. In de klantvideo deelt hij zijn ervaringen op dit gebied.

Webinars

'Aan de slag met de RI&E in tijden van corona'

Uw werknemers moeten hun werk veilig en gezond kunnen doen, ook in tijden van corona. Thuis, of op locatie. Hoe gebruikt u de RI&E en het Plan van aanpak hierbij? Corina van Dijk, ergonoom bij ArboNed, praat u bij in ons gratis webinar.

Terugkijken

'Werken aan preventie met de RI&E'

Wat doet de preventiemedewerker precies en hoe gaat u aan de slag met uw RI&E? In ons gratis webinar 'Werken aan preventie met de RI&E: hoe doe je dat?' gaan onze experts in op deze en meer vragen.

Terugkijken

Webinar RI&E

Preventiemedewerker en de RI&E

Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In de Arbowet staat dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Naast een adviserende rol, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen. In de vernieuwde Arbowet, krijgt de preventiemedewerker een nóg belangrijkere rol. Lees meer over de rol en taken van de preventiemedewerker.

Training preventiemedewerker

RI&E: van ‘het moet nou eenmaal’ naar ‘een kans die je moet grijpen’

De RI&E: iedere werkgever moet ‘m uitvoeren en up-to-date houden. Hoe klein of groot het bedrijf ook is. Een groeiend aantal werkgevers ziet méér in de RI&E dan puur een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. “En terecht”, vindt consultant en veiligheidskundige Ad van Zundert van ArboNed. “De RI&E is de onmisbare basis voor een goed arbobeleid.” Lees het hele interview met Ad van Zundert over de RI&E als de basis voor gezonde bedrijfsvoering.

Ad van Zundert

Hulp nodig bij uw RI&E? Neem direct contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen