Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting
 • Arbeidsrisico’s leren kennen en verminderen, ook in coronatijd
 • Kostenbesparing: lager verzuim, minder ongevallen, hogere productiviteit

Lees wat u kunt doen

rie-veiligheid

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. Dit draagt bij aan minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op uw bedrijfskosten. 

ArboNed helpt u hierbij op de manier die bij u past: doet u het zelf met behulp van onze online hulpmiddelen? Besteedt u liever alles uit? Of kiest u voor een middenweg?

Zelf doenWat houdt dit in?

 1. rolmaat

  Checklist: Werken in de nieuwe werkelijkheid

  Gebruik deze checklist om uw werknemers ook in coronatijd gezond en veilig te laten werken. Via de check krijgt u een eerste beeld van de aandachtspunten in de ‘anderhalvemetereconomie’.

 2. gids

  Praktische gids: Zijn uw werknemers zeker van een veilige werkomgeving

  Het startpunt voor een gezonde en veilige organisatie is een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Met de tips uit onze praktische gids kunt u daar direct zelf mee aan de slag. 

Samen doenWat houdt dit in?

 1. sparringspartner

  Mijn preventie-expert

  Gerichte coaching en praktische ondersteuning van een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom. Zij helpen u (naar wens telefonisch) met elk gewenst arbo-vraagstuk.

 2. man in groene overall

  MKB Arbo-preventielijn

  Loopt u vast bij het invullen van de (branche-)RI&E? Heeft u vragen over uw Plan van aanpak? Of wilt u iets anders weten, over bijvoorbeeld corona of de arbeidsrisico's bij u op het bedrijf? Bel de MKB Arbo-preventielijn.

 3. overleg

  Training: maak zelf uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)­

  Leer alles over het uitvoeren van de RI&E binnen uw organisatie in één praktische training van een dag.

 4. bellen-vrouw

  Training: Preventiemedewerker

  De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

Laten doenWat houdt dit in?

 1. rie

  Toetsing Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

  Bij deze toetsing kijkt een consultant bij een bedrijfsrondgang onder andere hoe de RI&E is uitgevoerd, of het Plan van aanpak volledig is en of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen opleveren.

 2. gehoorbescherming

  Uitvoering (inclusief toetsing) Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

  Bij de uitvoering van de RI&E maken we gebruik van een branchespecifiek RI&E-instrument, of onze eigen ArboNed RI&E-checklist. Onze RI&E is inclusief een COVID-19-inventarisatie op hoofdpunten (organisatie, medewerkers en werkomgeving).

 3. corona

  COVID-19 inventarisatie

  Wist u dat u het Arbobesluit zelfs is uitgebreid met aanvullende eisen ten aanzien van het coronavirus? Via de praktische COVID-19-inventarisatie van ArboNed weet u zeker dat uw bedrijf hieraan voldoet.

Is de RI&E wettelijk verplicht? 

De Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Met behulp van het RI&E-stroomschema kunt u bepalen of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen.

U kunt de RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige. Voert u de RI&E zelf uit, bijvoorbeeld met een branche-RI&E, dan moet de RI&E in de meeste gevallen getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Heeft u 25 of minder werknemers in dienst én kunt u gebruik maken van een erkende branche-RI&E? Dan hoeft uw RI&E niet getoetst te worden. In alle overige situaties moet uw RI&E getoetst worden.

De RI&E moet altijd actueel zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E dan ook bijstellen. Om ervoor te zorgen dat  bedrijven een (kwalitatief goede) RI&E hebben, is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een meerjarenplan gestart. Zo gaat de Inspectie SZW onder andere strenger toezien op het naleven van de RI&E-plicht. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is, inclusief Plan van aanpak.

Leaflet

Stroomschema RI&E

pdf, 129.3 kB
Veelgestelde vragen

RI&E

 • Hoe lang moeten de RI&E en het Plan van aanpak bewaard worden?

  In de Arbowet worden geen termijnen aangegeven voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Een wettelijke verplichting is er niet. Toch doet u er verstandig aan om de RI&E en de Plan van aanpak, zeker voor een termijn van ten minste vijf jaar te bewaren. De belangrijkste reden hiervoor is dat het bedrijf bij een (civielrechtelijke) aansprakelijkheidsclaim (bijvoorbeeld een schadevergoeding van een werknemer) moet kunnen aantonen dat het voldaan heeft aan de zorgverplichting richting de werknemers.

  Ook Inspectie SZW kan naar de RI&E vragen tijdens een bedrijfsbezoek. Bij een eventueel bedrijfsongeval zal de Inspectie vaak de RI&E opvragen.

 • Is een bedrijf met meerdere vestigingen verplicht om voor iedere vestiging apart een RI&E uit te voeren?

  De Arbowet kent geen onderscheid tussen filialen of vestigingen. De RI&E moet alle aspecten van het werk omvatten. Dat betekent dat voor iedere werkplek en dus voor elke vestiging de risico’s in kaart gebracht moeten worden. Juist omdat de risico’s kunnen verschillen per filiaal (denk aan brandpreventie, BHV, lawaai, et cetera). Dit neemt niet weg dat een aantal aspecten min of meer identiek kunnen zijn. Denk aan arbobeleid, arbeidstijden en werkdruk.

  Kortom: Ja, voor ieder afzonderlijke vestiging moeten de risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd worden in de RI&E. Sommige risico’s kunnen voor alle vestigingen identiek zijn.

 • Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief Plan van aanpak?

  Bijna iedere werkgever heeft de verplichting tot het opstellen van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), ongeacht de omvang van het bedrijf. Op basis van de RI&E moet u een Plan van aanpak opstellen. Bij de digitale RI&E-instrumenten is het Plan van aanpak een vast onderdeel van de RI&E. Het Plan van aanpak moet door u uitgewerkt en uitgevoerd worden.

  Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mogen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

 • Wanneer moet een RI&E worden bijgesteld?

  In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Het gaat erom dat de RI&E actueel blijft. Dus bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek (artikel 5 lid 4 Arbowet) bekijkt u opnieuw de risico's. Voorbeelden zijn: inrichting van een nieuwe productielijn; uitbreiding van het dienstenpakket; een ingrijpende verbouwing; ingrijpende wijziging van werknemerstaken.

  Ook bij nieuwe oplossingen op het gebied van techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeids- en bedrijfskunde, of nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving moet er worden gekeken naar de RI&E. In ieder geval is het van belang dat het bijbehorende Plan van aanpak aantoonbaar actueel wordt gehouden.

  In het kader van een certificering (bijvoorbeeld VCA) worden aanvullende eisen gesteld met betrekking tot de termijn waarop de RI&E getoetst moet worden.

 • Wat is een RI&E?

  De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van aanpak (PvA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen u gaat nemen, om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ook moet in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

 • Wat is een branche-RI&E?

  Een branche-RI&E is een voorbeeld-RI&E voor en door werkgevers en werknemers in een specifieke branche. De branche-RI&E is afgestemd op de risico’s die veel voorkomen in een bepaalde branche. U hoeft zodoende geen vragen te beantwoorden die voor uw bedrijf niet relevant zijn. Nadeel van een branche-RI&E is dat u mogelijk risico’s over het hoofd ziet als uw bedrijf ook afwijkende werkzaamheden doet.

Klantvideo RI&E

Frans Kalkhoven is HR manager Toyota Material Handling Nederland, en verantwoordelijk voor de RI&E en het Plan van aanpak. In de klantvideo deelt hij zijn ervaringen op dit gebied.

RI&E: van ‘het moet nou eenmaal’ naar ‘een kans die je moet grijpen’

De RI&E: iedere werkgever moet ‘m uitvoeren en up-to-date houden. Hoe klein of groot het bedrijf ook is. Een groeiend aantal werkgevers ziet méér in de RI&E dan puur een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. “En terecht”, vindt consultant en veiligheidskundige Ad van Zundert van ArboNed. “De RI&E is de onmisbare basis voor een goed arbobeleid.” Lees het hele interview met Ad van Zundert over de RI&E als de basis voor gezonde bedrijfsvoering.

Ad van Zundert

collegas

Heeft u vragen over de RI&E of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen