Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting
 • Arbeidsrisico’s leren kennen en verminderen
 • Kostenbesparing: lager verzuim, minder ongevallen, hogere productiviteit

 

rie-veiligheid

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Wilt u uw medewerkers veilig, gezond en met plezier aan het werk houden? Zorg dan voor een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Hiermee brengt u alle arbeidsrisco’s in kaart, zodat u deze gericht aan kunt pakken. Zo bevordert u de productiviteit en prestaties van uw medewerkers, houdt u het verzuim laag én voldoet u aan een wettelijke verplichting.

ArboNed helpt u bij het uitvoeren van de RI&E op de manier die bij u past: doet u het zelf met behulp van onze online hulpmiddelen? Besteedt u liever alles uit? Of kiest u voor een middenweg?

Heeft u een brief van de Nederlandse Arbeidsinspectie ontvangen waarin u wordt gevraagd om uw actuele RI&E, het bijbehorende Plan van aanpak en het basiscontract toe te sturen? Lees dan hier wat u kunt doen.

Zelf doen Wat houdt dit in?

 1. Praktische gids: Zijn uw werknemers zeker van een veilige werkomgeving

  Het startpunt voor een gezonde en veilige organisatie is een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Met de tips uit onze praktische gids kunt u daar direct zelf mee aan de slag.

 2. Video: Maak zelf een RI&E

  In deze video laat RI&E-expert Ad van Zundert in 5 minuten zien hoe u zelf een start kunt maken met uw RI&E met behulp van een erkende branche-RI&E. Heeft u 25 of minder werknemers in dienst, dan hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen.

Samen doen Wat houdt dit in?

 1. Training Maak zelf uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)­

  Startpunt voor een veilige en gezonde werkomgeving is inzicht in de risico's. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart en kunt u deze gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. In deze interactieve training ontvangt u de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met de RI&E.

  50% korting voor een collega*
 2. Training Preventiemedewerker

  Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit dus wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

  50% korting voor een collega*
 3. Mijn preventie-expert

  Voor bedrijven en preventiemedewerkers die af en toe een sparringpartner kunnen gebruiken op het gebied van arbo, veiligheid en verzuim, is er Mijn preventie-expert. Een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom helpt u bij elk arbo-vraagstuk voor het aantal uur dat u nodig heeft.

Laten doen Wat houdt dit in?

 1. Uitvoering (inclusief toetsing) Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

  Bij de uitvoering van de RI&E schakelt u ons in voor het inventariseren van de risico’s, het adviseren over maatregelen, het opstellen van een Plan van aanpak. Wij nemen een voorstel voor het Plan van aanpak op in de rapportage. Bij elk geconstateerd risico geven we een prioriteit en praktische adviezen voor de aanpak. Ook geven we aan welke planning past bij de prioriteit van de geconstateerde verbeterpunten.

 2. Toetsing Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

  U kunt uw RI&E zelf uitvoeren en door ons laten toetsen. Een consultant kijkt dan bij een bedrijfsrondgang hoe de RI&E is uitgevoerd, of het Plan van aanpak volledig is en of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen opleveren.

Is de RI&E wettelijk verplicht? 

De Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Met behulp van het RI&E-stroomschema kunt u bepalen of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen.

U kunt de RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige. Voert u de RI&E zelf uit, bijvoorbeeld met een branche-RI&E, dan moet de RI&E in de meeste gevallen getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Heeft u 25 of minder werknemers in dienst én kunt u gebruik maken van een erkende branche-RI&E? Dan hoeft uw RI&E niet getoetst te worden. In alle overige situaties moet uw RI&E getoetst worden.

 

Veelgestelde vragen

RI&E

 • Hoe lang moeten de RI&E en het Plan van aanpak bewaard worden?

  In de Arbowet worden geen termijnen aangegeven voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Een wettelijke verplichting is er niet. Toch doet u er verstandig aan om de RI&E en de Plan van aanpak, zeker voor een termijn van ten minste vijf jaar te bewaren. De belangrijkste reden hiervoor is dat het bedrijf bij een (civielrechtelijke) aansprakelijkheidsclaim (bijvoorbeeld een schadevergoeding van een werknemer) moet kunnen aantonen dat het voldaan heeft aan de zorgverplichting richting de werknemers.

  Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie kan naar de RI&E vragen tijdens een bedrijfsbezoek. Bij een eventueel bedrijfsongeval zal de Inspectie vaak de RI&E opvragen.

 • Hoe weet ik of mijn bedrijf een RI&E moet uitvoeren?

  Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Volg ons stroomschema om te zien of u een RI&E moet uitvoeren. 

  RI&E laten uitvoeren Training Maak zelf uw RI&E

 • Is een bedrijf met meerdere vestigingen verplicht om voor iedere vestiging apart een RI&E uit te voeren?

  De Arbowet kent geen onderscheid tussen filialen of vestigingen. De RI&E moet alle aspecten van het werk omvatten. Dat betekent dat voor iedere werkplek en dus voor elke vestiging de risico’s in kaart gebracht moeten worden. Juist omdat de risico’s kunnen verschillen per filiaal (denk aan brandpreventie, BHV, lawaai, et cetera). Dit neemt niet weg dat een aantal aspecten min of meer identiek kunnen zijn. Denk aan arbobeleid, arbeidstijden en werkdruk.

  Kortom: Ja, voor ieder afzonderlijke vestiging moeten de risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd worden in de RI&E. Sommige risico’s kunnen voor alle vestigingen identiek zijn.

 • Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief Plan van aanpak?

  Bijna iedere werkgever heeft de verplichting tot het opstellen van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), ongeacht de omvang van het bedrijf. Op basis van de RI&E moet u een Plan van aanpak opstellen. Bij de digitale RI&E-instrumenten is het Plan van aanpak een vast onderdeel van de RI&E. Het Plan van aanpak moet door u uitgewerkt en uitgevoerd worden.

  Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mogen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

 • Moet ik mijn RI&E laten toetsen?

  In sommige gevallen bent u verplicht uw RI&E en Plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Met behulp van het RI&E-stroomschema kunt u bepalen of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen. 

  RI&E laten toetsen

Heeft u vragen over de Risico-inventarisatie en -evaluatie?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons

030 299 62 77

Belafspraak

inplannen