Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Wettelijke verplichting

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Een veilige en gezonde werkplek draagt bij aan uw zakelijke succes

Met een RI&E van ArboNed bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting,én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Veel gestelde vragen en antwoorden RI&E

De RI&E levert soms ook nog vragen op. De antwoorden op de veel voorkomende vragen die wij tegenkomen, kunt u hier terugvinden.

Inventariseren risico's

De RI&E start met het inventariseren van de risico's. We kijken dan bijvoorbeeld naar de machineveiligheid, de verlichting en het geluid. En hoe het gesteld is met de werkdruk en de lichamelijke belasting. Na de inventarisatie maken we samen met u een plan van aanpak om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren. Deze zetten we direct om in acties. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E heeft ArboNed specialisten in huis die risico’s aanpakken zoals: geluid, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, werken met machines, klimaat en infecties. Zo stelt de RI&E u in staat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Uitvoering en toetsing RI&E

U kunt ArboNed naar wens inschakelen voor:

  • De gehele uitvoering van de RI&E in uw organisatie.
  • Het opstellen van het Plan van aanpak.
  • Het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E (niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument).

Lees meer

Inzet van de rie-manager

Bij de uitvoering én toetsing van de RI&E maken wij gebruik van de rie-manager. Dit is een geavanceerd, webbased systeem waarmee de RI&E wordt uitgevoerd en het Plan van aanpak wordt opgesteld. De voortgang van actiepunten uit het Plan van aanpak wordt in het systeem bijgehouden. Met de rie-manager bent u zelf in staat arbeidsrisico’s gestructureerd en efficiënt te inventariseren en deze met de nodige maatregelen onder controle te houden.

De voordelen van de RI&E van ArboNed

  • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
  • Inzicht in-, bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s.
  • Een praktisch Plan van aanpak.
  • Kostenbesparing door verlagen verzuim en ongevallen, en verhogen van de productiviteit.
  • Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

Klantvideo RI&E

Frans Kalkhoven is HR manager Toyota Material Handling Nederland, en verantwoordelijk voor de RI&E en het plan van aanpak. In de klantvideo deelt hij zijn ervaringen op dit gebied.

Klantvideo RI&E

Preventiemedewerker en de RI&E

Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In de Arbowet staat dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Naast een adviserende rol, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen. In de vernieuwde Arbowet, krijgt de preventiemedewerker een nóg belangrijkere rol. Lees meer over de rol en taken van de preventiemedewerker.

De RI&E in vijf stappen

Met de RI&E werkt u stap voor stap naar een veilig en gezond bedrijf.

RI&E: van ‘het moet nou eenmaal’ naar ‘een kans die je moet grijpen’

De RI&E: iedere werkgever moet ‘m uitvoeren en up-to-date houden. Hoe klein of groot het bedrijf ook is. Een groeiend aantal werkgevers ziet méér in de RI&E dan puur een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. “En terecht”, vindt consultant en veiligheidskundige Ad van Zundert van ArboNed. “De RI&E is de onmisbare basis voor een goed arbobeleid.” Lees het hele interview met Ad van Zundert over de RI&E als de basis voor gezonde bedrijfsvoering.

Ad van Zundert

Week van de RI&E

Van 12 tot 16 juni vindt de 3e Week van de RI&E plaats. Net als in andere jaren is er in deze week uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.

Week van de RI&E

Gratis webinar ‘Altijd een actuele RI&E, zo doe je dat’

Tijdens het gratis on demand webinar ‘Altijd een actuele RI&E, zo doe je dat’, vertellen experts van ArboNed in drie kwartier over de belangrijkste aspecten en succesfactoren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het webinar is op ieder gewenst moment terug te kijken.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen