Met een RI&E, risico-inventarsatie en evaluatie brengt u direct de risico's in uw bedrijf in kaart.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Waarom moet het?

  • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
  • Inzicht in-, bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s.
  • Een praktisch plan van aanpak.
  • Kostenbesparing door verlagen verzuim en ongevallen en verhogen van de productiviteit.
  • Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

Wat doet ArboNed?

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

 

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Wat zijn nou de voordelen van een RI&E en wat moet er allemaal in staan? ArboNed vertelt u op deze pagina alles over de RI&E. 

Hoe werkt de RI&E?

In de korte video hiernaast leggen we uit hoe de RI&E werkt. De RI&E is een zoektocht naar verbeterpunten. En met verbeteren ben je nooit klaar. Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Als er veranderingen zijn binnen het bedrijf (zoals nieuwe machines, een nieuw gebouw of een reorganisatie) moet er ook een nieuwe RI&E komen. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E in vijf stappen

Stap 1: Inventarisatie
Welke risico’s spelen er in uw organisatie? Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst. U kunt uw RI&E zelf opstellen, maar u kunt hierbij ook gebruikmaken van zogenaamde RI&E-instrumenten (kijk hiervoor op www.rie.nl).

Stap 2: Evaluatie
Hoe groot is het risico? Risico’s sorteren: de belangrijkste bovenaan. De digitale instrumenten helpen u bij het evalueren van de risico’s.

Stap 3: Plan van aanpak
Hoe gaat u uw risico’s aanpakken? Wie doet wat, en wanneer? In een plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s op te lossen.

Stap 4: Toetsing
Voldoet uw RI&E aan de richtlijnen volgens de wet? Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, is het zaak uw RI&E te laten toetsen (zie ook kader ‘Verplichte toetsing of niet?’).

Stap 5: Aan de slag!
Met alleen het uitvoeren en laten toetsen van de RI&E heeft u nog niets veranderd aan de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Tijd om aan de slag te gaan dus. De preventiemedewerker neemt het voortouw.

Week van de RI&E 11 - 15 juni

Van 11 tot 15 juni vindt de 4e Week van de RI&E plaats. In aansluiting op het thema “Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E”, lanceert Steunpunt RI&E het filmpje “De kosten en baten van de RI&E”.

Wettelijke verplichting

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is dus verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Met een RI&E van ArboNed bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Wat doet ArboNed voor uw RI&E?

U kunt ArboNed naar wens inschakelen voor:

  • De gehele uitvoering van de RI&E in uw organisatie.
  • Het opstellen van het Plan van aanpak.
  • Het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E (niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument).

Lees meer

Klantvideo RI&E

Frans Kalkhoven is HR manager Toyota Material Handling Nederland, en verantwoordelijk voor de RI&E en het plan van aanpak. In de klantvideo deelt hij zijn ervaringen op dit gebied.

Klantvideo RI&E

Veel gestelde vragen en antwoorden RI&E

De RI&E levert soms ook nog vragen op. De antwoorden op de veel voorkomende vragen die wij tegenkomen, kunt u hier terugvinden.

Inzet van de rie-manager

Bij de uitvoering én toetsing van de RI&E maken wij gebruik van de rie-manager. Dit is een geavanceerd, webbased systeem waarmee de RI&E wordt uitgevoerd en het Plan van aanpak wordt opgesteld. De voortgang van actiepunten uit het Plan van aanpak wordt in het systeem bijgehouden. Met de rie-manager bent u zelf in staat arbeidsrisico’s gestructureerd en efficiënt te inventariseren en deze met de nodige maatregelen onder controle te houden.

Preventiemedewerker en de RI&E

Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In de Arbowet staat dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Naast een adviserende rol, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen. In de vernieuwde Arbowet, krijgt de preventiemedewerker een nóg belangrijkere rol. Lees meer over de rol en taken van de preventiemedewerker.

RI&E: van ‘het moet nou eenmaal’ naar ‘een kans die je moet grijpen’

De RI&E: iedere werkgever moet ‘m uitvoeren en up-to-date houden. Hoe klein of groot het bedrijf ook is. Een groeiend aantal werkgevers ziet méér in de RI&E dan puur een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. “En terecht”, vindt consultant en veiligheidskundige Ad van Zundert van ArboNed. “De RI&E is de onmisbare basis voor een goed arbobeleid.” Lees het hele interview met Ad van Zundert over de RI&E als de basis voor gezonde bedrijfsvoering.

Ad van Zundert

Gratis webinar ‘Altijd een actuele RI&E, zo doe je dat’

Tijdens het gratis on demand webinar ‘Altijd een actuele RI&E, zo doe je dat’, vertellen experts van ArboNed in drie kwartier over de belangrijkste aspecten en succesfactoren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het webinar is op ieder gewenst moment terug te kijken.

Hulp nodig bij uw RI&E? Neem direct contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen