Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting
 • Arbeidsrisico’s leren kennen en verminderen
 • Kostenbesparing: lager verzuim, minder ongevallen, hogere productiviteit
rie-veiligheid

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voor bedrijven is het belangrijk dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat draagt bij aan efficiënt en gemotiveerd werken en helpt het verzuim laag te houden. Hiervoor voert iedere werkgever een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. Zo houdt u uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk. 

Heeft u een brief van de Nederlandse Arbeidsinspectie ontvangen waarin u wordt gevraagd om uw actuele RI&E, het bijbehorende Plan van aanpak en het basiscontract toe te sturen? Lees dan hier wat u kunt doen.

ArboNed helpt u bij het uitvoeren van de RI&E op de manier die bij u past: doet u het zelf met behulp van onze online hulpmiddelen? Besteedt u liever alles uit? Of kiest u voor een middenweg?

Zelf doenWat houdt dit in?

 1. gids

  Praktische gids: Zijn uw werknemers zeker van een veilige werkomgeving

  Het startpunt voor een gezonde en veilige organisatie is een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Met de tips uit onze praktische gids kunt u daar direct zelf mee aan de slag. 

 2. rie-preview-video

  Video: Maak zelf een RI&E

  In deze video laat RI&E-expert Ad van Zundert in 5 minuten zien hoe u zelf een start kunt maken met uw RI&E met behulp van een erkende branche-RI&E. Heeft u 25 of minder werknemers in dienst, dan hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen.

Samen doenWat houdt dit in?

 1. overleg

  Training: maak zelf uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)­

  Leer alles over het uitvoeren van de RI&E binnen uw organisatie in één praktische training van een dag.

 2. bellen-vrouw

  Training: Preventiemedewerker

  De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

 3. sparringspartner

  Mijn preventie-expert

  Gerichte coaching en praktische ondersteuning van een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom. Zij helpen u (naar wens telefonisch) met elk gewenst arbo-vraagstuk.

Laten doenWat houdt dit in?

 1. gehoorbescherming

  Uitvoering (inclusief toetsing) Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

  Wilt u de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf bevorderen én voldoen aan de wet? Met een RI&E van ArboNed bent u verzekerd van een goede aanpak. Wij maken gebruik van een branche-RI&E-instrument, of gebruiken onze eigen ArboNed RI&E-checklist. 

 2. rie

  Toetsing Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

  U kunt uw RI&E zelf uitvoeren en door ons laten toetsen. Een consultant kijkt dan bij een bedrijfsrondgang hoe de RI&E is uitgevoerd, of het Plan van aanpak volledig is en of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen opleveren.

Is de RI&E wettelijk verplicht? 

De Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Met behulp van het RI&E-stroomschema kunt u bepalen of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen.

U kunt de RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige. Voert u de RI&E zelf uit, bijvoorbeeld met een branche-RI&E, dan moet de RI&E in de meeste gevallen getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Heeft u 25 of minder werknemers in dienst én kunt u gebruik maken van een erkende branche-RI&E? Dan hoeft uw RI&E niet getoetst te worden. In alle overige situaties moet uw RI&E getoetst worden.

Leaflet

Stroomschema RI&E

pdf, 129.3 kB

Is uw RI&E actueel?

De RI&E moet altijd actueel zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E dan ook bijstellen. Om ervoor te zorgen dat  bedrijven een (kwalitatief goede) RI&E hebben, is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een meerjarenplan gestart. Zo gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie onder andere strenger toezien op het naleven van de RI&E-plicht. De Arbeidsinspectie controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is, inclusief Plan van aanpak. Is uw RI&E al actueel? Lees dan hier hoe u deze ook in de toekomst actueel houdt.

Hoe houd ik mijn RI&E actueel?

Kosten RI&E terugverdiend

Steunpunt RI&E heeft berekend dat u de kosten van een RI&E terugverdient: ​

Veelgestelde vragen

RI&E

 • Hoe lang moeten de RI&E en het Plan van aanpak bewaard worden?

  In de Arbowet worden geen termijnen aangegeven voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Een wettelijke verplichting is er niet. Toch doet u er verstandig aan om de RI&E en de Plan van aanpak, zeker voor een termijn van ten minste vijf jaar te bewaren. De belangrijkste reden hiervoor is dat het bedrijf bij een (civielrechtelijke) aansprakelijkheidsclaim (bijvoorbeeld een schadevergoeding van een werknemer) moet kunnen aantonen dat het voldaan heeft aan de zorgverplichting richting de werknemers.

  Ook Inspectie SZW kan naar de RI&E vragen tijdens een bedrijfsbezoek. Bij een eventueel bedrijfsongeval zal de Inspectie vaak de RI&E opvragen.

 • Hoe weet ik of mijn bedrijf een RI&E moet uitvoeren?

  Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Volg ons stroomschema om te zien of u een RI&E moet uitvoeren. 

  RI&E laten uitvoeren Training Maak zelf uw RI&E

 • Is een bedrijf met meerdere vestigingen verplicht om voor iedere vestiging apart een RI&E uit te voeren?

  De Arbowet kent geen onderscheid tussen filialen of vestigingen. De RI&E moet alle aspecten van het werk omvatten. Dat betekent dat voor iedere werkplek en dus voor elke vestiging de risico’s in kaart gebracht moeten worden. Juist omdat de risico’s kunnen verschillen per filiaal (denk aan brandpreventie, BHV, lawaai, et cetera). Dit neemt niet weg dat een aantal aspecten min of meer identiek kunnen zijn. Denk aan arbobeleid, arbeidstijden en werkdruk.

  Kortom: Ja, voor ieder afzonderlijke vestiging moeten de risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd worden in de RI&E. Sommige risico’s kunnen voor alle vestigingen identiek zijn.

 • Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief Plan van aanpak?

  Bijna iedere werkgever heeft de verplichting tot het opstellen van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), ongeacht de omvang van het bedrijf. Op basis van de RI&E moet u een Plan van aanpak opstellen. Bij de digitale RI&E-instrumenten is het Plan van aanpak een vast onderdeel van de RI&E. Het Plan van aanpak moet door u uitgewerkt en uitgevoerd worden.

  Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mogen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

 • Moet ik mijn RI&E laten toetsen?

  In sommige gevallen bent u verplicht uw RI&E en Plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Met behulp van het RI&E-stroomschema kunt u bepalen of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen. 

  RI&E laten toetsen

 • Wanneer moet een RI&E worden bijgesteld?

  In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Het gaat erom dat de RI&E actueel blijft. Dus bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek (artikel 5 lid 4 Arbowet) bekijkt u opnieuw de risico's. Voorbeelden zijn: inrichting van een nieuwe productielijn; uitbreiding van het dienstenpakket; een ingrijpende verbouwing; ingrijpende wijziging van werknemerstaken.

  Ook bij nieuwe oplossingen op het gebied van techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeids- en bedrijfskunde, of nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving moet er worden gekeken naar de RI&E. In ieder geval is het van belang dat het bijbehorende Plan van aanpak aantoonbaar actueel wordt gehouden.

  In het kader van een certificering (bijvoorbeeld VCA) worden aanvullende eisen gesteld met betrekking tot de termijn waarop de RI&E getoetst moet worden.

 • Wat is een RI&E?

  De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van aanpak (PvA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen u gaat nemen, om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ook moet in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

 • Wat is een branche-RI&E?

  Een branche-RI&E is een voorbeeld-RI&E voor en door werkgevers en werknemers in een specifieke branche. De branche-RI&E is afgestemd op de risico’s die veel voorkomen in een bepaalde branche. U hoeft zodoende geen vragen te beantwoorden die voor uw bedrijf niet relevant zijn. Nadeel van een branche-RI&E is dat u mogelijk risico’s over het hoofd ziet als uw bedrijf ook afwijkende werkzaamheden doet.

 • Kom ik in aanmerking voor een branche-RI&E?

  Kijk hier of er een branche-RI&E is waarvoor u in aanmerking komt. Heeft u maximaal 25 werknemers in dienst en is er voor uw branche een erkend RI&E-instrument? Dan hoeft u de RI&E mogelijk niet te laten toetsen. Heeft u maximaal voor 40 uur per week personeel in dienst, dan kunt u gebruikmaken van de RI&E-checklist. Wilt u graag deskundige hulp bij het invullen van uw branche-RI&E, vraag het Mijn preventie-expert.

De voordelen van de RI&E in de praktijk

Frans Kalkhoven is HR manager Toyota Material Handling Nederland, en verantwoordelijk voor de RI&E en het Plan van aanpak. In de klantvideo deelt hij zijn ervaringen op dit gebied.

RI&E: van ‘het moet nou eenmaal’ naar ‘een kans die je moet grijpen’

De RI&E: iedere werkgever moet ‘m uitvoeren en up-to-date houden. Hoe klein of groot het bedrijf ook is. Een groeiend aantal werkgevers ziet méér in de RI&E dan puur een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. “En terecht”, vindt consultant en veiligheidskundige Ad van Zundert van ArboNed. “De RI&E is de onmisbare basis voor een goed arbobeleid.” Lees het hele interview met Ad van Zundert over de RI&E als de basis voor gezonde bedrijfsvoering.

Ad van Zundert

collegas

Heeft u vragen over de RI&E of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen