Vergelijk de verzuimabonnementen van ArboNed

  Flex Basis Extra

 

Flex-verzuimabonnement

Nu afsluiten 

Basis-verzuimabonnement

Nu afsluiten 

Extra-verzuimabonnement

Nu afsluiten 

Type organisatie Voor werkgevers met veel tijdelijke werknemers (flexwerkers) en/of weinig verzuim Voor werkgevers met voornamelijk vaste medewerkers en kort verzuim Voor werkgevers die maximale zekerheid en inzicht in arbokosten willen
Tariefopbouw Het Flex abonnement heeft een lager instaptarief dan het Basis abonnement en een hoger tarief voor de niet gedekte activiteiten Het Basis abonnement is het meest gekozen verzuimabonnement met onze standaard tarieven Het Extra abonnement dekt de kosten voor de meeste activiteiten inclusief die voor de Wet Verbetering Poortwachter
Kosten per werknemer per jaar € 22,50 € 42,50 Vanaf €162,75
       
Verzuimaanpak activiteiten* Flex Basis Extra
Ziek- en herstelmeldingen checkmark checkmark checkmark
Signaleren 3e en volgende verzuimmelding per werknemer binnen een jaar checkmark checkmark checkmark
Doorgeven verplichte verzuimmelding aan UWV in 42e verzuimweek checkmark checkmark checkmark
Signalering van vangnet en zwangerschap, na toestemming van uw werknemer en voor zover bekend checkmark checkmark checkmark
Signalering verhalen loon- en letselschade bij verzuim door schuld van een derde, na toestemming werknemer checkmark checkmark checkmark
Signalering samengesteld verzuim: verzuimmelding binnen 28 dagen na de herstelmelding checkmark checkmark checkmark
Open spreekuur voor uw werknemers (op initiatief werknemer) checkmark checkmark checkmark
Second opinion checkmark checkmark checkmark
       
Organisatieservices Flex Basis Extra
Registratie verzuim- en herstelmeldingen (meldingen binnen 2 werkdagen doorgeven) checkmark checkmark checkmark
Vandaag: 24 uur per dag verzuim(acties)

volgen via internet
checkmark checkmark checkmark
Jaarlijks verzuimoverzicht (op verzoek) checkmark checkmark checkmark
Signalering aanpassing WIA-uitkering checkmark checkmark checkmark
Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan werkgever na toestemming checkmark checkmark checkmark
Calamiteitenservice: bel 0900 5353 541 voor het melden van calamiteiten en eerste telefonische opvang checkmark checkmark checkmark
Toesturen van bedrijfsgerichte informatie aan uw personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad checkmark checkmark checkmark
Informatieoverdracht aan uw verzekeraar (afhankelijk van de verzekeraar en polisvoorwaarden) checkmark checkmark checkmark
       
De Wet verbetering poortwachter activiteiten* Flex Basis Extra
Inzet bedrijfsarts (bijvoorbeeld spreekuur en opstellen probleemanalyse) cross cross checkmark
Inzet re-integratie en preventieadviseur (bijvoorbeeld telefonische informatie-inwinning) cross cross checkmark
Eerstejaarsevaluatie cross cross checkmark
Re-integratieverslagen cross cross checkmark
Multidisciplinair overleg

(week 18 – 26)
cross cross checkmark
Spreekuur / huisbezoek op verzoek van de werkgever cross cross checkmark
       
Aanvullende activiteiten* Flex Basis Extra
(Terugval)preventiespreekuur op verzoek werkgever en/of in navolging van advies bedrijfsarts cross cross cross
Samenwerking huisarts / specialist cross cross cross
Sociaal medisch team (SMT) cross cross cross
Overleg ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging cross cross cross
Begeleiding werknemer na tweede ziektejaar zolang dienstverband duurt / op verzoek werkgever cross cross cross

* Om dreigend langdurig verzuim te voorkomen en te voldoen aan wet en regelgeving, machtigt u ArboNed om niet standaard gedekte activiteiten uit te voeren zonder vooraf toestemming te vragen. Dit geldt niet voor huisbezoek, spoedspreekuur en SMT. Deze vinden alleen plaats op uw verzoek of in overleg.