Plan van aanpak

Leestijd
2 minuten
19 april 2021 bijgewerkt

In het Plan van aanpak leggen je werkgever en jij samen afspraken vast over het doel van jouw re-integratie en hoe je dit doel het beste kunt bereiken. Jij neemt als werknemer zelf de regie over je inzetbaarheid. Je werkgever ondersteunt en faciliteert je daarbij.

Video: zo zit het met het Plan van aanpak

Het Plan van aanpak in de wet

Als je bent ziekgemeld, ben je er samen met je werkgever verantwoordelijk voor dat je zo snel mogelijk, verantwoord en duurzaam weer aan het werk kunt. Dat staat beschreven in de Wet verbetering poortwachter.

In deze wet staan een aantal verplichtingen die bijdragen aan een duurzaam herstel, waaronder het Plan van aanpak. Hierin leggen jullie de gezamenlijke afspraken vast die jullie maken over jouw mogelijke (eventueel gedeeltelijke) werkhervatting.

Binnen twee weken na de Probleemanalyse en advies (zie de volgende alinea) moet er een Plan van aanpak zijn en uiterlijk in de 8e ziekteweek.

Basis voor het Plan van aanpak

Na jouw spreekuur bij de (bedrijfs)arts krijg je een mail met zijn bevindingen en advies. Dat noemen we de 'Probleemanalyse en advies'. Hierin beschrijft hij je beperkingen en mogelijkheden, schat de kansen op werkhervatting in en geeft aan welke knelpunten en oplossingen er zijn. Je werkgever krijgt deze mail ook. Er staat geen medische informatie in. Dat mag niet van de privacywet.

De Probleemanalyse en het advies van de (bedrijfs)arts gebruiken je werkgever en jij gezamenlijk als basis voor het Plan van aanpak. 

Dit zet je in het Plan van aanpak 

Je werkgever krijgt via ArboNed een invulformat voor het Plan van aanpak. Hierin leggen jullie afspraken vast over het doel van de re-integratie en hoe jij dat doel het beste kunt bereiken. Je beschrijft wat, wie (jij of je werkgever), vanaf wanneer gaat doen.

In het Plan van aanpak zet je géén medische informatie (denk aan: aard van de klachten of type behandelaar). Dat mag niet vanwege privacywetgeving.

Als je nog niet kunt werken

Heb je de Probleemanalyse ontvangen, dan is het advies om het Plan van aanpak vervolgens binnen twee weken af te stemmen. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten je werkgever en jij het Plan van aanpak uiterlijk in de 8e verzuimweek hebben opgesteld. Zijn jullie hier later mee, vermeld dan in het Plan van aanpak waardoor dat komt. 

Kun je nog helemaal niet werken? Ook dan is een Plan van aanpak vereist, maar het kan dan beknopter zijn. Je maakt bijvoorbeeld afspraken over hoe vaak en op welke manier jij en je werkgever contact houden met elkaar.

plan van aanpak

Evaluatie en bijstelling

Het Plan van aanpak is een momentopname. Met je werkgever zorg je ervoor dat het Plan van aanpak altijd actueel is. Hiervoor houden jullie goed onderling contact. Ons advies is om elkaar minimaal elke zes weken te spreken. Blijken de eerdere afspraken en het einddoel in uw Plan van aanpak niet meer realistisch, dan stellen jullie het bij. Ook hiervoor ontvangt je werkgever een invulformat van ArboNed.

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer