Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Leestijd
2 minuten
01 november 2023 bijgewerkt

Als een werknemer zich ziek meldt, gelden wettelijke regels waar de werkgever én werknemer zich aan moeten houden. Dit begint al bij de ziekmelding. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Eén van de verplichtingen is het maken van een Plan van aanpak, uiterlijk twee weken na Probleemanalyse en advies van de bedrijfsarts, en binnen 8 weken na de ziekmelding. Dit doet u als werkgever samen met uw werknemer. Wij zetten vier punten op een rij die in ieder geval opgenomen moeten worden in het Plan van aanpak.

Plan van aanpak bij verzuim

1. Vermeld de acties die u beiden onderneemt ter bevordering van herstel van functioneren

Volgens de Wet verbetering poortwachter schrijft de bedrijfsarts in week 6 een Probleemanalyse. Hierin beschrijft hij onder andere de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer. Vanuit de privacywetgeving ontvangt de werkgever geen inhoudelijke en/of medische informatie over het gesprek tussen de werknemer en de bedrijfsarts. Hij geeft wel een richtinggevend advies, waarmee de werkgever in afstemming met de werknemer afspraken kan maken over de mogelijke (eventueel gedeeltelijke) werkhervatting. In het Plan van aanpak wordt beschreven welke acties er worden ingezet om weer duurzaam aan het werk te gaan. Dit kunnen verschillende acties zijn. 

2. Leg ook uit wat het doel is van deze re-integratie-activiteiten

Als u de activiteiten heeft beschreven, is het belangrijk om ook te beschrijven wat het doel is van deze activiteiten. Gaat de werknemer terug naar zijn eigen functie of naar een andere functie? Wellicht zijn de activiteiten gericht om werkzaamheden te hervatten op een andere locatie of afdeling van het bedrijf, dit moet dan in het Plan van aanpak worden beschreven.

3. Neem op in welke frequentie geëvalueerd wordt of het doel wordt gerealiseerd

Als u de activiteit en het doel heeft omschreven, moet u nog een tijdspad formuleren, met de termijnen waarbinnen doelstellingen worden bereikt. Als werkgever zult u regelmatig moeten evalueren of de activiteit(en) het juiste doel halen. Het ligt natuurlijk aan de activiteit en het doel maar wees reëel in uw evaluatiemomenten. Het is belangrijk om te blijven communiceren met uw werknemer zodat de verwachtingen duidelijk zijn en u op tijd kunt bijsturen als u denkt dat de ingezette activiteiten het gewenste doel niet halen.

4. Benoem de casemanager Poortwachter

Daarbij moet u altijd de casemanager met contactgegevens vermelden in het Plan van aanpak. U benoemt de casemanager samen. Deze persoon begeleidt de activiteiten en verzorgt de contacten tussen werkgever, werknemer en de arbodienst/bedrijfsarts. Bij voorkeur is dit iemand uit het eigen bedrijf, maar dit mag ook een externe zijn. In de meeste gevallen vervult de directe leidinggevende die rol.

Plan van aanpak bijstellen

Het Plan van aanpak is een momentopname. Het is daarom van belang om regelmatig bij elkaar te komen om de voortgang te bespreken, in ieder geval minimaal één keer in de zes weken. Het kan ook gebeuren dat de bedrijfsarts adviseert het Plan van aanpak aan te passen, bijvoorbeeld als door bijkomende oorzaken de medische beperkingen zijn gewijzigd en daarmee de verwachting ten aanzien van herstel van functioneren.

Wat mag u niet opnemen in het plan?

Ook hier is het belangrijk om rekening te houden met de privacy van de werknemer. Zo mag de werkgever in het Plan van aanpak geen medische gegevens vastleggen. Niet de ziekte maar ook niet de activiteit omdat die verwijst naar de aard van de klachten, bijvoorbeeld als de activiteit begeleiding van een psycholoog is. U kunt dit als volgt vermijden: in plaats van de aandoening vermeldt u beperkingen en mogelijkheden en in plaats van behandeling door psycholoog of fysiotherapeut noemt u het ‘gerichte therapie’.

Hulp bij het Plan van aanpak?

Uw arbodienst kan u helpen bij het maken van het Plan van aanpak en het bewaken van de voortgang. Klanten van ArboNed hebben een vast contactpersoon die direct voor u klaar staat voor vragen over het Plan van aanpak. Ook klant worden van ArboNed? Check dan onze verzuimabonnementen en kies direct online het abonnement wat bij u past. Eerst meer informatie over ArboNed en onze diensten? Neem dan contact op met 030 299 62 77 of mail salessupport@arboned.nl

Training Verzuimmanagement

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van onder andere het Plan van aanpak, de Wet verbetering poortwachter en de diverse verzuimgesprekken via de training Verzuimmanagement. Leer het verzuim binnen uw organisatie effectief te beheersen en beperken.

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer
Een verzuimprotocol opstellen in zeven stappen
09 april 2018

Het opstellen van een verzuimprotocol in 7 stappen

Lees meer