6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

  • Leestijd
    2 minuten
  • 11 december 2018 aangemaakt
  • 17 oktober 2019 bijgewerkt

Het gemiddelde verzuim van medewerkers in het mkb (tot 200 medewerkers) is in de eerste helft van 2018 licht gestegen naar 3,7% ten opzichte van 3,5% in 2017. Een goed verzuimbeleid kan u helpen verzuim te verlagen. Lees hier 6 tips voor het opstellen van een verzuimbeleid.

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

1.    Maak een verzuimprotocol

Dit lijkt wellicht een inkopper, maar niet elk bedrijf heeft een verzuimprotocol. In een verzuimprotocol staat in principe hoe uw organisatie omgaat met verzuim. Wat zijn de te volgen stappen bij een ziekmelding? Wat zijn de rechten en verplichtingen van u als werkgever en van uw werknemer? Zo weten uw medewerkers wat ze bij ziekte moeten doen en heeft u het ook voor uzelf helder op papier. Een verzuimprotocol is een onderdeel voor het verzuimbeleid. Voor het beleid moet u meer op papier hebben. Lees hiervoor snel verder.

2.    Zorg voor een basiscontract

Als u personeel heeft, bent u verplicht een basiscontract met een arbodienst te hebben. Dit contract moet voldoen aan een aantal minimumeisen. Lees er hier meer over. In uw verzuimbeleid neemt u informatie op over hoe u uw basiscontract heeft geregeld en eventueel waar er intern meer informatie over te vinden is.

Direct een basiscontract regelen

3.    Regel het goed met uw bedrijfsarts

Uw werknemers hebben recht op een open spreekuur met een bedrijfsarts en daar moet u ze als werkgever actief op wijzen. De bedrijfsarts moet bovendien vrije toegang hebben tot de werkvloer. Tot slot biedt u een samenwerking tussen preventiemedewerker en/of medezeggenschap en de bedrijfsarts. Als u deze onderdelen vastlegt in uw verzuimbeleid, ziet u ze niet over het hoofd.

4.    Leg alles vast rond de preventiemedewerker

De preventiemedewerker kent het reilen en zeilen binnen de organisatie over het algemeen heel goed. Hij kan mogelijke problemen snel signaleren en hierover onderbouwd adviseren. Een preventiemedewerker is dus niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijke schakel in het voorkomen van verzuim. In de Checklist wijzigingen Arbowet ziet u wat u allemaal moet regelen rondom de preventiemedewerker.

Praktische training preventiemedewerker van één dag

5.    Maak een planning voor RI&E en PMO

Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers en moet hierop maatregelen nemen. Dit doet u via een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Met een actuele RI&E vermindert u proactief de risico’s binnen uw bedrijf. Zorg dus dat hier periodiek aandacht voor is als onderdeel van uw verzuimbeleid.

Het periodiek aanbieden van een Preventief medisch onderzoek (PMO) is ook verplicht volgens de Arbowet. Een PMO geeft uw werknemer inzicht in zijn energieniveau, welbevinden, leefstijl, werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Alle werknemers krijgen een persoonlijk adviesgesprek op basis van de resultaten uit hun onderzoek. Hierdoor biedt het PMO niet alleen inzicht, maar ook oplossingen. De privacy van uw werknemers is hierbij overigens gewaarborgd. De werkgever kan - vanaf 15 deelnemers - kiezen voor een groepsrapportage inclusief passend advies. Hiermee kunt u de gezondheid en productiviteit van uw werknemers behouden of verbeteren en verzuim voorkomen.

6.    Leer verzuim beheersen en beperken

Liever eerst uw kennis en kunde verdiepen op het onderwerp verzuim? Volg dan de ééndaagse training verzuimmanagement en leer verzuim effectief beheersen en beperken.

Meer informatie

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten en is ArboNed per juli 2018 officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Het verminderen of zelfs voorkomen van verzuim is van groot belang…

10 minuten