6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Leestijd
2 minuten
02 oktober 2023 bijgewerkt

Een goed verzuimbeleid kan u helpen verzuim te voorkomen. Lees hier 6 tips voor het opstellen van een verzuimbeleid.

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

1.    Maak een verzuimprotocol

In het verzuimprotocol staat hoe uw organisatie omgaat met verzuim. Wat moet er gebeuren zijn de te volgen stappen bij een ziekmelding? Welke rechten en verplichtingen hebben uw werknemer en u? Zo weten uw medewerkers wat ze bij ziekte moeten doen en heeft u het ook voor uzelf helder op papier. 

2.    Zorg voor een basiscontract

Als u personeel heeft, bent u verplicht een basiscontract met een arbodienst te hebben. Dit contract moet voldoen aan een aantal minimumeisen. Lees er hier meer over. In uw verzuimbeleid neemt u informatie op over hoe u uw basiscontract heeft geregeld en eventueel waar er intern meer informatie over te vinden is.

Direct een basiscontract regelen

3.    Regel het goed met uw bedrijfsarts

Uw werknemers hebben recht op een open spreekuur met een bedrijfsarts. Dat moet u als werkgever bekend maken onder uw werknemers. De bedrijfsarts moet bovendien vrije toegang hebben tot de werkvloer. Tot slot biedt u een samenwerking tussen preventiemedewerker en/of medezeggenschap en de bedrijfsarts. Als u deze onderdelen vastlegt in uw verzuimbeleid, ziet u ze niet over het hoofd.

4.    Leg alles vast rond de preventiemedewerker

De preventiemedewerker kent het reilen en zeilen binnen de organisatie over het algemeen heel goed. Hij kan mogelijke problemen snel signaleren en hierover onderbouwd adviseren. Een preventiemedewerker is dus niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijke schakel in het voorkomen van verzuim. In de Checklist wijzigingen Arbowet ziet u wat u allemaal moet regelen rondom de preventiemedewerker.

Praktische training: preventiemedewerker in één dag

5.    Maak een planning voor RI&E en PMO

Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers en moet hierop maatregelen nemen. Dit doet u via een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Met een actuele RI&E vermindert u proactief de risico’s binnen uw bedrijf. Zorg dus dat hier periodiek aandacht voor is als onderdeel van uw verzuimbeleid.

Heeft u de RI&E op orde? Dan kunt u aan de slag met het Preventief medisch onderzoek (PMO). Ook een verplichting vanuit de Arbowet. Het PMO bestaat uit een vragenlijst met eventueel fysieke onderzoeken en geeft uw werknemers inzicht in hun energieniveau, welbevinden, leefstijl, werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Alle werknemers krijgen een persoonlijk adviesgesprek op basis van de resultaten uit hun onderzoek. Hierdoor biedt het PMO niet alleen inzicht, maar ook oplossingen. De privacy van uw werknemers is hierbij overigens gewaarborgd. De werkgever kan - vanaf 15 deelnemers - kiezen voor een groepsrapportage inclusief passend advies. Hiermee kunt u de gezondheid en productiviteit van uw werknemers behouden of verbeteren en verzuim voorkomen.

6.    Leer verzuim beheersen en beperken

Liever eerst uw kennis en kunde verdiepen op het onderwerp verzuim? Volg dan de eendaagse training verzuimmanagement en leer verzuim effectief beheersen en beperken.

Meer informatie en aanmelden 

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, hebben ArboNed en MKB-Nederland de krachten gebundeld en is ArboNed sinds juli 2018 officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
Een verzuimprotocol opstellen in zeven stappen
09 april 2018

Het opstellen van een verzuimprotocol in 7 stappen

Lees meer