30 jaar ArboNed: samen werken aan mijlpalen

Adviseur kwaliteit Cor Heidenrijk stond aan de wieg van de interne afdeling kwaliteit die in 1997 is opgericht. Hoe kijkt hij terug op 30 jaar ArboNed?

Door: Cor Heidenrijk, adviseur kwaliteit

Het begin staat me nog goed bij; voor iedereen was alles nieuw. Veel medewerkers werkten voor het eerst met computers, maar we hadden wel alles geautomatiseerd. Wat we toen zeker hebben geleerd, is een stukje ondernemersgeest. Mijn mooiste herinnering aan die periode is de saamhorigheid. We knokten er met zijn allen voor. Een van de grootste mijlpalen vind ik dan ook dat we in 1996 voor het eerst winst maakten.

Oprichting afdeling kwaliteit

Een andere grote mijlpaal volgde een jaar later. Voor de certificeringen van ons kwaliteitssysteem werden we tot dan toe bijgestaan door een externe adviesorganisatie. Tot we in 1997 besloten het zelf te doen. Samen met collega Rob Stam pakte ik het destijds op en nog steeds ben ik met veel plezier adviseur kwaliteit.

De afdeling kwaliteit is ervoor verantwoordelijk dat we voldoen aan wetgeving en normen. Zonder de juiste certificering heb je als arbodienst geen recht van bestaan. Daarnaast zijn we tussenpersoon tussen IT en gebruikers. We houden niet alleen rekening met gebruikerswensen, maar ook met regelgeving zoals de richtlijn arbodiensten, de Arbowet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Al dit soort wetgeving moet goed worden geïmplementeerd binnen ArboNed en de hulpmiddelen moeten erop aangepast zijn.

Eigen medisch dossier

Een jaar na de oprichting van de afdeling kwaliteit was er weer een bijzonder moment. We gingen werken met een eigen medisch dossier. Alle bedrijfsartsen van ArboNed in heel Nederland werkten vanaf dat moment in hetzelfde systeem. Dat was een grote stap voorwaarts. Het was een van de eerste toepassingen die we ontwikkelden waarbij de gebruikers – de artsen en assistenten – intensief betrokken waren. Hierdoor was het gebruiksvriendelijk en hebben we er lang mee gewerkt.

Het zijn een paar hoogtepunten uit de eerste jaren ArboNed. Maar ik heb me ook de jaren erna geen moment verveeld. Inmiddels is ArboNed een organisatie met een goede naamsbekendheid en staan we erom bekend dat we kwalitatief goede dienstverlening bieden. Daar ben ik best trots op.

Wat ook mooi is, is de rol die wij hebben gespeeld bij het denken over vitaliteit en gezondheid in relatie tot werk. Werkgevers zijn zich er bewust van geworden dat het geld kost als iemand verzuimt en dat preventie loont. Dat was 30 jaar geleden absoluut niet aan de orde, maar staat nu centraal.