Duikerskeuring

Met een basis duikerskeuring signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. De keuringsarts geeft aan voor hoe lang je bent goedgekeurd. Het advies is altijd een preventief duikmedisch onderzoek te laten verrichten voorafgaand aan een eerste (zwembad)duik.

Heeft u al eerder een preventief duikmedisch onderzoek ondergaan, dan is een herhaling vereist:

 • Voor duikers van 50 jaar of ouder (minimaal 1 keer per jaar).
 • Bij een verandering in uw medische toestand, bijvoorbeeld bij ziekte of nieuwe medicijnen.
 • Indien u een duikongeval heeft gehad.

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) stelt dat iedereen die wil deelnemen aan onderwatersportactiviteiten, duikmedisch gekeurd moeten zijn. Zo’n duikmedische keuring mag formeel worden verricht door iedere arts.

Gezien het specifieke karakter van deze keuring adviseren wij u te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde.

Waaruit bestaat de duikerskeuring?

De duikerskeuring bestaat uit een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. Tijdens het fysieke onderdeel test de keuringsarts de longen en het hart van de duiker. De (keurings)arts meet de bloeddruk en test de urine. Zo kan de (keurings)arts eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen ontdekken. U weet hoe het staat met de gezondheid van uw werknemer en kunt gericht actie ondernemen.

Wat wordt er tijdens de basis duikerskeuring gedaan?

Tijdens de keuring (1-2 uur) wordt er lichamelijk gekeurd:

 1. Invullen vragenlijst gericht op de beoogde veiligheidseisen.
 2. Biometrie (vooronderzoek): bloeddrukmeting, longfunctieonderzoek, elektrocardiogram in rust (hartfilmpje).
 3. Lichamelijk onderzoek door arts (ogen, hart, longen, zenuwstelsel, evenwicht, houding en bewegingsapparaat).
 4. Indien de arts dit noodzakelijk acht, volgen aanvullende onderzoeken.

De arts keurt conform de eisen en risico’s die opgesteld zijn in het Arbo besluit. ArboNed is een gecertificeerde arbodienst.

Afspraak maken

Neem voor het maken van een keuringsafspraak contact met ons op via telefoonnummer (030) 299 66 55 of stuur ons een bericht.

In company keuring

Wilt u liever een keuring op uw locatie laten uitvoeren? Dat kan. Neem hiervoor contact op met ArboNed Keuringen op telefoonnummer (030) 299 66 55 of stuur een email. Wij stellen een offerte op maat op en organiseren de keuring geheel naar uw wens.

Daarom ArboNed keuringen

 • Gecertificeerde keuringsartsen.
 • Eigen keuringslocaties door heel Nederland.
 • Keuren op locatie van de klant.
 • Zowel medische als psychologische keuringen.
 • Erkend als keuringsinstituut door diverse overheids- en brancheveiligheidsinstanties.
 • Direct een online een afspraak kunnen maken.
 • Automatische reminder voor herkeuring.