Loodwerkerskeuring

Lood is een zwaar metaal dat in veel industrieën wordt gebruikt en kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en door inslikken. Bij verstuiven, kan een voor de gezondheid schadelijke concentratie van zwevende deeltjes lood snel bereikt worden, vooral van loodverbindingen in poedervorm. Komt het loodgehalte in het lichaam boven een bepaald niveau (acuut of door langzaam insluipen), dan kan lood gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

De loodwerkers keuring is geschikt voor werknemers die tijdens hun werkzaamheden blootgesteld (kunnen) worden aan lood. Dit kan ook van toepassing zijn op werknemers in de bodemsanering en bij lassers.

Waaruit bestaat de loodwerkers keuring?

Sinds 1988 is in Nederland het Loodbesluit van kracht, naar aanleiding van de EG-richtlijn van 1982 (nu opgenomen in de Arbowet). Deze wet zegt dat wanneer een werknemer begint met werken op een plek met loodblootstelling er vooraf er een keuring moet plaatsvinden, waarbij het loodgehalte in het bloed wordt gemeten. Ook is een algemeen medisch onderzoek verplicht. Daarnaast moeten werknemers in de gelegenheid worden gesteld om jaarlijks een medisch onderzoek te laten uitvoeren. Het loodgehalte in het bloed moet tweemaal per jaar worden gemeten.

Met de loodwerkerskeuring signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen, veroorzaakt door lood. Werknemers worden zich meer bewust van de risico’s en het belang van bescherming. Met als resultaat het terugdringen van blootstelling aan lood en het beperken van gezondheidsrisico’s.

Wat wordt er tijdens de keuring voor loodwerkers gedaan?

Tijdens de keuring ( max 1 uur) wordt er lichamelijk gekeurd:

 1. Invullen vragenlijst gericht op de beoogde  veiligheidseisen. 
 2. Biometrie (vooronderzoek): bloeddrukmeting, bloedonderzoek, urine onderzoek.
 3. Lichamelijk onderzoek door arts (ogen, hart, longen, zenuwstelsel, evenwicht, houding en bewegingsapparaat).
 4. Indien de arts dit noodzakelijk acht, volgen extra onderzoeken.

De arts keurt conform de eisen en risico’s die opgesteld zijn in het Arbobesluit. ArboNed is een gecertificeerde arbodienst

Een afspraak voor het keuren maken

U kunt direct een afspraak inplannen op de door u gewenste locatie en tijdstip via onze online planningstool. Op werkdagen zijn wij tussen 8.30 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (030) 299 66 55 of stuur ons een email via dit formulier.

In company keuring

Wilt u liever een keuring op uw locatie laten uitvoeren? Dat kan. Neem hiervoor contact op met ArboNed op telefoonnummer (030) 299 66 55 of stuur een email naar keuringen@arboned.nl. Wij stellen een offerte op maat op en organiseren de keuring geheel naar uw wens.

Daarom ArboNed keuringen

 • Gecertificeerde keuringsartsen.
 • Eigen keuringslocaties door heel Nederland.
 • Keuren op locatie van de klant.
 • Zowel medische als psychologische keuringen.
 • Erkend als keuringsinstituut door diverse overheids- en brancheveiligheidsinstanties.
 • Direct een online een afspraak kunnen maken.
 • Automatische reminder voor herkeuring.