Spoorwegkeuring

Werken op, aan of rondom het spoor brengt risico’s met zich mee. Belangrijk dus om te weten of een werknemer het werk zowel fysiek als mentaal aankan. Met de gecertificeerde spoorwegkeuring van ArboNed Keuringen test u of mensen geschikt zijn om hun werk veilig uit te voeren. Met deze aanstellingskeuring voldoet u aan de wettelijke eisen van de overheid, het besluit spoorwegpersoneel voortvloeiend uit de spoorwegwet, en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

Een ieder die veiligheidsfuncties binnen het hoofdspoorwegverkeerssysteem vervuld: machinist, rangeerder, wagencontroleur, treindienstleider, werktreinbegeleider alsook beveiligings- en veiligheidsfunctionarissen.

Waaruit bestaat de spoorwegkeuring?

De spoorwegkeuring kan bestaan uit een medische gedeelte (MO), een psychologische gedeelte (PO), of een combinatie van deze twee onderdelen.

 • Tijdens de medische (fysieke) keuring test de arts eisen die betrekking hebben op onder andere de visus, audiologie, cardiologie en diabetes. Kan de arts niet tot een uitspraak komen, dan wordt een beroep gedaan op de deskundigheid van de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA).
 • Door middel van simulatie worden onder andere concentratie, reactievermogen en het lang kunnen vasthouden van de aandacht getest. Daarnaast zijn een interview met een psycholoog, een capaciteiten- en een persoonlijkheidstest onderdelen van het psychologische onderzoek.

Wat wordt er tijdens de spoorwegkeuring gedaan?

Tijdens een medische aanstellingskeuring (2-3 uur) wordt er lichamelijk gekeurd:

 1. Invullen vragenlijst gericht op functie-eisen voor beoogde veiligheidsfucties.
 2. Biometrie (vooronderzoek): bloeddrukmeting, gehooronderzoek (audiogram), gezichtsscherpte onderzoek op afstand, kleurenonderscheidingsvermogen, elektrocardiogram in rust (hartfilmpje), bloedonderzoek: Bloedsuiker gehalte.
 3. Lichamelijk onderzoek door arts (ogen, hart, longen, zenuwstelsel, evenwicht, houding en bewegingsapparaat).
 4. Indien arts noodzakelijk acht extra onderzoeken

Het psychologische veiligheidsonderzoek (1 dagdeel) omvat het volgende:

 • Gesprek met een psycholoog waarin je werkervaringen en motivatie aan de orde komen.
 • Persoonlijkheidsvragen voor het maken van een karakterschets.
 • Veiligheidstest: deze test meet het reactie en concentratie vermogen.
 • Capaciteitentest: vragenlijst die meet hoe groot je woordenschat analytisch en ruimtelijke vermogens zijn

Gecertificeerd voor de Nederlandse en Belgische spoorwegen

Zowel de arts als de psycholoog keurt conform de eisen die wettelijk door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer opgesteld zijn en beschreven staan in de Spoorwegwet. ArboNed is gecertificeerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport voor de keuringen in Nederland. Ook de keuringen die vallen onder RailAlert kunnen op dezelfde wijze bij ArboNed ondergebracht worden. Daarnaast is ArboNed gecertificeerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor de keuringen aan het Belgische spoor.

Locaties

Voor deze keuring kunt u op de volgende locaties terecht:

 • Breda
 • Utrecht
 • Zwolle

 

 

Afspraak maken

Neem voor het maken van een keuringsafspraak contact met ons op via telefoonnummer (030) 299 66 55 of stuur ons een bericht.

In company keuring

Wilt u liever een keuring op uw locatie laten uitvoeren? Dat kan. Neem hiervoor contact op met ArboNed op telefoonnummer (030) 299 66 55 of stuur een email. Wij stellen een offerte op maat op en organiseren de keuring geheel naar uw wens.

Daarom ArboNed Keuringen

 • Gecertificeerde keuringsartsen
 • Eigen keuringslocaties door heel Nederland
 • Keuren op locatie van de klant
 • Zowel medische als psychologische keuringen
 • Erkend als keuringsinstituut door diverse overheids- en brancheveiligheidsinstanties
 • Direct een online een afspraak kunnen maken
 • Automatische reminder voor herkeuring