Klachtencommissie aanstellen

In sommige situaties is ongewenst gedrag op de werkvloer zo ernstig dat het noodzakelijk is om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van uw bedrijf. De klachtencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is. U beslist uiteindelijk wat u met de klacht doet. 

Klachtencommissie formeren

Het formeren van de klachtencommissie is veelomvattend. ArboNed heeft een klachtencommissie waarvan u gebruik kunt maken. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de samenstelling en de benoeming van de leden van uw eigen klachtencommissie. De commissie bestaat bijvoorbeeld uit een bedrijfsmaatschappelijk werker, een jurist en iemand van uw eigen organisatie. Dit is onderdeel van pakket Vertrouwd. Vraag hiervoor direct een offerte aan, of neem contact op met uw vaste contactpersoon of salessupport voor meer informatie.

Offerte aanvragen    Meer informatie

Klachtencommissie is adviesorgaan

De klachtencommissie adviseert uw organisatie over de te nemen maatregelen bij een specifieke klacht. De uiteindelijke beslissing of uitvoering van de maatregel is de verantwoordelijkheid van u als werkgever. Het gaat om de inzetbaarheid van uw mensen.