Klachtencommissie van ArboNed aanstellen

Als een werknemer ongewenst gedrag ervaart op het werk, kan hij terecht bij de vertrouwenspersoon. Soms is de situatie zo ernstig dat het noodzakelijk is een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van uw bedrijf. Een klachtencommissie is een onderdeel van het wettelijke verplichte PSA-beleid. Met de klachtencommissie van ArboNed weet u dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting. 

Direct aanvragen  

Heeft u 35 of minder werknemers? Kies dan voor de PSA-module. 

Voordelen van een klachtencommissie van ArboNed

Het formeren van de klachtencommissie is veelomvattend. De klachtencommissie oordeelt of de klacht gegrond is, en zo ja adviseert zij uw organisatie over de te nemen maatregelen. Met de expertise en jarenlange ervaring van de professionals van ArboNed weet u zeker dat uw werknemers toegang hebben tot een gedegen klachtencommissie. De commissie bestaat bijvoorbeeld uit een bedrijfsmaatschappelijk werker, een jurist en iemand van uw eigen organisatie. Dit is onderdeel van pakket Vertrouwd. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de samenstelling en de benoeming van de leden van uw eigen klachtencommissie.

Zo werkt het:

  • De mogelijke klachtencommissieleden bestaan uit een hiervoor opgeleide jurist, bedrijfsmaatschappelijk werker en bedrijfsarts. De definitieve samenstelling geschiedt in overleg met de werkgever.
  • Als er een klacht wordt ingediend, bepalen wij in overleg met u het gewenste aantal commissieleden. U ontvangt hiervoor een gerichte offerte.
  • Na akkoord van de offerte, komt de klachtencommissie in actie.
  • De klachtencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is.
  • U beslist wat u met de klacht doet. 

Protocol ongewenste omgangsvormen en werkdruk

In het protocol ongewenste omgangsvormen en werkdruk maakt u voor uw werknemers duidelijk hoe u binnen uw organisatie omgaat met ongewenst gedrag. U kunt dit protocol extra afsluiten bij de dienst Klachtencommissie. Door het protocol direct af te sluiten maakt u het werk van de klachtencommissie makkelijker. Het maakt namelijk direct duidelijk hoe u binnen uw organisatie omgaat met ongewenst gedrag. Op die manier krijgen ongewenste omgangsvormen binnen uw bedrijf minder kans en het verlaagt de kans op klachten bij de klachtencommissie. 

Meer informatie

Dit levert de klachtencommissie van ArboNed u op

  • U pakt ongewenst gedrag aan.
  • U biedt werknemers de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen volgens het beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
  • U toont uw betrokkenheid als werkgever.
  • U krijgt een objectief advies dat recht doet aan de ingediende klacht, de klager en de aangeklaagde.
  • Een onafhankelijke commissie met ruime kennis en ervaring.

Ik wil het goed regelen  

Heeft u 35 of minder werknemers? Kies dan voor de PSA-module. 

 

map

Heeft u vragen over de klachtencommissie of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen