Klachtencommissie via ArboNed aanstellen

Als een werknemer ongewenst gedrag ervaart op het werk, kan hij terecht bij de vertrouwenspersoon. Soms is de situatie zo ernstig dat het noodzakelijk is een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van uw bedrijf. Een klachtencommissie is een onderdeel van het wettelijke verplichte PSA-beleid. Met de klachtencommissie via ArboNed weet u dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting. 

Voordelen van een klachtencommissie via ArboNed

Het formeren van de klachtencommissie is veelomvattend. De klachtencommissie oordeelt of de klacht gegrond is, en zo ja adviseert zij uw organisatie over de te nemen maatregelen. Via ArboNed weet u zeker dat uw werknemers toegang hebben tot een gedegen klachtencommissie. De commissie bestaat bijvoorbeeld uit een bedrijfsmaatschappelijk werker, een jurist en iemand van uw eigen organisatie.

Zo werkt het:

  • De mogelijke klachtencommissieleden bestaan uit verschillende professionals. De definitieve samenstelling geschiedt in overleg met de werkgever.
  • Als er een klacht wordt ingediend, ontvangt u hiervoor een gerichte offerte.
  • Na akkoord van de offerte, komt de klachtencommissie in actie.
  • De klachtencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is.
  • U beslist wat u met de klacht doet. 

Dit levert de klachtencommissie van ArboNed u op
 

  • U pakt ongewenst gedrag aan.
  • U biedt werknemers de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen volgens het beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
  • U toont uw betrokkenheid als werkgever.
  • U krijgt een objectief advies dat recht doet aan de ingediende klacht, de klager en de aangeklaagde.
  • Een onafhankelijke commissie met ruime kennis en ervaring.