Klachtencommissie van ArboNed aanstellen

In sommige situaties is ongewenst gedrag op de werkvloer zo ernstig dat het noodzakelijk is om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van uw bedrijf. Een klachtencommissie is een onderdeel van het wettelijke verplichte PSA-beleid. Met de klachtencommissie van ArboNed weet u dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting. 

Direct aanvragen  

Voordelen van een klachtencommissie van ArboNed

Het formeren van de klachtencommissie is veelomvattend. De klachtencommissie oordeelt of de klacht gegrond is, en zo ja adviseert zij uw organisatie over de te nemen maatregelen. Met de expertise en jarenlange ervaring van de professionals van ArboNed weet u zeker dat uw werknemers toegang hebben tot een gedegen klachtencommissie. Het gaat om de inzetbaarheid van uw mensen. De commissie bestaat bijvoorbeeld uit een bedrijfsmaatschappelijk werker, een jurist en iemand van uw eigen organisatie. Dit is onderdeel van pakket Vertrouwd. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de samenstelling en de benoeming van de leden van uw eigen klachtencommissie.

 

Zo werkt het:

  • De klachtencommissie van ArboNed bestaat uit een jurist (voorzitter), een gedragsdeskundige/ bedrijfsmaatschappelijk werker en een bedrijfsarts (indien wenselijk kan dit 3e lid ook een vertegenwoordiger van uw organisatie zijn).
  • De klachtencommissie komt in actie als er een klacht wordt ingediend.
  •  De klachtencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is. U beslist uiteindelijk wat u met de klacht doet. 

Protocol ongewenste omgangsvormen en werkdruk

In het protocol ongewenste omgangsvormen en werkdruk maakt u voor uw werknemers duidelijk hoe u binnen uw organisatie omgaat met ongewenst gedrag. U kunt dit protocol extra afsluiten bij de dienst Klachtencommissie. Door het protocol direct af te sluiten maakt u het werk van de klachtencommissie makkelijker. Het maakt namelijk direct duidelijk hoe u binnen uw organisatie omgaat met ongewenst gedrag. Op die manier krijgen ongewenste omgangsvormen binnen uw bedrijf minder kans en het verlaagt de kans op klachten bij de klachtencommissie. 

Meer informatie

Dit levert de klachtencommissie van ArboNed u op

  • U pakt ongewenst gedrag aan.
  • U biedt werknemers de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen volgens het beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
  • U toont uw betrokkenheid als werkgever.
  • U krijgt een objectief advies dat recht doet aan de ingediende klacht, de klager en de aangeklaagde.
  • Een onafhankelijke commissie met ruime kennis en ervaring.

Ik wil het goed regelen