Training Creëer een sociaal veilige werkomgeving

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden. Een werkomgeving waarin uw werknemers respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn en fouten mogen maken. En ook een omgeving waar geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of pesten. Belangrijk, want een sociaal veilige werkomgeving draagt bij aan een open en prettige werksfeer en zorgt ervoor dat u uw medewerkers duurzaam inzetbaar kunt houden.

Na de training:

  • Beschikt u over praktische handvaten waarmee u nog beter in staat bent om een sociaal veilige werkomgeving binnen uw team te creëren.
  • Herkent u de signalen van sociale onveiligheid binnen uw bedrijf.
  • Bent u in staat om de geleerde gesprekstechnieken in de praktijk te gebruiken en zo situaties van ongewenst en gewenst gedrag met uw team te bespreken.
  • Weet u alles over de wet- en regelgeving met betrekking tot het zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving binnen uw bedrijf.
  • Bent u bewust van het belang van goed leiderschap en weet u hoe een voorbeeldrol te vervullen voor uw werkomgeving.
  • Weet u hoe u een plan van aanpak voor het creëren van een sociaal veilige werkomgeving opstelt. 

Direct afsluiten