academy-lachen

ArboNed Academy: het opleidingsinstituut voor een gezond werkend Nederland

Met onze trainingen kunt u verzuim aanpakken én voorkomen.

Locatie
Thema

Vertrouwenspersoon

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleid hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. Deze training helpt u stevig basiskennis op te doen over het complexe werkveld van de vertrouwenspersoon.

Wij bieden deze training ook online aan. Lees hierover meer.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • Het wettelijke kader met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.
 • Kent de deelnemer de taken en de positionering van de vertrouwenspersoon.

Na de training bent u in staat om gesprekken te voeren als vertrouwenspersoon en medewerkers adviseren over het vervolg na een melding. De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches.

Uw organisatie heeft nu een gedegen opgeleide vertrouwenspersoon in huis die op de hoogte is van de laatste inzichten en kennis op zijn of haar vakgebied.

Voor wie

De Arbowetgeving verplicht iedere werkgever een beleid Psychosociale Arbeidsbelasting te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon ondersteunt hierbij.

Neemt u in uw organisatie de functie van vertrouwenspersoon op je? Dan is deze training geschikt voor u. Specifieke voorkennis is niet vereist, wel is het belangrijk dat u het vertrouwen heeft van uw organisatie.

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 628. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 628
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Preventiemedewerker

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • De rol en positie van belangrijke partijen voor preventiebeleid (o.a. preventiemedewerker, werkgever, werknemer, OR, Ministerie SZW).
 • De Arbowetgeving, arbozorg en preventiebeleid (o.a. RI&E, Arbocatalogus).
 • Gezondheidsrisico’s en mogelijke oplossingen daarvoor.

De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches. Na de training bent u in staat om de belangrijkste arbeidsrisico’s op organisatie- en brancheniveau te signaleren en kunt u uw organisatie adviseren over de aanpak van die risico’s.

Voor wie

Bent u de (aankomend) preventiemedewerker binnen de organisatie? Dan is deze cursus perfect voor u! Specifieke voorkennis is niet vereist.

U schrijft zich in voor deze training via uw werkgever. Wilt u zich als particulier aanmelden? Neem dan contact met ons op via academy@arboned.nl of 030-299 63 63. 

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 628. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal
 • twee handige boeken en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 628
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Maak zelf uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)­

Startpunt voor een veilige en gezonde werkomgeving is inzicht in de risico's. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. In deze interactieve training ontvangt u de juiste tools om zelf aan de slag te gaan met de RI&E. De training is geschikt voor zowel kantoor- als productieomgeving. 

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • Het doel van de RI&E.
 • Het maken van een goede inschatting van de arbeidsrisico’s binnen de eigen organisatie.

De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches. Zo krijgt u alle informatie voor het praktisch uitvoeren van de RI&E en kunt deze nu zelfstandig uitvoeren. Ook bent u in staat om zelfstandig een goed Plan van aanpak te maken.

Voor wie

Bent u degene die binnen uw organisatie de RI&E gaat uitvoeren? Dan is deze training perfect afgestemd op wat u nodig heeft.

De RI&E wordt meestal uitgevoerd door de preventiemedewerker, directeur/eigenaar, een hr-functionaris, of een facilitair- of technisch medewerker.

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 628. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 628
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Conflicthantering

Er bestaan bijna geen successen zonder dat er een conflict aan vooraf is gegaan. Maar een onderschat conflict kan ook leiden tot onnodige mislukkingen. U kunt hier zelf invloed op uitoefenen door de manier waarop u met de situatie omgaat. In deze praktische training leert u een conflict te herkennen, analyseren en controleren zodat het niet escaleert, maar leidt tot de beste resultaten en een win-win situatie. Ook leert u de (wettelijke) kaders rondom (dreigend) verzuim in relatie tot een conflict. 

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Resultaat

Na de training Conflicthantering kunt u:

 • Conflictdynamieken en rollen herkennen
 • Uw eigen conflictstijl herkennen
 • 'Tandpastadopjesdiscussies' herkennen en voorkomen
 • Drie basisvaardigheden inzetten in een beladen gesprek
Voor wie

De training is geschikt werkgever, leidinggevende, of werknemers vanuit een P&O of HRM rol.

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 628. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 628
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Omgaan met agressie

Maar liefst één op de vier werknemers krijgt te maken met intimiderend gedrag. Van klanten en leveranciers tot collega's en leidinggevenden. Beledigingen, bedreigingen, pesterijen en zelfs gewelddadig gedrag. Een veilig en vertrouwd gevoel is belangrijk. Het heeft een direct effect op de prestaties en het verzuim van werknemers. Door te leren om hier beter mee om te gaan, voorkomt u verzuim en blijft u duurzaam inzetbaar. In de training omgaan met agressie en geweld leert u beter en bewuster om te gaan met agressie en geweld en lastige situaties effectief te de-escaleren. Hierdoor werkt u prettiger en veiliger.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • Verschillende vormen van agressie te onderscheiden.
 • Vormen van de-escalatie.
 • Wat zijn eigen rol is in conflictsituaties.
 • Effectief omgaan met ongewenst gedrag.
 • Goed reageren op agressie en geweld.
 • Ongewenst gedrag in de kiem smoren.
 • Diverse communicatietechnieken toepassen.
Voor wie

Krijgt u in uw werk te maken met agressie en wilt u leren hoe u hier de-escalerend mee om kan gaan? Dan is deze cursus geschikt voor u. Specifieke voorkennis is niet vereist.

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 628. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal
 • een handig boek en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 628
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Voorkom uitval door ongezonde werkstress

De grens tussen werk en privé vervaagt en de (ervaren) werkdruk neemt toe. Een hoge werkdruk is niet erg en dat kunt u niet altijd veranderen. Wel heeft u invloed op hoe u ermee omgaat en hoe uw medewerkers ermee omgaan. Want als u weet dat een derde van het langdurende verzuim (> 6 weken) wordt veroorzaakt door psychische klachten, moet u voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress.

De Arbowet stelt dat werkgevers hun medewerkers moeten voorlichten op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. En voorlichten over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting, zoals werkstress, te voorkomen of te beperken. Met deze praktische training leert u stress bij werknemers te voorkomen, de signalen te herkennen en de oorzaak aan te pakken. Met goed stressmanagement voorkomt u een burnout en voldoet u gelijk aan de Arbowet.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Resultaat

Na de training weet u:

 • Hoe u zorgt voor een gezonde werkdruk en daarmee uitval voorkomt
 • Hoe u werkstress herkent
 • Welke invloed u op de (ervaren) werkdruk kunt uitoefenen
 • Wat u van uw mensen mag verwachten om overbelasting (van buiten het werk) te voorkomen
 • Wat u mag vragen aan een werknemer rondom stress en oorzaken die buiten het werkveld liggen

De trainer heeft jarenlange ervaring in de arbo-praktijk en past tijdens de training het niveau aan aan de kennis en ervaring van de cursisten. Daarmee is de training voor deelnemers met diverse achtergronden zinvol en ben u verzekerd dat ook de vertaling naar uw dagelijkse praktijk gemaakt wordt.

Voor wie

Deze training is geschikt voor mkb’ers die werkstress en stress gerelateerd verzuim op de werkvloer willen voorkomen. En willen werken aan een gezonde werkdruk.

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 773. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • praktijkoefening met acteur
 • catering op locatie
 • de benodigde studiematerialen
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 773
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Verzuimmanagement

Verzuim is een complex probleem. Het is naar voor de medewerker én voor de organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen. Allerlei vragen komen op u af. Hoe begeleid je iemand? Wat mag wel en wat mag niet? Welke stappen kent de Wet verbetering poortwachter? Hoe ga ik effectief de diverse verzuimgesprekken aan met werknemers?

Tijdens de training staan we uitgebreid stil bij deze en andere vragen, zodat u verzuim effectief leert beheersen en beperken. 

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • Begrippen, cijfers en kosten op het gebied van verzuim.
 • De belangrijkste informatie rondom de Wet verbetering poortwachter.
 • Hoe u verzuim (preventief) kunt beïnvloeden.
 • Welke interventies mogelijk zijn, zowel curatief als preventief.
 • Hoe u de samenwerking met de bedrijfsarts optimaal benut.

Na de training bent u in staat om de diverse gesprekken rondom verzuim effectief te voeren (o.a. telefonische ziekmelding, frequent verzuimgesprek, preventief gesprek) en u kunt omgaan met psychisch (privé gerelateerd) verzuim.

Voor wie

De training is geschikt voor iedereen die met verzuim te maken krijgt vanuit de rol van leidinggevende, als verzuimcoördinator of vanuit een P&O of HRM rol. Bent u een kleine ondernemer of leidinggevende die relatief weinig ervaring heeft met het begeleiden van zieke werknemers dan adviseren wij u de training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen (Wet verbetering poortwachter)

De trainer heeft jarenlange ervaring in de arbo-praktijk en past tijdens de training het niveau aan aan de kennis en ervaring van de cursisten. Daarmee is de training voor deelnemers met diverse achtergronden zinvol en ben u verzekerd dat ook de vertaling naar uw dagelijkse praktijk gemaakt wordt. 

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 628. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 628
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Externe trainingen: bedrijfshulpverlening (BHV)

ArboNed biedt een breed scala aan trainingen verzorgd door eigen professionals. Om onze klanten een zo breed en praktisch mogelijk aanbod te doen, werken we ook samen met derden. Dit doen we op onderwerpen die dicht tegen onze dienstverlening liggen, maar niet onze expertise zijn.

Training bij u op de werkvloer

Neem contact op met de ArboNed Academy voor onze incompany oplossingen via 030 299 63 63 of academy@arboned.nl.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 63 63