Training Verzuimmanagement

Grip op verzuim

Verzuim is een complex probleem. Het is naar voor uw medewerker én voor uw organisatie. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen.

In sommige gevallen kunt u invloed uitoefenen op het verzuim. U kunt signalen leren herkennen die leiden tot (langdurig) verzuim. Door het op de juiste manier en tijdig bespreekbaar te maken, kunt u verzuim zelfs voorkomen. Hoe u dat doet, leert u in deze praktische training van één dag.

Na de training weet u alles over:

  • begrippen, cijfers en kosten op het gebied van verzuim.
  • de verschillende soorten verzuim.
  • de belangrijkste wettelijke informatie bij een zieke werknemer. 
  • de gesprekstechnieken die u kunt hanteren om verzuim te beïnvloeden of voorkomen.
  • welke interventies mogelijk zijn, zowel curatief als preventief.
  • hoe u de samenwerking met de bedrijfsarts optimaal benut.

Na de training bent u ook in staat om diverse gesprekken rond verzuim effectief te voeren (zoals telefonische ziekmelding, frequent verzuimgesprek, preventief gesprek) en u kunt omgaan met psychisch en privé-gerelateerd verzuim.

Inschrijven voor de training