Klachtencommissie

In sommige situaties is ongewenst gedrag op de werkvloer zo ernstig dat het noodzakelijk is om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is. En u beslist uiteindelijk wat u met de klacht doet.

Klachtencommissie voorwaarde beleid PSA

Als onderdeel van een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA) moet een organisatie de mogelijkheid bieden om een klacht in te dienen bij een klachtencommissie. Het formeren van de klachtencommissie is veelomvattend. ArboNed kan u ondersteunen bij de samenstelling en de benoeming van de leden. De commissie bestaat bijvoorbeeld uit een bedrijfsmaatschappelijk werker, een jurist en iemand van uw eigen organisatie.

Klachtencommissie is adviesorgaan

De klachtencommissie adviseert uw organisatie over de te nemen maatregelen bij een specifieke klacht. De commissie kan u ook adviseren over uw beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De uiteindelijke beslissing of uitvoering van de maatregel is de verantwoordelijkheid van u als werkgever. Het gaat om de inzetbaarheid van uw mensen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen