Persbericht: Toename stressgerelateerd verzuim

  • 01 november 2016 aangemaakt
  • 12 juni 2018 bijgewerkt

Utrecht, 1 november 2016 – Het verzuim in de BV Nederland is in vergelijking met vorig jaar stabiel en bedraagt 3,5%. Inzoomend op het langdurig verzuim signaleert ArboNed een zorgwekkende trend. “We zien het aantal werknemers dat uitvalt met een burn-out toenemen. Ook de gemiddelde verzuimduur van burn-out stijgt ten opzichte van vorig jaar. Een werkgever is nu gemiddeld 242 dagen een werknemer met burn-out kwijt. En als je dan weet dat één verzuimdag 250 euro kost, wordt het hoog tijd om stress en psychische klachten vroegtijdig te herkennen en aan te pakken”, aldus dr. Catelijne Joling, directeur Research & Development van ArboNed.

Persbericht: Toename stressgerelateerd verzuim

Uit onderzoek van ArboNed blijkt dat 20% van het langdurend verzuim (> 6 weken) wordt veroorzaakt door stress. “Als je kijkt naar verzuim door stress, dan onderscheiden we drie diagnoses die verschillen in intensiteit: uitval door spanningsklachten (gemiddeld 167 dagen verzuim), uitval door overspannenheid (gemiddeld 183 dagen verzuim) en uitval door burn-out (gemiddeld 242 dagen verzuim). Waarbij geldt dat vrouwen langer verzuimen dan mannen”, aldus Joling.

Verzuim door stress neemt toe

Het aantal werknemers dat uitvalt door stress daalt ten opzichte van vorig jaar. Echter, áls men uitvalt, dan valt men langer uit. “We zien opnieuw een verzwaring van de diagnostiek in stressgerelateerd verzuim. Er doet zich relatief meer burn-out voor: het aantal burn-out gevallen stijgt, ten koste van (de minder zware) gevallen met spanningsklachten. Dit komt doordat de psychische gevallen zwaarder worden, maar het is ook mogelijk dat hier een verschuiving is opgetreden in de diagnostisering. Feit is dat we de gemiddelde verzuimduur door stress in zijn totaliteit zien stijgen. Vorig jaar (2014-2015) zagen wij dat de stijging van de duur bij aan stressgerelateerd verzuim twee oorzaken kende: de gemiddelde duur van (over)spanning steeg en het aantal verzuimgevallen door burn-out steeg. Dit jaar (2015-2016) zien wij het aantal gevallen én de verzuimduur bij burn-out stijgen ten opzichte van vorig jaar. We signaleren hiermee een verdergaande verzwaring van het stressgerelateerde verzuim.”

Week van de Werkstress

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderkent de stress-problematiek op het werk, en vraagt deze maand dan ook aandacht voor werkstress. Stress op de werkvloer is volgens SZW beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Het ministerie roept werkgevers en werknemers op om met elkaar in gesprek te gaan over werkstress. De Week van de Werkstress vindt plaats van 14 tot en met 17 november.

Veel psychisch verzuim is te voorkomen

Joling stelt dat werkgevers veel psychisch verzuim kunnen voorkomen. “Door het aanbieden van een Preventief medisch onderzoek – zelfs wettelijk verplicht – brengen wij vroegtijdig risico’s in kaart. Zo’n PMO (online variant) kost slechts 25 euro per werknemer. Als je daarmee langdurig uitval kunt voorkomen, dan ben je spekkoper”. Veel werkgevers is Nederland zijn niet bekend met het PMO. “Hier ligt een mooie taak voor de overheid, om tijdens de week van werkstress werkgevers te motiveren om tijdig inzicht in de risico’s te krijgen”, aldus Joling.