Praktische gids: Veiligheid en gezondheid op het werk is een zaak van iedereen

  • 18 mei 2017 aangemaakt
  • 12 januari 2018 bijgewerkt

De Europese Commissie heeft een praktische gids voor werkgevers opgesteld met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk volgens de EU-wetgeving.

Werk maken van veiligheid en gezondheid op het werk hoeft niet ingewikkeld te zijn: eenvoudige maatregelen kunnen de situatie vaak al verbeteren. Een gezonde en veilige werkplek verhoogt de motivatie en inzet van werknemers. Hoewel werkgevers vaak wel willen zorgen voor goede gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, blijkt dit in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn.

Werk maken van veiligheid en gezondheid op het werk hoeft niet ingewikkeld te zijn: eenvoudige maatregelen kunnen de situatie vaak al verbeteren. Een gezonde en veilige werkplek verhoogt de motivatie en inzet van werknemers. Hoewel werkgevers vaak wel willen zorgen voor goede gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, blijkt dit in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn.

Lees verder op arboportaal.nl

Arbeidsrisicio’s verminderen

Wanneer u weet welke risico’s uw werknemers in uw organisatie lopen, kunt u deze aanpakken en de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verkleinen. Met een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken.