Aantal ouderen met werkgerelateerde klachten blijft hoog

  • 25 juni 2018 bijgewerkt

Werken in de bouw is vaak zwaar. Toch moet ook het bouwplaatspersoneel langer doorwerken. Uit de analyse van de periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO's) van de eerste helft van 2016, blijkt dat werknemers vanaf 55 jaar aanzienlijk meer werkgerelateerde klachten hebben dan jongeren. Ouderen hebben vooral last van het bewegingsapparaat. Daarnaast heeft een kwart van het bouwplaatspersoneel last van lawaaidoofheid, de meest voorkomende beroepsziekte in deze groep. Het uitvoerende, technische en administratieve personeel (UTA) heeft met name last van stress. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit het Bedrijfstakverslag, uitgegeven door kennis- en adviescentrum Volandis. Het verslag geeft een beeld van de stand van zaken in de sector op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid. 

Aantal ouderen met werkgerelateerde klachten blijft hoog