Regeling compensatie transitievergoeding

  • leestijd: 1 minuten
  • 01 maart 2019 bijgewerkt

De Regeling compensatie transitievergoeding is in de Staatscourant gepubliceerd. Dit is belangrijk voor werkgevers met ‘slapende dienstverbanden’ en werkgevers die een transitievergoeding betaalt hebben na 01 juli 2015.

Bij een slapend dienstverband houdt de werkgever een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in dienst. Dit doen ze om kosten te besparen. Als zij namelijk kiezen voor ontslag bij ziekte na twee jaar, dan moeten zij een ontslagvergoeding betalen in de vorm van een transitievergoeding. Met de Regeling compensatie transitievergoeding kunnen werkgevers die een werknemer wel hebben ontslagen (en dus de transitievergoeding hebben betaald) een compensatie aanvragen. De compensatie kan vanaf 1 april 2020 aangevraagd worden als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV.

Transitievergoeding

Met de wet en de regeling worden drempels weggenomen voor het beëindigen van de slapende dienstverbanden. Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding bewaren.