Uw zieke werknemer gaat uit dienst. Wat moet u regelen?

Leestijd
2 minuten
02 februari 2023 bijgewerkt

Is uw werknemer ziek? Dan volgt u als werkgever samen met uw werknemer de stappen uit de Wet verbetering poortwachter om ervoor te zorgen dat uw werknemer zo verantwoord en snel mogelijk weer aan het werk kan. Maar het kan ook voorkomen dat het contract van uw werknemer afloopt tijdens zijn ziekteperiode. Waar moet u dan op letten en wat moet u regelen? Wij zetten het voor u op een rij.

Ziek uit dienst

Ziekmelden bij het UWV

Gaat uw werknemer ziek uit dienst? Dan moet u uw werknemer ziekmelden bij het UWV op de laatste dag van zijn dienstverband. Let op dat u dit op tijd doet, anders kunt u een boete krijgen van het UWV. Het UWV neemt de re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter van u over. Als u eigenrisicodrager bent voor de ziektewet (ERD ZW), betaalt u echter zelf de Ziektewetuitkering en re-integratie van uw (ex-)medewerkers die daar recht op hebben.

Re-integratieverslag maken

In een aantal situaties moet u een re-integratieverslag maken als uw werknemer ziek uit dienst gaat. Dit is afhankelijk van de ziekteduur op het moment dat hij uit dienst gaat. Wanneer moet u wel, geen of een verkort re-integratieverslag maken?

  • Geen re-integratieverslag: Als uw werknemer korter dan 6 weken ziek is op het moment dat het dienstverband eindigt.
  • Verkort re-integratieverslag: Als uw werknemer tussen de 6 weken en 10 weken ziek is op het moment dat het dienstverband eindigt. Of als de bedrijfsarts verwacht dat de werknemer binnen 3 maanden helemaal hersteld is.
  • Wel re-integratieverslag: Als uw werknemer 10 weken of langer ziek is op het moment dat het dienstverband eindigt.

Het re-integratieverslag levert u aan bij het UWV.

Geef op tijd aan ons door dat uw zieke werknemer uit dienst gaat

Loopt het dienstverband van uw zieke werknemer binnenkort af en is uw werknemer naar verwachting dan nog niet beter? Geef dit ook op tijd door aan ArboNed. Wij kunnen er dan samen met u voor zorgen dat we het re-integratieverslag met de daarbij behorende informatie op tijd in orde maken. Ook al gaat uw zieke medewerker binnenkort uit dienst, u blijft tot dat moment verantwoordelijk voor de re-integratieactiviteiten. U moet ook aan kunnen tonen dat u aan die verplichting hebt voldaan.