Offshore keuring ERT

Werknemers die in de offshore werken en een taak hebben bij reddingen en brandbestrijding, moeten over een uitstekende conditie beschikken. In een noodsituatie moeten zij immers in staat zijn om direct in te grijpen, acties uit te voeren en anderen te helpen bij een eventuele evacuatie. Daarom moet deze groep uitgebreid gekeurd worden aan de hand van een offshore keuring ERT (Emergency Response Team).

Een offshore keuring voor het Emergency Response Team

Tijdens de medische offshore keuring ERT worden fysieke en mentale gezondheidsrisico’s van elk lid binnen het Emergency Response Team waargenomen. De arts van ArboNed heeft duidelijk inzicht in de specifieke werkomstandigheden van het ERT en stemt het medisch onderzoek hierop af. De onderzoeken zijn inhoudelijk vergelijkbaar met de standaard offshore keuringen. Echter, de eisen waar een werknemer aan moet voldoen, zijn strenger.

De offshore keuring ERT is opgesplitst in een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst.

Met behulp van een fietstest beoordelen we, geheel volgens de NOGEPA-richtlijnen, de conditie van de werknemer. De keuringsarts onderzoekt daarnaast de urine en het bloed. Ook de ogen, het gehoor en de longfunctie worden uitgebreid getest.

De offshore keuring voor een Emergency Response Team duurt in totaal ongeveer 1,5 uur. Het medisch onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vragenlijst
  • Conditietest en het maken van een hartfilmpje (fietsproef)
  • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
  • Ogentest (veraf en dichtbij, en een kleurenblindheidstest)
  • Gehoortest
  • Lichamelijk onderzoek
  • Longfunctietest
  • Bloed- en urinetest
  • Op indicatie: bloedonderzoek

Offshore keuringen via OMC: wij voorzien u van individueel advies en tips

De medische keuringen voor ERT vinden plaats op ons Offshore Medical Center (OMC). Na afloop van het onderzoek ontvangt de werknemer een duidelijke toelichting op de resultaten van de vragenlijst en de fysieke test. Onze keuringsartsen geven individueel advies en praktische tips over het verbeteren van de gezondheid en het uitval.

Ook wordt het Personal Safety Log (groene veiligheidsboekje) in het Engels afgetekend. De geldigheid van de offshore keuring ERT is twee jaar.

Keuringsafspraak inplannen

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze keuringslocatie in Den Helder. Op werkdagen zijn wij tussen 8.30 – 17.00 uur bereikbaar op 0223 66 83 12 of stuur ons een bericht.

Op afspraak is een onderzoek op het OMC ook in de avonduren of in het weekend mogelijk.