Offshore Medical Center (OMC)

Werken op een booreiland en op een schip is lichamelijk zwaar. Werknemers staan bloot aan rook, kou en hitte, tocht en lawaai. Bovendien maken ze lange dagen en zijn voor langere tijd van huis. De medische keuringen van het Offshore Medical Center (OMC), onderdeel van ArboNed, bieden zekerheid over de lichamelijke en mentale geschiktheid van werknemers om hun functie op een booreiland of schip uit te oefenen.

OMC keuring: veilig en gezond aan het werk

Iemands aanwezigheid op een schip of booreiland mag geen gevaar opleveren voor de werknemer zelf, maar ook niet voor de veiligheid en gezondheid van zijn collega’s. Met een zeevaart- of offshore keuring via ons Offshore Medical Center (OMC) worden mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd. Zo weten u en uw werknemer waar de risico’s schuilen en kunt u tijdig maatregelen nemen. Onze keuringen geven u de zekerheid van gezonde, fitte werknemers.

Zee-, binnenvaart- en offshore keuringen

Op het Offshore Medical Center worden alle medische keuringen uitgevoerd door ervaren keuringsartsen, die staan ingeschreven in het register van NOGEPA. Onze artsen hebben kennis van alle specifieke omstandigheden op een booreiland en op een schip. De keuring bestaat uit een vragenlijst en een fysiek onderzoek en duurt ongeveer 1,5 uur. Na afloop van het onderzoek worden de resultaten toegelicht in een persoonlijk gesprek. Uw werknemer krijgt direct advies en praktische tips hoe hij zijn gezondheid kan verbeteren en uitval kan voorkomen.

Het OMC voert de volgende keuringen uit:

Meer weten over ons Offshore Medical Center?

Lees hier meer praktische informatie over scheepvaart- en offshore keuringen of stuur ons een bericht.

Bel ons

0223 66 83 12