Verhalen loon en letselschade

Als uw werknemer buiten zijn schuld om een ongeluk krijgt, kan hij de loon-en letselschade verhalen op de veroorzaker. De financiƫle gevolgen zijn namelijk voor u. U bent verplicht om loon door te betalen. En u draait zelf op voor de kosten van eventuele vervanging.

Wanneer verhalen van loon-en letselschade?

Loonschade is de doorbetaling van het salaris van uw werknemer waar u als werkgever voor opdraait. Letselschade is de bijkomende schade die uw werknemer oploopt. Bijvoorbeeld emotionele schade. Om aanspraak op de loon- of letselschadevergoeding te kunnen maken, moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan. Er moet een aanwijsbare schuldige zijn en er moet een verband zijn tussen het ongeval en de ontstane kosten. ArboNed kan dit verband eventueel vanuit het medisch dossier aantonen.

Verhaalsprocedure

ArboNed heeft in de providerboog een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in verhaalsrecht. De juristen van dat kantoor nemen na een verwijzing vanuit ArboNed contact met u op en verzamelen vervolgens de benodigde informatie voor de verhaalsprocedure. De belangrijkste informatie komt van uw werknemer. Wat zijn de klachten? Welke middelen zijn nodig voor herstel? De juristen beoordelen de haalbaarheid van uw zaak. Mocht hierna blijken dat de loon- of letselschade niet te verhalen is, dan wordt u niets in rekening gebracht. Hebt u wel een goede zaak, dan bespaart u veel kosten. No cure, no pay.