Verzekering eigenrisicodrager ZW/WGA: samen met ArboNed schadelast beperken

Verzekering eigenrisicodrager ZW/WGA: samen met ArboNed schadelast beperken

Jaarlijks hebben werkgevers twee keer de kans om eigenrisicodrager (ERD) te worden bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Dat biedt voordelen, maar levert ook veel extra inspanningen en aanzienlijke financiële risico’s op. De meeste eigenrisicodragers schakelen een private verzekeraar in om dat risico af te dekken. ArboNed werkt samen met verzekeraars en verzekeringsadviseurs om het eigenrisicodragerschap in goede banen te leiden en de schadelast te beperken.

Werkgevers zijn tot 12 jaar lang verantwoordelijk voor vaste en tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan. Zij kunnen eigenrisicodrager worden voor de uitvoering van de Ziektewet en/of voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). “De keuze voor ERD moet een werkgever altijd in overleg met een expert maken”, vindt Gert-Jan Klanderman, key-accountmanager en ERD-specialist bij ArboNed. “Zaken als omvang en loonsom van het bedrijf, maar ook het verzuimpercentage en de historie van WGA-instroom worden door een financieel adviseur of assurantietussenpersoon meegenomen in het advies aan bedrijven om wel of geen eigenrisicodrager te worden.”

Gert-Jan Klanderman, key-accountmanager en ERD-specialist bij ArboNed
Gert-Jan Klanderman, key-accountmanager en ERD-specialist bij ArboNed

12-jaars propositie

ArboNed ondersteunt werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA en/of voor de Ziektewet zijn met een toegewijd team van ERD-specialisten. “Wij bieden werkgevers een complete 12-jaars oplossing, die hen in staat stelt grip op het verzuim, de re-integratie en de kosten te houden”, legt Klanderman uit. “Dat doen we in direct overleg met de werkgever, maar ook samen met (volmacht)verzekeraars als De Amersfoortse, Delta Lloyd, Cumela, Summa en Loyalis. Ook voor hen is het natuurlijk van groot belang dat een werknemer niet langer dan nodig aanspraak maakt op de ZW- of WGA-uitkering.” Sinds 2017 zijn werkgevers niet alleen tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor vaste, maar ook voor tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan of arbeidsongeschikt worden. “Dat geldt ook wanneer het verzuim start tijdens de proeftijd of na afloop van het arbeidscontract”, licht Klanderman toe. “Daarmee wordt het voor meer werkgevers aantrekkelijk om te kiezen voor eigenrisicodragerschap in combinatie met een private verzekering.”

Schadelast beperken

In samenwerking met kennispartner SV Land neemt ArboNed werkgevers en verzekeraars het totale casemanagement en de medische beoordeling uit handen. De uiterst complexe uitkeringsadministratie voor werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, pakt ArboNed samen met SV Land-dochter SV Pay op. Klanderman: “We voeren alle activiteiten in het kader van de Wet verbetering poortwachter tijdig uit, vragen herbeoordelingen aan, tekenen beroep en bezwaar aan en beantwoorden tijdens het hele proces vragen van werkgever en werknemer. De werkgever kan erop vertrouwen dat alles geregeld wordt, dat hij zelf grip houdt, dat de administratie klopt en dat de kosten binnen de perken blijven. Voor verzekeraars is belangrijk dat wij elk dossier oppakken, opschonen en continu checken of de uitkering nog steeds terecht is. Onze dienstverlening is erop gericht de schadelast voor verzekeraars zo laag mogelijk te houden en werkgever en werknemer zo goed mogelijk te begeleiden.”

WGA risico-inschatting voorkomt instroom

Een belangrijk instrument in de dienstverlening van ArboNed is de WGA RisicoScan, waarmee in week 42 en week 78 het WGA-instroomrisico wordt bepaald aan de hand van een grondige dossieranalyse. Die inschatting van de instroom door de ERD-deskundigen van ArboNed blijkt behoorlijk betrouwbaar: de afgelopen jaren maakten zij in 84% van de gevallen een juiste inschatting. “De uitslag van de RisicoScan speelt een belangrijke rol in het verzuimproces vanaf week 42. Wijst de scan uit dat een zieke werknemer binnen 104 weken weer aan de slag kan zijn, dan hebben verzekeraars er baat bij een extra investering te doen om de re-integratie te bespoedigen en WGA-instroom te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het vergoeden van een omscholingstraject.”

Vruchtbare samenwerking

Dat de samenwerking tussen private verzekeraars en ArboNed vruchten afwerpt, illustreert Klanderman met een voorbeeld uit de praktijk van een verzekeraar waar ArboNed in totaal  - samen met kennispartner SV Land - in ruim twee jaar tijd een besparing van acht miljoen euro realiseerde. “Bij deze verzekeraar kwamen we bijvoorbeeld een dossier tegen van iemand die na twee jaar Ziektewet al voor het derde jaar een uitkering kreeg van 80% van zijn laatste loon, in het kader van de WGA. Deze persoon bleek al die tijd al duurzaam arbeidsongeschikt te zijn en kon in aanmerking komen voor een UWV-uitkering in het kader van de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA.” De verzekeraar kon na herbeoordeling door UWV stoppen met uitkeren en de reserveringen voor deze casus vielen vrij: een besparing van enkele tonnen. De werknemer ging over naar de IVA en was daarmee verlost van herkeuringen en sollicitatieplicht, en de werkgever bespaarde aanzienlijk op premie- en re-integratiekosten.

Win-winsituatie

Bij diezelfde verzekeraar onderzocht ArboNed het dossier van een werknemer die 35-45% arbeidsongeschikt was bevonden. “Die werknemer bezat benutbare mogelijkheden”, aldus Gert-Jan Klanderman. “Met de verzekeraar zijn wij in overleg gegaan over een passend traject dat wij specifiek voor de WGA-begeleiding hebben opgezet. De verzekeraar ging akkoord met financiering. Dit traject leidde tot een nieuwe vaste baan voor de werknemer. Nadat bewezen was dat de werknemer dit nieuwe werk structureel en duurzaam kon verrichten, hebben wij SV Land verzocht om de herbeoordelingskansen te onderzoeken. SV Land heeft toen een arbeidsdeskundige onderbouwing kunnen maken voor het aanvragen van een herbeoordeling. Aan de hand daarvan gaf UWV 35% arbeidsongeschiktheid af. De verzekeraar had ruim een ton aan besparing en de werknemer had een nieuwe baan. Duidelijk een win-winsituatie!”

Gespecialiseerd ERD-team

Veel van de bedrijven waar ArboNed de ERD-dienstverlening voor verzorgt, hebben ook een verzuimabonnement bij ArboNed. Door de samenwerking met verzekeraars komt het echter ook voor dat ArboNed uit naam van een verzekeraar het ERD-casemanagement invult voor werkgevers die voor de verzuimbegeleiding in de eerste twee jaar bij een andere arbodienst zijn aangesloten. Volgens Klanderman is dat geen enkel probleem. “ArboNed heeft de ERD-dienstverlening in feite losgemaakt van de diensten op het gebied van preventie en verzuimbegeleiding. ERD is een bijzondere tak van sport, daarom hebben we hiervoor ook een team van specialisten beschikbaar: procesregisseurs, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen met specifieke kennis en ervaring rond eigenrisicodragerschap. Bij klanten die eigenrisicodrager zijn, kijkt het ERD-team standaard mee vanaf week 42. Vanwege hun kennis van de wet- en regelgeving rond ERD, maar ook omdat een extra paar ogen op een dossier op andere vlakken tot nieuwe inzichten kan leiden. De ERD-specialisten komen vaak met nieuwe ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van kansrijke interventies om iemand weer naar werk te begeleiden. Zij kennen ook de mogelijkheden die verzekeraars bieden om dergelijke interventies te financieren.”

Wilt u meer weten?

Verzekeringsadviseurs en verzekeraars die geïnteresseerd zijn in het ERD-aanbod van ArboNed en meer willen weten over de mooie resultaten die in de afgelopen tijd zijn geboekt op het gebied van schadelastbeperking, kunnen terecht bij Gert-Jan Klanderman via 06 – 129 985 49 of Marty de Groot, commercieel manager bij ArboNed via 06 – 226 052 45. Of kijk op arboned.nl voor meer informatie.