ArboNed helpt eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW) en eigenrisicodrager WGA met speciaal casemanagement

Eigenrisicodragerschap ZW en WGA

  • U bent verantwoordelijk voor (ex-)werknemers waar de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet (meer) geldt.

  • U neemt de rol van het UWV voor een groot deel over.

  • U heeft nog meer grip op uw verzuim.

  • U heeft invloed op de re-integratie van de (ex-)werknemers.

  • ArboNed ondersteunt u met gespecialiseerd casemanagement.

Keuze Eigenrisicodrager of UWV?

De overheid ziet het terugdringen van verzuim als de verantwoordelijkheid van werkgevers. Voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kunnen werkgevers kiezen voor een publieke verzekering en begeleiding door UWV of voor eigenrisicodragerschap, al dan niet in combinatie met een private verzekering.

Wilt u eigenrisicodrager worden, dan moet u dit aanvragen bij de Belastingdienst (afhankelijk van uw startmoment doet u dit voor 1 april of voor 1 oktober). Heeft u nog geen inzicht in de financiële gevolgen en/of overweegt u de stap naar eigenrisicodrager te zetten? Vraag uw financieel adviseur dan om advies.

WILT U DE REGIE ZELF IN HANDEN HOUDEN?

Onze ERD-specialisten zijn u graag van dienst en helpen u om uw (ex-)werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen. 

Als eigenrisicodrager houdt u de regie op de reintegratie van ex-werknemers

Wat betekent eigenrisicodragerschap?

Eigenrisicodragerschap betekent dat u als werkgever ervoor kiest om verantwoordelijk te blijven voor (ex-)werknemers waar u de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet (meer) voor heeft. U neemt dan de rol van UWV voor een groot deel over. U kiest er dan voor om grip op het verzuim te houden en invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van de (ex-)werknemers.

Lees meer

Belangrijke veranderingen WGA 2017

Veel gestelde vragen en antwoorden ERD

Wij begrijpen dat het eigenrisicodragerschap (ERD) en de keuzes die daarbij horen, vragen opleveren. De antwoorden op veel voorkomende vragen die wij in de praktijk tegenkomen, kunt u hier terugvinden.

Wat biedt ArboNed een eigenrisicodrager?

ArboNed ondersteunt werkgevers die eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW) en eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA) zijn met gespecialiseerd casemanagement. We hebben ERD-specialisten in huis die werkgevers optimaal kunnen ondersteunen op het terrein van eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA.

Ook kan ArboNed in samenwerking met een van onze partners een (financiële) analyse voor de werkgever uitvoeren. Hiermee krijgt de werkgever inzicht bij het maken van de keus om wel of niet eigenrisicodrager te worden voor ZW en/of WGA. De keus is vaak een financiële afweging en afhankelijk van de bedrijfsgrootte en loonsom.

Ondersteuning eigenrisicodragers ZW

ArboNed ondersteunt werkgevers gedurende de eerste twee jaren dat een ex-werknemer een Ziektewet-uitkering ontvangt met een gespecialiseerd team van deskundigen. We onderzoeken of de ex-werknemer terecht aan het eigenrisicodragerschap van de werkgever wordt toegerekend. Zo ja, dan streven we samen met de werkgever en de ex-werknemer naar een duurzame re-integratie. Zo beperken we de duur van de Ziektewet-uitkering en voorkomen we onnodige instroom in de WGA. ArboNed bewaakt de voortgang van het herstel en houdt de acties en wettelijke verplichtingen in de gaten. Ook kunnen we, in samenwerking met onze partner SV Pay, de volledige Ziektewet uitkeringsadministratie van de werkgever overnemen.

Lees meer of stel een vraag.

Ondersteuning eigenrisicodragers WGA

ArboNed ondersteunt werkgevers bij de re-integratie van (ex-)werknemers met een WGA-uitkering. Tijdens het 1e en 2e jaar van het verzuim stellen onze ERD-specialisten al vast hoe groot de kans is dat iemand in de WGA terechtkomt. Is er een hoog instroomrisico, dan wordt, na machtiging van de werknemer, de casus eventueel besproken met de WGA-verzekeraar. Uiteraard wordt medische en andere privacygevoelige informatie niet gedeeld. We stemmen af welke financieringsmogelijkheden er zijn om instroom in de WGA te voorkomen. ArboNed ondersteunt werkgevers vanaf het derde ziektejaar bij de re-integratie van (ex-)werknemers met een WGA-uitkering. We beoordelen de UWV-beschikking op procesmatige en juridische aspecten en indien nodig en gewenst ondersteunen wij werkgevers bij het aantekenen van bezwaar. Ook kunnen wij actief de herbeoordelingsmogelijkheden onderzoeken en deze bij UWV aanvragen en beoordelen. Zo nodig kan ook bezwaar worden aangetekend op basis van onze bevindingen.

Lees meer of stel een vraag.

De voordelen van hulp van ArboNed bij eigenrisicodragerschap

  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • Vast aanspreekpunt binnen een team van ERD-specialisten
  • Specifieke dienstverlening voor ERD ZW en ERD WGA
  • Casemanagement volledig uit handen geven of ondersteuning bij eigen regie
  • Door schadelastbeheersing invloed op premies ERD ZW en ERD WGA

Toegewijd team van eigenrisicodrager-specialisten

ArboNed heeft voor haar ondersteuning aan eigenrisicodragers een toegewijd team van ERD-specialisten klaarstaan. Wij spreken Victoria Baranova, ERD-specialist bij ArboNed over de gedachte van het eigenrisciodragerschap en de visie van ArboNed: "De overheid stimuleert werkgevers grip te houden op verzuim en de re-integratie van (ex-)werknemers. Wij hebben als missie werkgevers daarbij te helpen, zodat meer mensen aan het werk zijn en blijven."

Lees interview: 'Meer regie, minder kosten als eigenrisicodrager'

 

Onze ERD-specialist vertelt over eigenrisicodrager

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen