Meest gestelde vragen

 • Hoe kan ik Adviseur van ArboNed worden?

  Als intermediair staat u elke dag uw klanten bij in hun bedrijfsvoering. Niet alleen bij financiële zaken, maar ook voor de inzetbaarheid van hun personeel. Wat adviseert u uw klanten als een werknemer ziek wordt? Hoe ondersteunt u ze om verzuim te voorkomen? En weet u op welke manier zij de inzetbaarheid van hun personeel kunnen verbeteren?

  Als adviseur van ArboNed kunt u uw relaties maximaal ondersteunen bij de keuze voor een arbodienst, op het gebied van verzuimbegeleiding én het voorkomen van verzuim.

  Adviseur van ArboNed worden verplicht u tot niets, maar biedt u veel voordelen:

  • U kunt uw klanten compleet advies geven over de inzetbaarheid van werknemers. Van arbodienstverlening, keuringen tot aan consultancy.
  • ArboNed organiseert speciaal voor adviseurs regelmatig webinars en kennissessies over aansprekende en actuele onderwerpen.
  • U kiest voor gemak van een vaste accountmanager: al uw vragen worden persoonlijk beantwoord. Bijvoorbeeld vragen over wet- en regelgeving, de dienstverlening van ArboNed, advies- en verkoopondersteuning bij klantspecifieke trajecten of het aanvragen van informatiebrochures om aan uw klanten te sturen.

  Adviseur van ArboNed worden?

 • Met welke verzekeraars werkt ArboNed samen?

  Hier vindt u een overzicht van verzekeraars die samen met ArboNed combipakketten aanbieden. Met een combipakket combineert de werkgever uitstekende verzuimbegeleiding en bescherming tegen de financiële gevolgen van verzuim. In een aantal gevallen werken wij samen met een verzekeraar en een brancheorganisatie. De leden van de brancheorganisatie kunnen een totaalpakket afsluiten met verzuimbegeleiding, een verzekering én branche specifieke dienstverlening.

 • Waarom kiezen voor ArboNed?

  Als intermediair staat u elke dag uw klanten bij in hun bedrijfsvoering: als specialist in inkomensverzekeringen adviseert u ze over passende verzekeringsoplossingen. U wilt het beste voor uw klant, maar ook het beste voor uw eigen bedrijfsvoering. 

  ArboNed is marktleider in combiverzekeringen. Onze divisie Verzekerd werkt intensief samen met vrijwel alle inkomensverzekeraars om verzuim aan te pakken en te voorkomen. Door actief te sturen op duur- en deelherstel én het inventariseren en aanpakken van bedrijfsrisico’s, behalen we opvallend goede resultaten. Goed voor uw klanten én voor u. 

  Samenwerken met ArboNed biedt u de volgende voordelen:

  • U kunt uw klanten een compleet advies geven over de inzetbaarheid van werknemers.
  • U kiest voor gemak met de Adviseurslijn van ArboNed: al uw vragen worden persoonlijk beantwoord.

  Lees meer over de voordelen.

 • Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in?

  De Wet verbetering poortwachter is een Nederlandse wet die op 1 april 2002 van kracht geworden om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen, met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Als werkgever heeft u een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer.

 • Wat zijn de wettelijke verplichtingen vanuit de Arbowet?

  De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt het uitgangspunt voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Goede arbeidsomstandigheden hebben een positieve invloed op de motivatie van werknemers en het voorkomen van ziekteverzuim. Het belang van eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers bij arbobeleid staat centraal in de Arbowet. Voor beide partijen gelden wettelijke verplichtingen. 

 • Wat zijn de wijzigingen WWZ per 1 juli 2015?

  De Wet werk en zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 gewijzigd. Met ingang van deze datum zijn er twee vastgestelde ontslagroutes. Ontslag vanwege reorganisatie en bij langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan twee jaar) wordt door UWV afgehandeld. Alle andere ontslaggronden, zoals disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding en verwijtbaar handelen van de werknemer, worden door de kantonrechter beoordeeld. In de WWZ is meerdere malen genoemd dat ontslag niet kan indien de zorg voor arbeidsomstandigheden onvoldoende is. Naar verwachting gaat de rechter dit strikt toetsen. Het betekent in ieder geval dat een werkgever de beschikking moet hebben over een actuele en getoetste Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Uiteraard is deze ook van belang in het kader van voorkomen van werk gebonden gezondheidsproblemen, bevorderen van werkplezier en van duurzame inzetbaarheid van werknemers. ArboNed heeft de wijziging van de wet beschreven.