Verzekeraars en volmachten

ArboNed werkt samen met verzekeraars. Deze samenwerking levert werkgevers, werknemers en adviseurs veel gemak op. Bijvoorbeeld bij het indienen van ziek- en herstelmeldingen, gegevensuitwisseling met de verzekeraar en claimafhandeling. Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Ook profiteert u als werkgever van een lager tarief van het verzuimabonnement en de re-integratiekosten.

Wij werken samen met de volgende verzekeraars:

Volmachten

ArboNed werkt samen met verschillende gevolmachtigd agenten. Onze arbodienstverlening in de eerste twee jaar van het verzuim wordt gecombineerd met een verzuimverzekeringsproduct van één van onze volmachtpartners. Bekijk hier met welke volmachten wij samenwerken.

Voorkeursarbodienst van verzekeringsadviseurs

Uit onderzoek van ArboNed, uitgevoerd door onderzoeksbureau D&O onder verzekeringsadviseurs, blijkt dat ArboNed met 61% de meest genoemde arbodienst is die adviseurs in combinatie met de verzuimverzekeraar(s) adviseert. Van de arbodiensten die men adviseert, is gevraagd welke het beste presteert. ArboNed scoort ook hier het hoogst. De kwaliteit van dienstverlening (53%), een goede prijs-kwaliteitverhouding (49%) en de snelheid van handelen (42%) zijn de belangrijkste criteria waaraan men de prestaties van de arbodienst(en) afmeet.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Om kleine werkgevers zo goed mogelijk bij te staan bij de verplichting door te betalen bij ziekte, is er sinds 1 januari 2020 de mogelijkheid om een ‘MKB verzuim-ontzorgverzekering’ af te sluiten. 

Meer over de MKB verzuim-ontzorgverzekering

Marktleider mkb én combiverzekeringen

ArboNed is marktleider in het mkb. Wij hebben jarenlange ervaring in de samenwerking met brancheverenigingen en verzuimverzekeraars om (branchespecifiek)verzuim aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. Met een combipakket wordt onze arbodienstverlening in de eerste twee jaar van het verzuim gecombineerd met een verzuimverzekering van één van onze partners. U bent dan verzekerd van goede verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemers tegen een extra aantrekkelijk tarief én de financiële risico’s en gevolgen van verzuim. Met een aantal verzekeraars combineren we zelfs de verzuimverzekering met een branchegericht dienstverleningspakket of brancheloket.

Eén vast aanspreekpunt

De dienstverlening wordt vanuit een speciale divisie, de divisie Verzekerd, vormgegeven. De re-integratie en preventieadviseur is het vaste aanspreekpunt en vraagbaak voor werkgever, werknemer, verzekeraar én waar nodig de adviseur. Daarnaast zoeken wij ook proactief contact met onze klanten, ter kennismaking en ook als er géén verzuim is. Onderwerpen als verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid en preventie komen daarbij aan bod. Kortom: korte lijnen, proactieve advisering en snelle (re)actie.

Gemak voor u

Onze samenwerking met verzekeraars levert u veel gemak op. Bijvoorbeeld bij het ziek- en hersteld melden, de regie op het verzuimtraject of onderzoek naar financieringsmogelijkheden. Zowel u als uw zieke werknemer hebben een vast aanspreekpunt die, waar nodig, ook contact heeft met uw verzekeraar. Dit zorgt voor snelle communicatie met korte lijnen en het levert u bij het indienen van een claim administratief gemak op. Wij versturen de verzuimgegevens voor u die uw verzuimverzekeraar nodig heeft voor een adequate afhandeling van de claim. We volgen daarbij altijd de privacywetgeving en de afspraken die hierover tussen het Verbond van Verzekeraars en OVAL zijn gemaakt. We voeren re-integratieactiviteiten uit vanuit diverse locaties in het land. Er is dus altijd een vestiging bij u in de buurt. Per verzekeraar hebben we gerichte afspraken gemaakt. Check bij uw verzekeringsadviseur of bij een van de genoemde verzekeraars hieronder wat de specifieke voordelen voor u zijn.

Adviseren en activeren

In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Dit leidt tot een duurzame, snelle en verantwoorde re-integratie. Hetgeen betekent dat de werkgever snel(ler) beschikt over de eigen medewerkers en we er samen voor zorgen dat de verzekeringspremie laag kan blijven.

 

Providerboog

ArboNed werkt actief samen met een aantal geselecteerde providers. Samen met deze providers borgen we de adequate begeleiding. Zowel preventief als curatief. We bewaken continu de kwaliteit van o.a. processen en doorlooptijden van deze externe deskundigen en stemmen met de betrokken verzekeraar af of er sprake is van mede financiering van de voorgestelde trajecten.

Heeft u alles kunnen vinden?