Verzekeraars

In samenwerking met verschillende verzekeraars biedt ArboNed combipakketten. Met een combipakket wordt onze arbodienstverlening in de eerste twee jaar van het verzuim gecombineerd met een verzuimverzekering van één van onze partners. U bent dan verzekerd van goede verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemers tegen een extra aantrekkelijk tarief én de financiële risico’s en gevolgen van verzuim. Met een aantal verzekeraars combineren we zelfs de verzuimverzekering met een branchegericht dienstverleningspakket of brancheloket.

Gemak voor u

Onze samenwerking met verzekeraars levert u veel gemak op. Bijvoorbeeld bij het ziek- en hersteld melden, de regie op het verzuimtraject of onderzoek naar financieringsmogelijkheden. Zowel u als uw zieke werknemer hebben een vast aanspreekpunt die, waar nodig, ook contact heeft met uw verzekeraar. Dit zorgt voor snelle communicatie met korte lijnen en het levert u bij het indienen van een claim administratief gemak op. Wij versturen de verzuimgegevens voor u die uw verzuimverzekeraar nodig heeft voor een adequate afhandeling van de claim. We volgen daarbij altijd de privacywetgeving en de afspraken die hierover tussen het Verbond van Verzekeraars en OVAL zijn gemaakt. We voeren re-integratieactiviteiten uit vanuit diverse locaties in het land. Er is dus altijd een vestiging bij u in de buurt. Per verzekeraar hebben we gerichte afspraken gemaakt. Check bij uw verzekeringsadviseur of bij een van de genoemde verzekeraars hieronder wat de specifieke voordelen voor u zijn.

We werken samen met

 

Eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA)

De overheid ziet het terugdringen van verzuim als de verantwoordelijkheid van werkgevers. Ook voor de periode vanaf het derde ziektejaar. Voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kunnen werkgevers kiezen voor een publieke verzekering en begeleiding door UWV of voor eigenrisicodragerschap, al dan niet in combinatie met een private verzekering. ArboNed kan u als eigenrisciodrager ondersteunen.

Meer informatie over ERD

Volmachten

ArboNed werkt samen met verschillende gevolmachtigd agenten. Onze arbodienstverlening in de eerste twee jaar van het verzuim wordt gecombineerd met een verzuimverzekeringsproduct van één van onze volmachtpartners.

Met wie werken we samen?