Wet verbetering poortwachter

Volgens de Wet verbetering poortwachter bent u als werkgever samen met uw werknemer en de arbodienst verplicht ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Als werkgever heeft u een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer. Uw werknemer moet hieraan meewerken.

Voldoen aan de Wet verbetering poortwachter?

Met een verzuimabonnement bij ArboNed voldoet u altijd aan de Wet verbetering poortwachter. Benieuwd welk abonnement het best bij uw bedrijf past?

Bekijk hier onze verzuimabonnementen

Aan welke spelregels moeten u en uw werknemer zich houden:

Loon doorbetalen

Werkgevers moeten hun zieke werknemers twee jaar lang minstens 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Kunt u als werkgever niet aantonen dat u zich volgens de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoende heeft ingespannen om uw werknemer te laten re-integreren, dan kunt u verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen.

Alle stappen van de Wet verbetering poortwachter op een rij

Verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de week van de verzuimmelding:

Dag 1: Verzuimverlof aanvragen

Uw werknemer vraagt op de eerste verzuimdag verzuimverlof aan via zijn directe leidinggevende. Als werkgever geeft u deze verzuimmelding door aan de arbodienst. Bij ArboNed werken we met het online verzuimsysteem ‘Vandaag’, zodat werkgevers snel en gemakkelijk verzuim kunnen melden. En u kunt zo zelf de status van het verzuim van de werknemer volgen.

Week 6: Probleemanalyse

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet de probleemanalyse uiterlijk in de zesde verzuimweek zijn geschreven. Hierin beschrijft de bedrijfsarts onder andere de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer. En hij geeft een richtinggevend advies, waarmee u in afstemming met uw werknemer afspraken kunt maken over de mogelijke (eventueel gedeeltelijke) werkhervatting. Vanuit de privacywetgeving ontvangt u van ons geen inhoudelijke en/of medische informatie over het gesprek tussen uw werknemer en onze professional. Klik hier voor meer informatie over de privacywetgeving rondom de gegevens van uw werknemer.

De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op aan de hand van het spreekuur. Op basis van de Probleemanalyse en het Plan van aanpak (zie volgende alinea) beoordeelt UWV of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben geleverd om tot werkhervatting te komen. Lukt het niet om samen een Plan van aanpak op te stellen? Dan kunt u ook een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen

Week 8: Plan van aanpak

Aan de hand van de Probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts stelt u samen met uw werknemer het Plan van aanpak op. Hierin legt u afspraken vast over het doel van de re-integratie en met welke activiteiten dit doel het beste kan worden bereikt. Beschrijf hierin wat (activiteit) u of uw werknemer (wie) vanaf wanneer (planning) gaat doen.

De Wet verbetering poortwachter stelt dat u samen met uw werknemer het Plan van aanpak opstelt, en dat deze uiterlijk twee weken na ontvangst van de Probleemanalyse en advies moet zijn vastgesteld (de probleemanalyse moet uiterlijk in week zes van het verzuim gereed zijn). Samen benoemt u ook een casemanager, die het Plan van aanpak begeleidt en controleert. De casemanager is bij voorkeur iemand uit het bedrijf waar werknemer ziek is gemeld. In de meeste gevallen vervult de directe leidinggevende die rol.

Omdat het Plan van aanpak een momentopname is, komt u minimaal een keer per zes weken bij elkaar om de voortgang te bespreken. Zo nodig past u het Plan van aanpak aan. Het kan ook gebeuren dat de bedrijfsarts adviseert het Plan van aanpak aan te passen. De werkgever zorgt ervoor dat de bedrijfsarts regelmatig contact heeft met de werknemer over het verloop van de arbeidsongeschiktheid.

Week 42: verzuimmelding bij UWV

ArboNed geeft de verzuimmelding door aan UWV.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Bij het ingaan van het tweede verzuimjaar verplicht de Wet verbetering poortwachter werkgever en werknemer om de voortgang in de re-integratie opnieuw te beoordelen. En eventueel nieuwe afspraken vast te leggen. Omdat de bedrijfsarts een grote rol heeft in het re-integratietraject is het verstandig om hem bij de evaluatie te betrekken.

Week 87: Re-integratieverslag

Als uw werknemer na 91 weken het werk nog niet (volledig) heeft hervat, moet u als werkgever een re-integratieverslag opleveren om een WIA-uitkering aan te vragen. In dit verslag beschrijven bedrijfsarts, werkgever en werknemer hun visie over de re-integratie. In week 87 ontvangt uw werknemer de WIA-aanvraagformulieren van UWV. De bedrijfsarts omschrijft de (medische) bevindingen over de verzuimperiode, uiteraard binnen de kaders van de privacywetgeving, en geeft een actueel oordeel over de situatie.

Week 93: WIA-beoordeling

UWV beoordeelt op basis van het re-integratieverslag of werkgever en werknemer er alles aan hebben gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen. Ook nodigen zij uw werknemer uit voor een WIA-onderzoek. Als UWV vindt dat uw werknemer te weinig aan zijn re-integratie heeft gedaan, dan kunnen zij een uitkering weigeren. Heeft u als werkgever naar het oordeel van UWV niet genoeg meegewerkt aan de re-integratie, dan krijgt u een boete.

Verzuim effectief beheersen en beperken

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van verzuimmanagement via de training Verzuimmanagement. Leer hoe zowel de organisatie, als de leidinggevenden de medewerker kunnen prikkelen om verzuim effectief te beheersen en beperken. Na de training weet u de belangrijkste informatie rondom de Wet verbetering poortwachter, kunt u verzuim (preventief) beïnvloeden en kunt u de samenwerking met de bedrijfsarts optimaal benutten.

Boek de training

map

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 62 77

Belafspraak
inplannen