Wat betekent eigenrisicodragerschap?

Eigenrisicodragerschap betekent dat u er als werkgever voor kiest om verantwoordelijk te blijven voor (ex-)werknemers waar u de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet (meer) voor heeft. U neemt dan de rol van UWV voor een groot deel over. U kiest ervoor om grip op het verzuim te houden en invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van de (ex-)werknemers.

Bent of wordt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW), dan bent u verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkering en de re-integratie van de ziek uit dienst gegane werknemers voor de eerste twee jaren verzuim.

Bent of wordt u eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), dan bent u nadat UWV een WGA-uitkering aan uw (ex-)werknemer heeft toegekend tot nog tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering en de re-integratie van uw (ex-) werknemers. Een WGA-uitkering wordt toegekend nadat uw (ex-)werknemer al twee jaren verzuim doorlopen heeft.

Ondersteuning eigenrisicodrager met speciaal casemanagement

Belangrijke veranderingen WGA 2017