Ziektewet

Ondersteuning eigenrisicodragers Ziektewet

Door de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex is het nog belangrijker dat werkgevers zelf de regie houden over de verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers die ziek uit dienst gaan. ArboNed ondersteunt werkgevers gedurende de eerste twee jaren dat een ex-werknemer een Ziektewetuitkering ontvangt met een gespecialiseerd team van deskundigen. Samen met de werkgever en de ex-werknemer zorgen we voor de meest effectieve route naar duurzame re-integratie. Zo wordt de duur van de Ziektewetuitkering beperkt en onnodige instroom in de WGA voorkomen. Uiteraard bewaken we continu de voortgang van zijn herstel en houden de acties die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft in de gaten.

Ook kan ArboNed de volledige ZW uitkeringsadministratie van de werkgever overnemen. Van belang is dat hier het recht, de hoogte en de duur wordt vastgesteld en dat u een loonstrook ter beschikking krijgt waarmee u de ziektewetuitkering betaalbaar kan stellen. 

Wijziging Ziektewet

Door de 'Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters' wordt u nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een tijdelijk contract. De premie die grote of middelgrote werkgevers in 2017 moeten betalen, is – zowel voor de Ziektewet, als ook voor de WGA – gebaseerd op de huidige instroom en de instroom vanaf 2012. Door nu al te anticiperen, beperkt u straks uw schadelast. Bovendien verhoogt u de inzetbaarheid van uw mensen.

De wijzigingen in het kort

De essentie van de wijzigingen is dat de premie voor de Ziektewet – afhankelijk van de bedrijfsgrootte – gedeeltelijk of volledig gedifferentieerd wordt. Dat wil zeggen dat de premie afhankelijk wordt van de instroom in de Ziektewet vanuit uw organisatie. Deze premiedifferentiatie gaat daarnaast (vanaf 2017) ook gelden voor de WGA premie voor werknemers met een tijdelijk contract en wordt daarmee dus gelijkgetrokken aan de huidige WGA premiedifferentiatie voor werknemers met een vast contract. Door deze premiedifferentiatie kan het nóg aantrekkelijker worden om te kiezen voor eigenrisicodragerschap. Bovendien wordt de inzet van preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen of om tijdens een actief dienstverband optimale begeleiding te bieden, belangrijker.

ArboNed ondersteunt organisaties om arbeidsverzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden door actieve verzuimbegeleiding en beheersing. Door bij verzuim zowel naar de werk- als de privésituatie te kijken, realiseren wij een snelle, duurzame werkhervatting. En met behulp van verzuimanalyses en advies optimaliseren wij uw verzuimmanagement.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze ondersteuning van werkgevers die Eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW) zijn? Kijk op www.arboned.nl/erd