Gratis webinar Conflicten tijdig oplossen voorkomt verzuim

Waar mensen werken kunnen spanningen of aanvaringen voorkomen. Bijvoorbeeld bij ontevredenheid over bepaalde werkzaamheden, ruzies over vakantiedagen of pestgedrag op de werkvloer. Meestal zijn het situaties waar medewerkers onderling prima uitkomen. Lukt dat niet? Dan kan dat leiden tot arbeidsconflicten of zelfs verzuim. Hoe u omgaat met conflicten kan een grote invloed hebben op de duur en het verloop. In ons gratis webinar op donderdag 28 september kregen deelnemers tips en handvaten om conflicten te voorkomen en op te lossen.

Kijk het webinar terug

Onderwerpen die aan bod kwamen:

  • Wat kunt u doen als uw medewerker zich ziekmeldt bij een conflict?
  • Hoe kan de bedrijfsmaatschappelijk werker bemiddelen bij een conflict?
  • Wat kunt u doen om een conflict te voorkomen? En op te lossen?
  • Wat als u het conflict met uw medewerker niet kunt oplossen?

Onze experts

In het interactieve webinar praatten onze experts deelnemers bij over alle ins en outs rond arbeidsconfliten:

Tijdens, en tot een half uur na het webinar, beantwoordde een panel van experts via de chat vragen van kijkers.

Webinar arbeidsconflicten