Werken op hoogte (G41) keuring

Jaarlijks gebeuren er nog steeds veel ongevallen bij het werken op hoogte. De bewustwording neemt toe, toch overlijden er in Nederland jaarlijks gemiddeld 18 werknemers door een val tijdens het werk. Daarnaast worden er jaarlijks gemiddeld 1100 werknemers opgenomen in het ziekenhuis. Vaak zijn er nog vele werkgevers, werknemers en zelfstandigen die – al dan niet gewond – na het met de schrik vrijkomen, te maken krijgen met uitval en verzuim.

Inhoud

  • Vragenlijst
  • Gerichte anamnese
  • Bespreking van de werkzaamheden
  • Gericht lichamelijk onderzoek
  • Op indicatie: visusonderzoek (oogtest)
  • Op indicatie: audiometrisch onderzoek (gehoortest)
  • Op indicatie: laboratoriumonderzoek (bloedbeeld, lever- / nierfunctie)
  • Inspanningstest