Een protocol ongewenste omgangsvormen en werkdruk opstellen

Het protocol ongewenste gedragsvormen is onderdeel van een goed PSA-beleid. Hierin maakt u voor uw werknemers duidelijk hoe u binnen uw organisatie omgaat met ongewenst gedrag. Zeker zijn van een gedegen protocol? Vraag dan een offerte aan, of neem contact op met uw vaste contactpersoon of salessupport voor meer informatie. 

Voordelen protocol ongewenste gedragsvormen

De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen voor iedereen verschillend zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld stress veroorzaken, maar kunnen ook het gevoel geven dat men zijn vrijheid en zelfstandigheid kwijtraakt. Het slachtoffer kan er tegenop zien om naar zijn werk te gaan. Werknemers kunnen er zelfs ziek door worden of besluiten ‘vrijwillig’ van baan te veranderen. 

Een prettige werksfeer is cruciaal voor een gezond bedrijf. Dat betekent onder meer dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Met een protocol ongewenste gedragsvormen maakt u voor uw werknemers duidelijk hoe u binnen uw organisatie omgaat met ongewenst gedrag. Op die manier krijgen ongewenste omgangsvormen binnen uw bedrijf minder kans.

Offerte aanvragen Meer informatie