Protocol ongewenste omgangsvormen

Leestijd
2 minuten

Een prettige werksfeer is cruciaal voor een gezond bedrijf. Dat betekent onder meer dat mensen respectvol met elkaar omgaan. De gevolgen van ongewenste omgangsvormen zijn voor iedereen verschillend. Ze kunnen bijvoorbeeld stress veroorzaken, maar werknemers ook het gevoel geven dat ze hun vrijheid en zelfstandigheid kwijtraken. Ze zien ertegenop om naar hun werk te gaan, kunnen ziek worden of besluiten ‘vrijwillig’ van baan te veranderen.

De aanpak

Aangezien uw werknemers ook zelf verantwoordelijkheid dragen, werkt u gezamenlijk aan een aanpak: het protocol voor ongewenste omgangsvormen. In dit protocol legt u het beleid vast op het gebied van pesten en andere thema’s als seksuele intimidatie en agressie. Zo is voor iedereen duidelijk wat binnen uw organisatie wel en niet mag en kan en werkt u aan een goed beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid).

Protocol ongewenste omgangsvormen

Voor het protocol ongewenste omgangsvormen is draagvlak nodig onder directie/management en werknemers. Ook beschrijft het de disciplinaire maatregelen bij een bewezen overtreding. Op die manier krijgen ongewenste omgangsvormen binnen uw bedrijf minder kans.

De procedure bij ongewenste omgangsvormen 

 

Stap 1: Bespreken

  • Aanspreken van de collega('s) op ongewenste omgangsvormen
  • Doel: samen tot een aanvaardbare werksituatie komen

Stap 2: Melden

  • Melding bij en registratie door de leidinggevende(n)
  • Doel: in onderling overleg tot een oplossing komen

(Deze stap kan worden overgeslagen)

Stap 3: Hulp inschakelen

Stap 4: Klacht 

  • Geen oplossing, of oplossing niet naar tevredenheid? Schriftelijke klacht bij Klachtencommissie
  • Doel: bemiddeling en oplossing

Stap 5: Onderzoek 

  • Hoor en wederhoor door Klachtencommissie
  • Doel: vaststellen gegrondheid klacht conform uitgangspunten en gedragscode werkgever

Stap 6: Uitspraak

  • Directie doet uitspraak en neemt maatregel(en); partijen zijn gebonden aan uitspraak
  • Doel: klacht oplossen

Gerelateerde nieuwsberichten

RIE
17 april 2023

Hoe maakt u zelf een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Lees meer
gevarendriehoek
28 april 2021

Arbeidsrisico’s verminderen

Lees meer
PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen
01 augustus 2022

PSA aanpakken en voorkomen in vijf stappen

Lees meer