Protocol ongewenste omgangsvormen

Een prettige werksfeer is cruciaal voor een gezond bedrijf. Dat betekent onder meer dat mensen respectvol met elkaar omgaan. De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen voor iedereen verschillend zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld stress veroorzaken, maar kunnen ook het gevoel geven dat men zijn vrijheid en zelfstandigheid kwijtraakt. Het slachtoffer kan er tegenop zien om naar zijn werk te gaan. Werknemers kunnen er zelfs ziek door worden of besluiten ‘vrijwillig’ van baan te veranderen.

De aanpak

Aangezien uw werknemers ook zelf verantwoordelijkheid dragen, werkt u gezamenlijk aan een aanpak: het protocol voor ongewenste omgangsvormen. In dit protocol legt u het beleid vast op het gebied van pesten en andere thema’s als seksuele intimidatie en agressie. Zo is voor iedereen duidelijk wat binnen uw organisatie wel en niet mag en kan en werkt u aan een goed beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid).

Protocol ongewenste omgangsvormen

Voor het protocol ongewenste omgangsvormen is draagvlak nodig onder directie/management en werknemers. Ook beschrijft het de disciplinaire maatregelen bij een bewezen overtreding. Op die manier krijgen ongewenste omgangsvormen binnen uw bedrijf minder kans.

De procedure bij ongewenste omgangsvormen:

Stap 1: Bespreken

  • Aanspreken van collega op ongewenste omgangsvormen
  • Doel: samen tot een aanvaardbare werksituatie komen

Stap 2: Melding

  • Bij de leidinggevenden; registratie door de leidinggevende
  • Doel: in onderling overleg tot een oplossing komen

(Deze stap kan worden overgeslagen)

Stap 3: Hulp inschakelen

Stap 4: Klacht 

  • Geen oplossing, of oplossing niet naar tevredenheid: schriftelijke klacht bij Klachtencommissie
  • Doel: bemiddeling en oplossing

Stap 5: Onderzoek 

  • Hoor en wederhoor door Klachtencommissie
  • Doel: vaststellen gegrondheid klacht conform uitgangspunten en gedragscode werkgever

Stap 6: Uitspraak

  • Directie doet uitspraak en neemt maatregel(en); partijen zijn gebonden aan uitspraak
  • Doel: klacht opgelost

Hulp nodig?

Zeker weten dat uw protocol goed in elkaar zit? Vraag dan snel en eenvoudig een offerte aan voor uw protocol ongewenst gedrag, inclusief klachtenprocedure. Opgesteld en up to date gehouden door onze juristen.

Offerte aanvragen Meer informatie

Gerelateerde nieuwsberichten