Vertrouwenspersoon
 • U biedt uw medewerkers een veilige werkomgeving 
 • Ongewenst gedrag wordt gesignaleerd en kan worden voorkomen 
 • Voldoet aan de wettelijke verplichting om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
psa slotje

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon luistert naar uw medewerker als er een probleem is op het gebied van ongewenste omgangsvormen. En hij ondersteunt en adviseert uw medewerker. Een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor uw medewerker om open te praten over problemen. Werknemers krijgen de kans om ongewenst gedrag te melden, en samen met de vertrouwenspersoon te zoeken naar oplossingen. Zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

Zelf doen Wat houdt dit in?

 1. Aanstellen interne vertrouwenspersoon

  Als u een vertrouwenspersoon aanstelt, kunt u kiezen voor een iemand uit het bedrijf zelf, een externe vertrouwenspersoon, of een combinatie hiervan.

Samen doen Wat houdt dit in?

 1. Training Vertrouwenspersoon

  Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners.

  50% korting voor een collega*
 2. Training Vertrouwenspersoon (vervolgtraining)

  U bent sinds enige tijd aangesteld als vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf. U kent de beginselen van de functie Vertrouwenspersoon maar loopt in de praktijk soms tegen complexe situaties aan waarover u graag eens wilt sparren met iemand met kennis van zaken. Of u wilt uw kennis en vaardigheden voor uw rol als vertrouwenspersoon opfrissen en verdiepen
  50% korting voor een collega*

Laten doen Wat houdt dit in?

 1. Vertrouwenspersoon van ArboNed

  Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een goed PSA-beleid. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief en heeft veel ervaring en kennis op dit gebied. Het verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen en zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar.

 2. PSA-module voor het kleinbedrijf

  Voorkom dat er problemen op de werkvloer ontstaan door ongewenst gedrag en werkdruk. Dat regelt u snel en eenvoudig met onze PSA-module voor € 8,75 per werknemer per jaar. Zo zijn én blijven uw mensen met plezier aan het werk.