academy-lachen

ArboNed Academy: het opleidingsinstituut voor een gezond werkend Nederland


Met onze fysieke en online trainingen kunt u verzuim aanpakken én voorkomen. 

Locatie

Vertrouwenspersoon

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. Deze training helpt u stevige basiskennis op te doen over het complexe werkveld van de vertrouwenspersoon.

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • Het wettelijke kader met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.
 • De taken en de positionering van de vertrouwenspersoon.

Na de training bent u in staat om gesprekken te voeren als vertrouwenspersoon en medewerkers te adviseren over het vervolg na een melding. De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches.

Uw organisatie heeft nu een gedegen opgeleide vertrouwenspersoon in huis die op de hoogte is van de laatste inzichten en kennis op zijn of haar vakgebied.

Voor wie

De Arbowetgeving verplicht iedere werkgever een beleid Psychosociale Arbeidsbelasting te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon ondersteunt hierbij.

Vervult u in uw organisatie de functie van vertrouwenspersoon? Dan is deze training geschikt voor u. Specifieke voorkennis is niet vereist, wel is het belangrijk dat u het vertrouwen heeft van uw organisatie.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Preventiemedewerker

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Naast dat dit wettelijk verplicht is, helpt een preventiemedewerker ook uw bedrijf gezond te houden. De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen. Volg nu de praktische training van ArboNed en word binnen één dag preventiemedewerker.

Resultaat

Na de training weet u alles over:

 • De rol en positie van belangrijke partijen voor preventiebeleid (o.a. preventiemedewerker, werkgever, werknemer, OR, Ministerie SZW).
 • De Arbowetgeving, arbozorg en preventiebeleid (o.a. RI&E, Arbocatalogus).
 • Gezondheidsrisico’s en mogelijke oplossingen daarvoor.

De trainer komt uit de arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches. Na de training bent u in staat om de belangrijkste arbeidsrisico’s op organisatie- en brancheniveau te signaleren en kunt u uw organisatie adviseren over de aanpak van die risico’s.

Voor wie

Bent u de (aankomend) preventiemedewerker binnen de organisatie? Dan is deze cursus perfect voor u! Specifieke voorkennis is niet vereist.

U schrijft zich in voor deze training via uw werkgever. Wilt u zich als particulier aanmelden? Neem dan contact met ons op via academy@arboned.nl of 030-299 63 63. 

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • catering op locatie
 • het benodigde studiemateriaal
 • een handig boek en
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Wet verbetering poortwachter: regels en verplichtingen bij ziekmeldingen

In elk bedrijf is wel eens sprake van een ziekmelding. Maar niet iedereen is op de hoogte van de regels die hierbij komen kijken. Er komen vragen op u af zoals:

 • Ben ik verplicht een ziekmelding aan te nemen?
 • Welke inspanningen worden er volgens de Wet verbetering poortwachter (WvP) van mij als werkgever verwacht?
 • En wat mag ik verwachten van mijn werknemer?
 • Hoe zit het met de privacywetgeving?
 • En wat als mijn werknemer langdurig niet (volledig) kan werken?

De training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen geeft antwoord op deze vragen. De training neemt u mee vanaf het moment vanaf de ziekmelding. U krijgt heldere uitleg over de inspanningen die van u en uw werknemers verwacht wordt, van dag één tot in het tweede ziektejaar.

Resultaat

De deelnemer weet:

 • welke informatie hij nodig heeft indien een werknemer zich ziek meldt.
 • hoe een verzuimprotocol opgesteld moet worden.
 • welke inspanningen er van hem verwacht worden als een werknemer langdurig niet (volledig) kan werken.
 • welke wettelijke stappen er zijn bij langdurig uitval zoals het Plan van aanpak en WIA-aanvraag.
 • welke verschillende spelers er zijn in het verzuimtraject en wat hun rol is.
 • wanneer er sprake is van volledig herstel.

De deelnemer kan:

 • een goede inschatting maken of er sprake is van een ziekmelding.
 • een Plan van aanpak opstellen.
 • alle inspanningen uitvoeren die de Wet verbetering poortwachter) van u vraagt.
Voor wie

De training Regels en verplichtingen bij ziekmeldingen is gericht op de ondernemer of leidinggevende die relatief weinig ervaring heeft met het begeleiden van zieke werknemers. Onder inspirerende leiding van een ervaren professional gaat u aan de slag met de theorie in combinatie met voorbeelden uit uw bedrijf. Dit zorgt dat u het geleerde direct in praktijk kunt brengen en levert u snel resultaat op. 

Wilt u op (grotere schaal) verzuim managen door onder (preventieve) maatregelen te nemen en effectieve verzuimgesprekken te voeren, dan kunt u onze Training Verzuimmanagement en verzuimgesprekken voeren volgen.

Bekijk alle ervaringen van de deelnemers

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 757,75. Voor dit bedrag ontvangt u:

 • de complete training
 • praktijkoefeningen
 • catering op locatie
 • de benodigde studiematerialen
 • een certificaat

*50% korting voor een collega
Meldt u zich aan met een collega, dan krijgt de tweede persoon 50% korting. Dit geldt voor één collega per volledig betalende deelnemer voor dezelfde training op dezelfde dag.

€ 757,75
50% korting voor een collega*(Exclusief btw)

Externe trainingen: bedrijfshulpverlening (BHV)

ArboNed biedt een breed scala aan trainingen verzorgd door eigen professionals. Om onze klanten een zo breed en praktisch mogelijk aanbod te doen, werken we ook samen met derden. Dit doen we op onderwerpen die dicht tegen onze dienstverlening liggen, maar niet onze expertise zijn.

Training bij u op de werkvloer

Neem contact op met de afdeling Salessupport voor onze incompany oplossingen via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 63 63

Heeft u alles kunnen vinden?