Zorg voor een goede balans

Psychische- en spanningsklachten

Een (ervaren) hoge werkdruk kan zorgen voor psychische of spanningsklachten. Ook scheiding, rouw, (financiële) zorgen of mantelzorg kunnen zorgen voor stress. Een werknemer geeft aan dat werken niet meer gaat door een combinatie van moeheid, hoofdpijn en duizeligheid. Wanneer een dergelijke situatie te lang duurt, is er onvoldoende tijd voor herstel. Totdat het te veel wordt en een werknemer zich ziek meldt. Dit kunt u voorkomen door tijdige inzet van de bedrijfsmaatschappelijk werker. 

Balans

Coaching voor ontwikkeling

Zit uw werknemer niet helemaal goed in zijn vel en zou hij beter kunnen presteren? Heeft hij begeleiding nodig om persoonlijke groei te realiseren? De bedrijfsmaatschappelijk werker werkt vanuit de overtuiging dat iedere werknemer alles in huis heeft om zich te ontwikkelen of zijn doelen te realiseren. Hierop focussen, verhoogt het werkplezier, de motivatie en daarmee de prestaties van uw werknemer. Wij noemen dit pakket Balans. 

Zo gaat het in zijn werk

Dankzij de bewezen succesvolle gespreksaanpak merkt de bedrijfsmaatschappelijk werker vroegtijdig op, waar het probleem van de werknemer ‘m in zit. Hij besteedt niet alleen aandacht aan de werkomstandigheden, maar kijkt ook naar de privé- en gezondheidssituatie en hoe de werknemer omgaat met zijn problemen en klachten. Want juist deze factoren spelen een rol bij het voorkomen van verzuim.

Concreet pakken we het zo aan:

 • Uw werknemer wordt doorverwezen naar bedrijfsmaatschappelijk werk (via de werkgever, de bedrijfsarts, of de casemanager). 
 • U bespreekt als werkgever de verwijzing met uw werknemer, waarna we een intake plannen. 
 • Na de intake is er contact met de werkgever over het vervolgtraject en kunt u uw visie geven aan de bedrijfsmaatschappelijk werker.  
 • Gemiddeld volgen er hierna vijf consulten. 
 • Na ieder consult geeft de bedrijfsmaatschappelijk werker een terugkoppeling.

De voordelen van deze aanpak

 • Het voorkomen van uitval en verzuimkosten door het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van werknemers.
 • Concrete handvatten voor HR en leidinggevenden.
 • Coaching voor persoonlijke groei van uw werknemer.

Vraag direct een offerte aan of neem contact op met uw vaste contactpersoon voor meer informatie.

Offerte aanvragen

De voordelen op een rij

 • Het voorkomen van uitval en verzuimkosten door het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van werknemers.
 • Concrete handvatten voor HR en leidinggevenden.
 • Coaching voor persoonlijke groei van uw werknemer.

Vraag direct een offerte aan Neem contact op voor meer informatie