Stichting activiteitencentrum Hout-Blerick voelt zich financieel en organisatorisch ontzorgd

  • 02 juni 2021 aangemaakt
  • 23 juni 2021 bijgewerkt

Stichting activiteitencentrum Hout-Blerick maakt gebruik van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering van Nationale-Nederlanden in combinatie met de arbodienstverlening van ArboNed. “Met deze no-nonsense polis hebben we niet alleen financiële rust, maar kunnen we bij verzuim ook rekenen op de beste begeleiding,” aldus bedrijfsleider Elian van Ewijk.

hout-blerick

Stichting activiteitencentrum Hout-Blerick is gevestigd in Zalzershaof, dat in 1970 begon als dorpshuis. Inmiddels is het uitgegroeid tot een modern activiteitencentrum, waar bezoekers dagelijks sporten, kaarten en vergaderen en waar bovendien iedereen welkom is voor een kop koffie. Stichting activiteitencentrum Hout-Blerick beheert Zalzershaof, onder de bezielende leiding van Elian van Ewijk.

Modernisering

Behalve Van Ewijk zijn er vier mensen in vaste dienst, daarnaast zijn er twee oproepkrachten en een kleine twintig vrijwilligers. Toen Van Ewijk tweeëneenhalf jaar geleden het stokje overnam van de voormalige bedrijfsleider, begon hij al snel met moderniseren. Niet alleen werd er grondig gedigitaliseerd, ook hield hij de verzuimverzekering en arbodienstverlening eens goed tegen het licht.

bar

Beter verzekerd tegen lagere kosten

“Ik vond de poliskosten hoog en we kwamen regelmatig voor onverwachte kosten te staan,” legt Van Ewijk uit. “Toen een van onze medewerksters een jaar thuis was vanwege ziekte, moest er een rapport worden opgesteld. De € 1200 die hiervoor werd gerekend, kwamen voor onze eigen rekening. Een groot bedrag voor een stichting als de onze. Dat moest anders, vond ik. Mijn financieel adviseur raadde de MKB Verzuim-ontzorgverzekering van Nationale-Nederlanden aan in combinatie met de arbodienstverlening van ArboNed. En daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Deze nieuwe polis is niet alleen voordeliger dan de vorige; de dekking is ook nog eens uitgebreider.”

elian van ewijkRespect en begrip

Ook nu heeft de stichting te maken met een zieke medewerker. Van Ewijk is zeer te spreken over de aanpak van ArboNed. “Het team handelt met respect en begrip richting alle partijen. Er hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden met de maatschappelijk werker en casemanager om te zien hoe de medewerkster weer verantwoord aan het werk zou kunnen. Ik kan altijd bellen als ik ergens mee zit of ergens over twijfel. En de kosten worden ook nog eens volledig vergoed. Ik kan het iedereen aanraden om te kiezen voor een MKB Verzuim-ontzorgverzekering van Nationale-Nederlanden in combinatie met de arbodienstverlening van ArboNed. Ik voel me financieel en organisatorisch echt ontzorgd.”