Hoog werkplezier, laag verzuim

  • 26 september 2019 aangemaakt

De hoge veiligheidscultuur binnen het bedrijf en de aandacht die er is voor risicomanagement, dragen bij aan het werkplezier van de werknemers van Aqualectra. De medewerkersbetrokkenheid is hoog en het verzuim is laag. Systeem- & Procesmanager Renate van Dijk vertelt hoe Aqualectra dat doet. 

Renate van Dijk is als Systeem- & Procesmanager (CIO) de eind - verantwoordelijke voor alle systemen en processen bij paneel - bouwer Aqualectra. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. “Zonder mensen kun je immers geen systemen managen”, zegt ze.

Duurzame inzetbaarheid

Aqualectra is de grootste zelfstandige paneelbouwer in Europa. Het bedrijf maakt onder meer besturingspanelen en verdeel - systemen voor de industrie, infrastructuur, utiliteit en meer. Aqualectra zoekt continu naar oplossingen die de duurzame inzetbaarheid van de werknemers vergroten. “Mensen worden ouder, werken langer door; je moet als organisatie preventief maatregelen nemen om je mensen optimaal te kunnen blijven inzet - ten”, licht Renate toe. “Daarbij zoeken we steeds de balans tussen: wat heeft de organisatie nodig, wat kun je nog, wat wil je en wat is daarvoor nodig.”

De arbeidsomstandigheden zijn dus doorlopend een belangrijk thema binnen de bedrijfsvoering van Aqualectra. Zo heeft Renate onlangs voor alle functieprofielen inzichtelijk gemaakt welke facetten een rol spelen op het gebied van risicomanagement. “Ik heb ook een weging aangebracht, zodat we trends in kaart kunnen brengen. We werken hierdoor binnen het aandachtsgebied op Arbopreventie minder ad hoc.”

Oprechte betrokkenheid

Meer dan ooit is het sturen op arbeidsomstandigheden maatwerk geworden bij Aqualectra. “Het is een continu proces. Er speelt ook zo veel. Van het treffen van voorzieningen voor iemand die last heeft van zijn knie, tot omgaan met psychosociale arbeidsbelasting. Hoewel ik sterk gericht ben op functiegebieden en risicosturing, is er ook veel ruimte voor persoonlijke aandacht en dat waarderen de medewerkers.”

De medewerkersbetrokkenheid bij Aqualectra is hoog. Het verzuim ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Volgens Renate komt dat door de bedrijfscultuur. Niet alleen de werknemers zijn betrokken bij de organisatie, maar ook andersom. “Ons geheim? Oprechte interesse. Als bij ons iemand vraagt ‘hoe is het ermee?’, willen we ook echt het antwoord horen. Dat geldt voor iedereen, ook het management. De truc is om daar iedere dag opnieuw aandacht aan te besteden en niet alleen op geforceerde momenten. Dat is een kleine investering, maar het effect is groot. Daarnaast is het natuurlijk essentieel om gestructureerd aan je veiligheidscultuur te werken, via bijvoorbeeld een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Onlangs heeft Aqualectra een nieuwe RI&E laten uitvoeren door ArboNed. Hiermee wilde Renate aan de organisatie laten zien dat een onafhankelijke, externe partij dezelfde conclusies zou trekken over de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden als zij. “Het is meer dan aan de wet willen voldoen. Je laat op deze manier zien dat je je mensen serieus neemt”, zegt ze.

ArboNedconsultant en senior hoger veiligheidskundige Michel van Weely ging met de werknemers van Aqualectra in gesprek, maakte multimomentopnames, liep rond in het bedrijf en overzag zo alle facetten van de werkvloer. Renate: “De werknemers konden open en eerlijk vertellen, de consultant werd niet ingefluisterd door het management. De aanbevelingen verdwijnen bovendien niet in de ‘la der vergetelheid’, maar worden concreet opgepakt. Het rapport met te nemen maatregelen gaat naar de OR, die zich er serieus over buigt en ook een advies uitbrengt.”

Aan de functie-RI&E werkte een werkgroep van werknemers uit de verschillende functiegroepen samen met personeelszaken. De gebouwgebonden RI&E is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de BHV-organisatie. “Veiligheid moet worden gedragen door iedereen in de organisatie. Dat lukt alleen als je je mensen er ook echt bij betrekt. Dan is het natuurlijk fantastisch om te zien dat ook uit het rapport blijkt dat we een hele hoge veiligheidscultuur hebben. Daar zijn we dan ook echt met zijn allen trots op. Het is een sport om op dit hoge niveau te blijven werken en als je het terugziet in de medewerkerstevredenheid, dan is dat gewoon gaaf.”

Professional

“De samenwerking met ArboNed is ons perfect bevallen en de communicatie verloopt vlot. Het is fijn om te werken met een professional met veel kennis. Aqualectra heeft bewust gekozen voor een gecertificeerde arbodienst.” ArboNed doet niet alleen de RI&E, maar adviseert en ondersteunt ook bij de verzuimbegeleiding van werknemers en bij het uitvoeren van een Preventief medisch onderzoek (PMO/PAGO). “De diverse deskundigen binnen ArboNed werken goed samen en voorzien ons op die manier van integraal advies. Aqualectra houdt van duurzame relaties en die hebben we dan ook met ArboNed.”