Newes: “Verzuim doe je samen”

Newes is gespecialiseerd in het inspecteren, onderhouden, repareren, verbeteren en keuren van grote warme werktuigbouwkundige industriële installaties, zoals stoomketels, leidingwerk, fornuizen en ovens. Met zo’n 90 mensen in dienst en een flexibele schil van voornamelijk lassers en monteurs zorgt Newes dat productieprocessen van klanten veilig en betrouwbaar verlopen. Als het om verzuim gaat dan werkt Newes nauw samen met ArboNed. Carmen Vastenhoud, HR-adviseur bij het bedrijf: “Betrokkenheid bij mensen en investeren in mensen is vanzelfsprekend bij Newes.”

Newes

Gezondheid en veiligheid stimuleren

Om mee te kunnen draaien met toonaangevende klanten als Shell moet het bedrijf aan de hoogste veiligheidseisen voldoen. Newes heeft een veiligheidskundige (HVK opgeleid Manager QHSE) in dienst die onder andere de veiligheid en kwaliteit van werkzaamheden toetst en bewaakt.  

Newes heeft aandacht voor de gezondheid van de medewerkers, zowel fysiek als mentaal. “Wij vinden het belangrijk om te weten hoe het met de mensen gaat en wat de gezondheidsrisico’s zijn op de werkplek.” Voor Newes is het vanzelfsprekend om elke 5 jaar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden aan de medewerkers. Hier kunnen werknemers op vrijwillige basis aan deelnemen. In dit onderzoek wordt er specifiek aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s die medewerkers lopen in combinatie met de functie die ze uitoefenen.

Zo is er een onderzoek voor kantoorpersoneel en een veel uitgebreider onderzoek voor collega’s in de buitendienst. Onlangs is er met ArboNed weer een PMO afgerond. “Het is een goede manier om de vinger aan de pols te houden en actie te kunnen ondernemen daar waar nodig”, licht Carmen Vastenhoud toe. 

Gezond naar pensioen

Het uitgangspunt bij Newes is dat medewerkers op een gezonde manier kunnen blijven werken en gezond met pensioen kunnen gaan. De HR-afdeling van het bedrijf heeft een aantal jaren voorafgaand aan het pensioen een gesprek met medewerkers om samen te kijken naar de werkbelasting. “We doen zwaar fysiek werk, daar houden we rekening mee” is de stelling van het bedrijf. Medewerkers kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om minder te gaan werken en gebruik te maken van de Metalektro regeling: 80% werken, 90% inkomen en 100% pensioenopbouw. 

Maatwerk en mensenwerk

Wordt iemand ziek dan is communicatie en de manier waarop je met elkaar omgaat belangrijk. Dat is meer dan vragen: ‘Wanneer denk je dat je weer aan de slag kunt?, benadrukt de HR-adviseur. Newes heeft er daarom bewust voor gekozen om de verzuimbegeleiding in eigen hand te houden waarbij we door ArboNed worden ondersteund. 

Een luisterend oor bieden en meedenken in oplossingen kan een groot verschil maken. “Het is maatwerk én mensenwerk.” Als iemand uitvalt na het verlies van een naaste, dan biedt Newes ondersteuning en begeleiding aan via bijvoorbeeld professionele hulpverleners. Dit wordt gedaan in samenspraak met de bedrijfsarts die hierin kan adviseren. Daar waar nodig ondersteunt Newes medewerkers met praktische hulpmiddelen.

"Recent heeft een collega - na een periode van langdurig ziekteverzuim - blijvend ondersteuning nodig bij tilwerkzaamheden. Voor deze medewerker is een mobiele tillift aangeschaft. Daar waar medewerkers ingezet kunnen worden in aangepast (eigen) werk, zoeken we binnen het bedrijf naar mogelijkheden. Ook wijzen we medewerkers op de mogelijkheid voor wachtlijstbemiddeling via de zorgverzekeraar. Dit kan ervoor zorgen dat een behandeling sneller ingezet kan worden. Als er zorgen zijn over de leefstijl of de gezondheid van medewerkers dan schakelt het bedrijf, daar waar nodig en in samenspraak met medewerkers, preventief de bedrijfsarts in. Een persoonlijke benadering en betrokkenheid bij het welzijn van mensen heeft invloed op de relatie met medewerkers. Dit heeft impact op het verzuimverloop en dit kan in bepaalde situaties bijdragen aan het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim”. 

Samenwerking

In de samenwerking met ArboNed hecht Newes veel waarde aan de menselijke maat. Newes vindt het belangrijk dat de bedrijfsarts de werkomstandigheden van de medewerkers kent en als het even kan, ook de medewerker zelf kent. Om dit te bereiken werkt Newes bij ArboNed samen met een vaste contactpersoon en veelal ook met een vaste bedrijfsarts. De preventiemedewerker, de bedrijfsarts, de leidinggevende, HR en de medewerker zelf: ze hebben allemaal een verantwoordelijkheid. “Verzuim doe je samen, elke schakel is daarin belangrijk.”