VHE: “Mensen zijn ons grootste kapitaal”

  • 24 augustus 2021 aangemaakt
  • 27 januari 2022 bijgewerkt

VHE uit Eindhoven bouwt en ontwerpt besturingssystemen voor machines. Een technische en innovatieve omgeving waar bijna 200 mensen werken. VHE ziet zijn mensen als het grootste kapitaal van de onderneming. Zij moeten het doen. “Dat betekent voor ons dat je investeert in je medewerkers en probeert hen zo goed mogelijk te faciliteren zodat ze op een duurzame manier hun werk kunnen doen”, vertelt HR-manager Marieke van den Biggelaar.

Mensen aan het werk bij het bedrijf

Om de werknemers fit en duurzaam aan het werk te houden, zet VHE verschillende middelen in. Het bedrijf werkt voor het ziekteverzuim en het voorkomen van verzuim al lang samen met ArboNed. VHE is blij met de samenwerking. “We hebben een vast aanspreekpunt: de re-integratie en preventieadviseur. Daarnaast hebben we een vaste bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werker. De lijnen zijn kort. Dat werkt gewoon heel fijn,” zegt Marieke van den Biggelaar.

Aanpak frequent verzuim

Enige tijd geleden steeg het verzuim binnen VHE, vooral het frequente verzuim. Om daar iets aan te doen, heeft het bedrijf onder meer de manier van ziekmelden aangepast. Eerst meldden de werknemers zich ziek bij de manager. Dat dat gaat nu rechtstreeks via HR die meer tijd en gelegenheid heeft om een vinger aan de pols te houden en actie te ondernemen als het nodig is. 

Daarnaast is het bedrijf gestart met het voeren van frequent verzuimgesprekken. Een adviseur van ArboNed trainde de leidinggevenden en de HR-medewerkers in het voeren van deze gesprekken en verzorgde een training verzuimmanagement. 

Weinig langdurig verzuim

Het bedrijf heeft weinig mensen die langdurig uit de running zijn. Daar zet VHE bewust op in. Het bedrijf probeert te kijken naar wat mensen nog wél kunnen en daar het werk of de werkuren op aan te passen. 

“Wij wilden dan ook samenwerken met een arbodienst die kijkt naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen van arbeidsongeschikte medewerkers. Die hebben we in ArboNed gevonden,” licht Marieke toe. 

Marieke van den Biggelaar - VHEVerzuim verlagen en voorkomen via het PMO

“We wilden vanuit het perspectief van de medewerkers kijken wat we konden veranderen om het verzuim naar beneden te brengen”, vertelt Marieke. “Daarom hebben we de werknemers een Preventief medisch onderzoek (PMO) aangeboden.” Een PMO is wettelijk verplicht, maar voor VHE was het vooral een belangrijk middel om de achtergrond van het verzuim te achterhalen. 

“We zijn actief aan de slag gegaan met de resultaten uit het PMO. We zijn in kleine groepjes met de medewerkers in gesprek gegaan om verder input op te halen. Met alle punten die daaruit kwamen, hebben we wat gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat als mensen zich gehoord voelen, ze zich dan ook meer betrokken voelen. Wat uiteindelijk weer leidt tot minder verzuim.”

Vervolgstappen voor meer resultaat

Vitaliteit- en gezondheidsdeskundige Bob Boom begeleidde het PMO bij VHE. Pascale Bongers is de vaste bedrijfsmaatschappelijk werker. Met de andere leden van het klantteam en VHE hebben zij concrete plannen gemaakt voor het vervolg. 

Bob BoomBob: “De eerste actie die hieruit is gekomen is de voor VHE op maat gemaakte workshop 'De balans van jouw gezondheid'. Deze heb ik samen met bedrijfsmaatschappelijk werker Pascale Bongers gegeven. 80 VHE-werknemers deden hieraan mee, verdeeld over 6 groepen. We gingen met hen in gesprek over stress, de werk-privébalans en hun leefstijl. Een paar maanden later hebben Pascale en ik één-op-één gesprekken gehad met de werknemers die graag meer tips en handvatten wilden. Dat kon gaan over hun mentale en fysieke gezondheid. 

Het is mooi om te zien dat VHE zo serieus bezig is met het verlagen en voorkomen van verzuim. Zij noemen de werknemers hun belangrijkste kapitaal en op deze manier laten ze ook echt zien dat zij de gezondheid van hun werknemers belangrijk vinden.”

VHE in Eindhoven