VHE: “Mensen zijn ons grootste kapitaal”

  • 24 augustus 2021 aangemaakt
  • 27 augustus 2021 bijgewerkt

Het bedrijf VHE uit Eindhoven bouwt en ontwerpt besturingssystemen voor machines. Een technische en innovatieve omgeving waar bijna 200 mensen werken. VHE ziet zijn mensen als het grootste kapitaal van de onderneming. Zij moeten het doen. “Dat betekent voor ons dat je investeert in je medewerkers en probeert hen zo goed mogelijk te faciliteren zodat ze op een duurzame manier hun werk kunnen doen”, vertelt HR-manager Marieke van den Biggelaar. 

Mensen aan het werk bij het bedrijf

Om de werknemers fit en duurzaam aan het werk te houden, zet VHE verschillende middelen in. Het bedrijf werkt voor het ziekteverzuim en preventie al heel lang samen met ArboNed. VHE is blij met de samenwerking. “We hebben een vast aanspreekpunt: de re-integratie en preventieadviseur. Daarnaast hebben we een vaste bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werker met wie de lijnen kort zijn. Dat werkt gewoon heel fijn,” zegt Marieke van den Biggelaar. 

Aanpak frequent verzuim

Enige tijd geleden zag VHE dat het verzuim binnen het bedrijf begon te stijgen en vooral dat het frequente verzuim toenam. Om daar iets aan te doen heeft het bedrijf onder meer de manier van ziekmelden aangepast. Eerst meldden de werknemers zich ziek bij de manager, maar dat gaat nu rechtstreeks via HR die meer tijd en gelegenheid heeft om een vinger aan de pols te houden en actie te ondernemen als het nodig is. Daarnaast is het bedrijf gestart met het voeren van frequent verzuimgesprekken. Een adviseur van ArboNed trainde de leidinggevenden en de HR-medewerkers in het voeren van deze gesprekken en verzorgde een training verzuimmanagement. 

Langdurig verzuim

Het bedrijf heeft weinig mensen die langdurig uit de running zijn. Daar zet VHE bewust op in. Het bedrijf probeert te kijken naar wat mensen nog wél kunnen en daar het werk of de werkuren op aan te passen. “Wij wilden ook echt een arbodienst die samen kijkt naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen van arbeidsongeschikte medewerkers. Die hebben we in ArboNed gevonden,” licht Marieke toe. VHE zet zich actief in om te zorgen dat de medewerkers de verbinding blijven voelen met de collega’s en het bedrijf zodat de afstand tot het werk niet te groot wordt. 

PMO

Marieke van den Biggelaar - VHE

Afgelopen jaar is er ook een Preventief medisch onderzoek (PMO) uitgevoerd. Een PMO is wettelijk verplicht, maar voor VHE was het vooral een belangrijk middel om de achtergrond van het verzuim te achterhalen. Marieke van den Biggelaar: “We wilden vanuit het perspectief van de medewerkers kijken wat we konden veranderen om het verzuim naar beneden te brengen. We zijn actief aan de slag gegaan met de resultaten uit het PMO en we zijn in kleine groepjes met de medewerkers in gesprek gegaan om verder input op te halen. Met alle punten die daaruit kwamen, hebben we wat gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat als mensen zich gehoord voelen, ze zich dan ook meer betrokken voelen. Wat uiteindelijk weer leidt tot minder verzuim.”

Volgende stap

Een volgende stap waar VHE over nadenkt samen met ArboNed is om preventief actie te ondernemen om uitval te voorkomen. Het idee is dat medewerkers voor wie dat van toepassing is, gebruik kunnen maken van bedrijfsmaatschappelijk werk of van een adviseur op het gebied van leefstijl. Zodat je waar mogelijk voorkomt dat iemand ziek wordt en uitvalt.

VHE in Eindhoven