Hogere winstmarge voor bedrijven die investeren in werknemers

  • Leestijd
    2 minuten
  • 10 april 2019 aangemaakt

Uit onderzoek van ABN AMRO, waaraan onder andere Koninklijke Metaalunie heeft meegewerkt, blijkt dat mkb-bedrijven die investeren in hun werknemers, hun winstmarge op peil houden. “Goed om te zien dat onderzoek nu ook echt uitwijst dat investeren in personeel bijdraagt aan een hogere winstmarge”, aldus Rob van der Werff, bedrijfseconomisch adviseur van Metaalunie. Een laagdrempelig middel voor leden van Metaalunie om te investeren in hun werknemers en te werken aan duurzame inzetbaarheid is het online Preventief medisch onderzoek (ePMO) Metaal.

epmo metaal

Hoewel de Nederlandse industrie tijdens de hoogconjunctuur in 2018 een flinke omzetstijging realiseerde, leidde dit bij lang niet alle bedrijven tot hogere winstmarges. Dat komt vooral door de gestegen personeelskosten. Er was meer en duurder personeel nodig. Daarnaast liepen de personeelskosten op door overuren, meer verzuim en uitval van personeel.

Mkb-metaalbedrijven moeten met minder, en gemiddeld steeds ouder wordende, medewerkers productiever en innovatiever worden om het hoofd boven water te kunnen houden. Het is daarom essentieel aandacht te besteden aan de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers.

Online gezondheidscheck

Het ePMO Metaal is een unieke, branchegerichte digitale gezondheidscheck, die kan worden aangevuld met fysieke onderzoeken. De online vragenlijst is specifiek afgestemd op de werkzaamheden in de metaal- en techniekbranche. Het ePMO is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Koninklijke Metaalunie en geeft snel en gemakkelijk inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. Uniek in Nederland en beschikbaar voor alle leden van Koninklijke Metaalunie.

Meer informatie over het ePMO Metaal